Pakkausalan peruskurssi

Peruskurssilta pohjatiedot ja verkostot

Suomen Pakkausyhdistyksen kerran vuodessa järjestämä peruskurssi koostuu kolmesta loka- ja tammikuun välisenä aikana pidettävästä lähiopetusjaksosta. Jaksojen aikana järjestetään seitsemän tiivistä päivää lähiopetusta, käydään läpi pakkaamisen reunaehdot ja pakkaussuunnittelu, markkinointiviestintä, pakkausvaihtoehdot, kehittyvät pakkausmateriaalit ja teollinen pakkaaminen.

Kurssin luennoitsijoina toimivat alan parhaat asiantuntijat. Lähiopetuspäiviin kuuluu myös vierailuja alan yrityksiin. Edellisellä kurssilla vierailtiin mm. Pauligin kahvipaahtimolla Helsingissä ja Inexin logistiikkakeskuksessa Sipoossa.

Kurssin ajaksi jakaannutaan ryhmiin, ja kunkin ryhmän on tarkoitus kehittää uudenlainen pakkausinnovaatio tehtäväksi annetulle tuotteelle. Ryhmätyötä toteutettaessa voi ottaa heti tuoreeltaan käyttöön kaikki kurssin aikana kertyneet tiedot, taidot ja ideat, samoin kuin verkostot.

Verkostoituminen onkin kurssilaisilta saadun palautteen mukaan yksi tärkeimmistä saavutuksista tiedollisen annin lisäksi. Verkostoituminen ei kuitenkaan pääty kurssin loputtua, koska kurssin suorittaneet hyväksytään Pakkauskillan jäseniksi. Nyt järjestettävä kurssi on järjestyksessään 82.

Pakkauskilta kokoontuu pari kertaa vuosittain möötteihin. Kiltamööttien ohjelmassa on yritysvierailuja ja illallistapahtumia. Kiltaan kuuluu tällä hetkellä yli 500 pakkausalan toimijaa.

Paikka: Messukeskus, Helsinki.

I jakso 19.-20.9.2018
II jakso 27.-29.11.2018
III jakso 15.-16.1.2019

Osallistumismaksu Suomen Pakkausyhdistyksen jäsenyrityksissä toimivilta 3600 €, muilta 3900 €.

Kiinnostuitko?
Lisätietoja Risto Laiholta, puh. 0400 501091 tai risto.laiho@pakkaus.com.

Ilmoittaudu tästä

Pakkausalan peruskurssin nro 80 osallistujajoukko.

Kurssilaiset saavat lopuksi diplomit


Päiväys ja aika
19.09.2018 00:00

Karttaa ei ole saatavissa

Comments are closed.