Pakkauskilta

Pakkauskilta

Pakkauskilta ry on itsenäinen pakkausalan henkilöjärjestö, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Suomen Pakkausyhdistyksen kanssa. Killan jäseneksi hyväksytään SPY:n Pakkausalan peruskurssin käyneet henkilöt.

Pakkauskilta ry:n tarkoituksena on toimia pakkausalalla toimivien henkilöiden yhteistyöverkostona sekä edistää pakkausalaa Suomessa.

Pakkauskilta: kilta@pakkauskilta.fi

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

    • edistää pakkausalan kiinnostavuutta
    • käsittelee kokouksissaan ja tilaisuuksissaan pakkausalaa koskevia ja siihen liittyviä kysymyksiä
    • järjestää luento-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä yritysvierailuja
    • tekee yhteistyötä vastaavien yhdistysten kanssa ja muiden alan toimijoiden kanssa
    • pyrkii muillakin samantapaisilla tavoilla edistämään yhdistyksen tarkoitusta