Tietoa pakkauksista

 • Pieni Pakkausopas

    Pieni pakkausopas kertoo miksi pakkauksia tarvitaan ja mitä laki sanoo elintarvikkeiden pakkaamisesta. Oppaassa kerrotaan myös materiaalien erilaisista ominaisuuksista ja siitä, kuinka vastuu jakautuu pakkauksen matkalla valmistajalta kuluttajalle. Oppaassa käydään myös läpi eri pakkausmateriaalien lajeja ja lyhyesti sitä, millainen suhde…

  LUE LISÄÄ
 • Toimiva pakkaus -kirja

  Kirja sisältää pakkausalan perustiedot sekä alalla jo toimiville että alalta tietoa etsiville. Kirja antaa tietoja pakkausmateriaalien ja pakkausten valmistuksesta, erilaisten tuotteiden pakkaamisesta, lainsäädännöstä, standardoinnista, ympäristöstä ja muista alaan liittyvistä kysymyksistä. Kirjan pohjalta lukija pystyy hahmottamaan pakkausalan koko laajuudessaan, tietämään riittävästi…

  LUE LISÄÄ
 • Kestävä kehitys

  Pakkausten ympäristövaikutus on marginaalinen. Koska pakkaukset parantavat tuotteen säilyvyyttä sekä vähentävät rikkoutumisia ja hävikkiä, ne vähentävät jätteen syntyä. Esimerkiksi elintarvikkeiden koko elinkaaren aikaisesta ympäristökuormituksesta pakkausten osuus on vain parin prosentin luokkaa. Jos pakkauksista tingitään liikaa ja aiheutetaan elintarvikkeen pilaantuminen, menetetään…

  LUE LISÄÄ
 • Lainsäädäntö, standardit, vaaralliset aineet

  Pakkauksia koskevaa lainsäädäntöä Elintarvikekelpoisuus Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvalla materiaalilla ja tarvikkeella eli kontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat kosketuksessa suoraan tai välillisesti elintarvikkeisiin tai jotka on tarkoitettu tulemaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, kertakäyttöastiat, keittiövälineet, kahvin- ja…

  LUE LISÄÄ
 • Miksi pakkauksia tarvitaan

  Pakkauksilla on kolme perustehtävää - suojata tuotetta ympäristöltä ja ympäristöä tuotteelta - helpottaa tuotteen käsittelyä jakeluketjun matkalla aina tuotannosta lopulliselle kuluttajalle saakka - informoida tuotteesta. Jos pakkaus on oikein suunniteltu ja toteutettu, se täyttää nämä kolme perustehtävää. Kun kuluttaja saa…

  LUE LISÄÄ
 • Pakkauskierrätys kotitalouksille

  Kotitalouksien pakkauskierrätys Yritykset kantavat Suomessa päävastuun kierrätyksestä, mutta myös yksittäisten ihmisten teoilla on suuri merkitys. Suomessa pakkausjätteelle on luotu kattava talteenotto- ja hyötykäyttöverkosto. Kuluttajapakkausten keräystä koordinoi Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Sinäkin voit auttaa minimoimaan jätteistä aiheutuvaa ympäristökuormitusta: lajittele pakkausjätteet ohjeiden mukaan ja palauta…

  LUE LISÄÄ