Tilaa uutiskirje

Äänestä pakkausten puolesta!

Äänestä pakkausten puolesta!

Tänä keväänä valitaan uudet päättäjät sekä eduskuntaan että EU-parlamenttiin. Tulossa on ilmastovaalit, sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen keskusteluttaa, samoin kuin maahanmuuttokysymykset. Monien muiden yhteiskunnallisten aiheiden ohella myös kiertotalous puhuttaa. Roskaantuminen ja erityisesti muovipakkaukset ja niiden mahdollinen välttely ovat muodostuneet kestopuheenaiheiksi. Tuoreet tai kokeneemmat kansanedustajat ja EU-parlamentin jäsenet vastaavat seuraavalla vaalikaudella myös pakkausalaa koskevista tärkeistä linjauksista. Keräsimme heille ohjeet, mitä asioita kannattaa edistää ja mitkä hankkeet voisi unohtaa.

Kyllä faktoille, ei tunnepohjaisille päätöksille

Pakkaus parantaa materiaalitehokkuutta ja vähentää hävikkiä ja aivan erityisesti ruokahävikkiä. Pakkausten ympäristövaikutus on siis positiivinen. Kannatamme siis pakkaamista ja haluamme parantaa pakkausalan toimintaedellytyksiä. Pakkausten roolia pitää suhteuttaa tuotteen kokonaisympäristövaikutuksiin, eikä päätöksiä pidä tehdä tunnepohjaisesti.

Ei kansallisille kierrätystavoitteiden korotuksille

Seuraava eduskunta saa päätettäväkseen kiertotalouspaketin, jonka sisältö kulminoituu yhdyskuntajätteeseen. Kierrätystavoitteiden nostoa emme vastusta, mutta pakkausten kierrätystavoitetta ei Suomessa pidä nostaa yli EU:n asettamien tavoitteiden. Muuta Eurooppaa kireämmät tavoitteet heikentäisivät kilpailukykyämme ja pahimmillaan alan työpaikat siirtyisivät ulkomaille.

Kyllä proaktiiviselle yhteistyölle

Pakkausten pääsyä markkinoille ei pidä rajoittaa. Jo nyt päätetyillä ja päätettävillä regulaatiolla selkeästi rajoitetaan muovituotteiden markkinoille pääsyä, vaikka monissa paikoissa esimerkiksi muovia ei kannattaisi lähteä korvaamaan muilla pakkausmateriaaleilla.

Siksi tuottajavastuu on toteutettava loogisesti ja järkevästi. Nyt on viimeistään päästävä aitoon ja proaktiiviseen yhteistyöhön, ja sitoutua esimerkiksi tavoitteeseen, jossa vuonna 2040 saadaan kaikki muovi kiertämään! Kun tällaisesta tavoitteesta päästäisiin yhteisymmärrykseen kaikkien toimijoiden kesken, ei brändinomistajien toinen toisensa jälkeen tarvitsisi lähteä tavoittelemaan muovipakkauksista luopumista, vaan ne voisivat keskittyä käyttämään muovia järkevästi. On ympäristönsuojelijoiden, pakkausteollisuuden kuin valtameren valaidenkin eli kaikkien edun mukaista hoitaa homma yhteistyössä tyylikkäästi ja vastuullisesti. Myös materiaalitehokkuuden kannalta tämä on ainut oikea tie, koska oikea materiaali oikeassa paikassa pakkausta on kaikkein järkevintä materiaalin käyttöä.

Ei pakkausverolle

Pakkausten tuottaja, pakkaaja tai maahantuoja maksaa jo nyt pakkausten kierrätyksen kustannukset. Siksi minkäänlaista pakkausveroa ei pidä lähteä valmistelemaan, koska tuottajavastuu on jo pakkausveron kaltainen maksu. Pakkausvero heikentäisi kilpailukykyämme.

Kyllä muovipakkauksille

Muovipakkausteollisuuden toimintaedellytykset on varmistettava, samoin kuin EU:n muovien kierrätystavoitteiden toteutuminenkin, mutta EU-vetoisesti. Sanomme kyllä ekodesignille eli kierrätystä helpottavalle pakkaussuunnittelulle. Muovien etuna on niiden keveys ja taloudellisuus, joten ei ole syytä lähteä korvaamaan niitä ympäristön kannalta haitallisemmilla materiaaleilla. Muovipakkausten kilpailukyvyn pitää säilyä, mutta muovin aiheuttamat haitat ympäristölle pitää minimoida.  

Kyllä uusiutuville raaka-aineille ja uusille materiaaleille

Tervetuloa uusiutuvista raaka-aineista valmistetut pakkausmateriaalit! Myös uudenlaiset materiaalit tervetuloa! Vaikka kaikki uudet pakkausinnovaatiot eivät vielä olekaan valmiita sovelluksia, vievät ne aina askeleen kohti kestävää kehitystä. Maailma pelastuu pakkaus kerrallaan.

Kyllä uudelleenkäytölle

Pakkausten uudelleenkäyttö on suositeltavaa. Uusien panttijärjestelmien luomista kannattaa sen sijaan harkita tarkkaan, sillä panttijärjestelmä ei yksin takaa hyvää lopputulosta, vrt. pantittoman lasin kierrätysprosentit verrattuna pantillisen lasin kierrätysprosentteihin. Panttijärjestelmiin sitoutuu paljon aikaa, rahaa ja resursseja.

Kyllä EU-standardit koko maailmaan

Kun uusia EU-säädöksiä aletaan standardisoida, pitää EU:n standardeista saada suoraan kansainvälisiä standardeja. Tämä parantaisi Euroopan kilpailukykyä. Ympäristönsuojeluargumenteilla ei pidä vaikeuttaa sisämarkkinoiden toimintaedellytyksiä eikä tunnepohjaisilla päätöksillä pidä aiheuttaa haittaa sisämarkkinoiden toiminnalle.

Artikkeli on julkaistu Pakkaus-lehden numerossa 2/2019

No Comments Yet.

Kommentoi julkaisua