Tilaa uutiskirje

Amerplast: Muovialan osaaja hallitsee myös painotyöt

Amerplast: Muovialan osaaja hallitsee myös painotyöt

Monen yrityksen unelmana on, että sen tuotemerkki vakiintuisi kieleen yleissanaksi. Amerplastilla tämä on toteutunut – Minigrip on suomen kielessä synonyymi läpinäkyvälle muovipussille, jonka voi sulkea aina uudelleen.

Ehkä tunnetuimman tuotteensa lisäksi Amerplast valmistaa paljon muitakin tuotteita: joustomuovipakkauksia, joita käytetään kuluttajatuotteissa, kuten ruuan ja pehmopaperien pakkauksissa.

Minigrip on yrityksen valmistama klassikkotuote, joka löytyy varmastikin jokaisesta suomalaisesta keittiöstä. Ja muualtakin: lentokentiltä, Koska nesteitä ei saa vapaasti kuljettaa lentokoneiden käsimatkatavaroissa, ohjeistaa Finavia pakkaamaan enintään 100 ml:n nestepakkaukset litran kokoiseen läpinäkyvään, uudelleensuljettavaan muovipussiin. Eli Minigripiin.

Amerplast on muovialan osaaja, joka kehittää tuotteita suojaavia, käyttäjäystävällisiä ja kestäviä pakkausratkaisuja. Voidaan sanoa, että jokaisella ruokaostosreissulla mukaan tulee useita Amerplastin tuotteita. Vuodesta 1952 toiminut – välillä eri nimillä – Amerplast on yksi Euroopan suurimmista muovinsaumaajista. Yrityksellä on toimintoja Suomessa, Puolassa, Ruotsissa ja Venäjällä ja tuotteita viedään valituille markkinoille yli 25 Euroopan maahan. Pääkonttori on Tampereella. Suomessa tuotantoa on Tampereen lisäksi Ikaalisissa.

– Tuotantoa siirretään joustavasti tuotantolaitosten välillä sinne missä kukin työ on tarkoituksenmukaisinta teettää – asiakkaalle ei näy mitenkään, tehdäänkö tuote Puolassa vai Tampereella. Asiakas on meillä keskiössä, eikä häntä saa koskaan unohtaa, Kyyti on kylmää, jos tavaraa ei pystytä toimittamaan ajoissa, sanoo Amerplastin varatoimitusjohtaja Reima Kerttula.

Muovitalo on myös painotalo

Amerplastin Tampereen tuotantotiloissa – samoin kuin muidenkin paikkakuntien tuotannossakin – on otettu kaikki pieteetillä huomioon laadun varmistamiseksi. Laatu niin materiaalissa kuin painatuksissakin on avainasemassa. Amerplast on myös painotalo, jonka Isot brändit ovat hyväksyneet toimittajakseen. Painojälki on brändeille tärkeää. Fleksopainatukset tehdään Tampereella samassa hallissa, jossa ekstruusiokin tehdään.

– Brändinomistajilta ei ymmärrystä heru, jos painojälki on huonoa tai värit eivät ole hallinnassa, mutta asiat ovat meillä niin kunnossa, että on mukava kutsua brändinomistajia tänne Tampereelle vierailemaan, sanoo Amerplastin myynti- ja tuotekehitysjohtaja Ari-Pekka Pietilä.

– Emme yritä olla halvin, haluamme olla preferred partner. Tämä tarkoittaa sitä, että hallitsemme koko toimitusketjun. Tätä asiakkaamme arvostavat, sanoo Reima Kerttula.

Design ei ole ainoa, mikä tuotteiden painatuksessa on otettava huomioon. Pakkausvalmistajan on hallittava myös esimerkiksi reprotyöt, tuotteiden jäljitettävyysasiat tai kampanjakoodit.

Mikroperforointi kasvattaa hyllyikää

Amerpap tarjoaa asiakkailleen osaamista ja lisäarvoa tuottavia pakkauksia. Pakkausratkaisuja kehitetään kaiken aikaa entistä paremmiksi, joilla tuotteille tarjotaan parasta suojaa, käyttäjäystävällisyyttä ja kestävyyttä. Ruokahävikin torjumisessa pakkaukset ovat avainasemassa.
– Viimeksi on kehitetty yhdessä Apetitin kanssa Tuorekset-tuotesarjan pakkaus, jossa mitataan tuotteen hengittävyys ja mikroperforoidaan pakkaus mittaustuloksen perusteella optimaaliseksi tuotteen säilymisen kannalta. Tämä lisää tuotteen hyllyikää 3–10 päivää. Tämä tuotekehitysaskel on iso juttu, josta olemme ylpeitä, kertoo Ari-Pekka Pietilä ja jatkaa: – Olemme tehneet isoja tuotekehitysinvestointeja 2015 ja niitä jatketaan. Viimeisimpänä olemme kehittäneet pakkausta uusille perunoille. Ne haastavat pakkaajan, eivätkä mitkään vanhat menetelmät toimi niitä pakattaessa. Tuotteen oikea hengitettävyys pitää mitata ja pakkaus optimoida mittaustuloksen mukaan.

Myös uusia raaka-aineita kehitetään. Eräs yrityksen uusimmista innovaatioista on uusiutuvasta, sokeriruokopohjaisesta raaka-aineesta valmistettu muovi. Siitä valmistetaan Amergrip-pusseja, jotka näyttävät Minigrip-pusseita ja toimivat samoin, mutta jotka ovat lähes kokonaan uusiutuvasta materiaalista valmistettuja.

Mainettaan parempi muovi

Ympäristöystävällisyys on tänä päivänä tärkeää muovinvalmistajalle, samoin kuin avoimuus ja raaka-aineiden alkuperä. Ympäristötietous ja keskustelu pakkauksien vähentämisestä ja ekologisemmista vaihtoehdoista, kuten kierrätys- tai biohajoavien materiaalien käytöstä kasvaa kaiken aikaa. Muovipakkausten maine suuren yleisön keskuudessa on huono.

Muovin käyttö pakkausmateriaalina on kuitenkin mainettaan vähemmän ympäristöä kuormittava. Pakkauksen osuus itse tuotteen ympäristövaikutuksista on pieni eli tuotteen ympäristövaikutukset syntyvät sen alkutuotannossa. Nykyaikainen ruokahuoltomme ei toimisi ilman tuotteita suojaavia muovipakkauksia. Oikeanlainen pakkaus suojaa tuotteita pilaantumiselta ja siten vähentää ruokahävikkiä. Muovien kierrätysmahdollisuuksien paraneminen Suomessa vähentää sen ympäristövaikutuksia entisestään.

– Tehokkainta olisi käyttää kierrätysmuovit sen maan sisällä, jossa ne ovat kierrätykseen päätyneet, Ari-Pekka Pietilä painottaa.

– Yhä koveneva kilpailu pitää meidät hereillä ympäristöasioissa. Tavoitteenamme on vähentää edelleen toimintamme aiheuttamaa ympäristökuormaa. Noudatamme kaikessa toiminnassamme kolmen R:n periaatteita: reduce (vähennä), reuse (uudelleenkäytä) ja recycle (kierrätä), kertoo Kerttula.

Amerplastilla esierkiksi tutkitaan, miten materiaalia voisi ohentaa. Kaikki mahdollinen prosesseissa ylimääräiseksi jäänyt materiaali kierrätetään, esimerkiksi muovikassien raaka-aineeksi.

Amerplast ja Ekokem tiedottivat keväällä sopimuksesta, jonka mukaisesti Ekokem alkaa toimittaa kierrätysmuovigranulaatteja Amerplastille muovikassien ja joustomuovipakkausten valmistukseen. Ekokemin muovijalostamon raaka-aineesta puolestaan suurin osa on peräisin kuluttajien jätteistä. Tämä on kiertotaloutta parhaimmillaan.

– Ei ole syytä lykätä joustomuovipakkausalan muutosta ympäristön kannalta kestäväksi liiketoiminnaksi. Emme usko väitteeseen, että asiakkaiden täytyisi valita joko ympäristöystävällisyys tai tuotot. Kuluttajat arvostavat ympäristöystävällisiä pakkauksia ja me uskomme, että mikä on hyväksi ympäristölle, on hyvää myös liiketoiminnalle.  Tämän vuoksi tuomme yhteistyössä kumppaneidemme, vähittäiskaupan sekä julkisen sektorin kanssa markkinoille AmerGreen-konseptin, joka tähtää ympäristön näkökulmasta kestävämpiin pakkausratkaisuihin, sanoo Reima Kerttula tiedotteessa.

Kierrätysgranulaatista Amerplast valmistaa kaupan kasseja, joiden raaka-aineena on käytetty jopa yli 95 % kierrätysmateriaalia. Raaka-aineesta osa on peräisin kuluttajien kierrättämistä muovipakkauksista. Tämä vahvistaa entisestään muovikassin ekologisuutta muista materiaaleista valmistettuihin kauppakasseihin verrattuna.

Suomen ympäristökeskus ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto julkaisivat vuonna 2009 OPTIKASSI-tutkimuksen, joka vertaili Suomessa käytettävien eri materiaaleista valmistettujen ostoskassien elinkaaren ilmastovaikutuksia, erityisesti kasvihuonekaasupäästöjä. Tutkimuksessa tarkasteltiin viittä erilaista ostoskassia: neitseellisestä materiaalista valmistettua muovikassia, kierrätysmuovista valmistettua muovikassia, paperikassia, kangaskassia ja biohajoavaa muovikassia. Tutkimuksen tuloksena kierrätysmateriaalista valmistettu muovikassi osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi jo silloin, ennen kotitalouksien muovinkeräyspisteiden avautumista.

Biohajoavista muoveista Amerplastilla on vankka käsitys: ne eivät luontoa hyödytä.
– Ns. biohajoavuus tarkoittaa, että muovi hajoaa pitkän ajan kuluessa pienen pieniksi kappaleiksi, niiksi jotka saattavat päätyä meriin. Kohteissa, joissa tarvitaan täydellistä biohajoavuutta, kannattaisi mieluummin miettiä muita materiaaleja, kuten paperipohjaisia. Biomuovit eivät sovellu muovien kierrätysprosessiinkaan vaan sotkevat sen. Oxohajoavat ovat pahimpia, ne pitäisi kieltää, Ari-Pekka Pietilä jyrähtää.

Artikkeli on julkaistu Pakkaus-lehdessä 2016.

Comments are closed.