Tilaa uutiskirje

EGP laajentaa painatuksen väriavaruutta

EGP laajentaa painatuksen väriavaruutta

EGP (Expanded Gamut Printing) on tekniikka, jonka avulla pakkaukseen saadaan painettua entistä enemmän värisävyjä. Painatuksessa yleisesti käytetyt CMYK-värit (cyan, magenta, yellow, black) pystyvät kattamaan noin puolet Pantone-sävyvärien skaalasta. Tämän takia painatuksen väriskaalaa täydennetään ottamalla tarvittaessa mukaan 1–3 lisäväriä, esim. OGV-värit (orange, green, violet), jolloin laajennettu väriavaruus kattaa jopa 90 prosenttia kaikista Pantone-sävyistä.

EGP:n eli laajennetun väriavaruuden teoria itsessään on jo lähes 30 vuotta vanha, mutta tekniikoiden kehittymisen myötä menetelmän käyttökelpoisuus on laajentunut ja toistettavuus parantunut erityisesti viimeisten viiden vuoden aikana. Fleksopainossa menetelmä on ollut nouseva trendi, ja myös pakkausten digipainaminen on kasvattanut laajennetun väriavaruuden käyttöä viime vuosina. Tekniikka pystyy korvaamaan ison osan nykyisestä manuaalisesti toteutetusta värien sekoittamisesta eli sekoiteväripainatuksesta fleksossa.

EGP-tekniikan etuna on laadun paraneminen. Lisäksi tekniikka mahdollistaa kustannussäästöjä, kun painovärien kulutus laskee. Kun värilogistiikka vähenee, se tehostaa tuotantoa ja vähentää entisestään myös painamisen ympäristökuormitusta.
Painoille ja brändinomistajille tuottavuuden nousu ja joustavuuden lisääntyminen tuo ajallisia ja rahallisia säästöjä. Brändinomistaja pystyy tilaamaan entistä pienempiä eriä kustannustehokkaasti sekä saa värikkäämmin ja laadukkaammin erottuvia pakkauksia. Myös mahdollisuus erilaisiin versio- ja promootioratkaisuihin kasvaa, kun työn toteutus suunnitellaan yhdessä painon kanssa.

Tekniikkaa käytettäessä painovärin ja liuottimien kulutuksen pienentyminen voidaan havaita konkreettisesti. Esimerkiksi Elecster on hyödyntänyt EGP:tä pakkauspainatuksissaan vuodesta 2015.
– Yhteistyössä Marvacon kanssa implementoidun EGP-reprolaattatekniikan avulla painatuksen tehokkuus on noussut yli 30 prosentilla, painovärien kulutus vähentynyt kolmasosalla ja liuottimien käyttö on puolittunut. EGP:n positiivinen vaikutus ympäristön kuormitukseen on ollut merkittävä lisäarvo, kertoo Elecsterin tuotantojohtaja Timo Juvonen.

Nestepakkauskartonkipainatus on hyödyntänyt laajennetun väriavaruuden tekniikkaa jo vuosia. Myös esimerkiksi Pepsico ja Nestlé ovat käyttäneet menetelmää osassa tuoteryhmiään, kuten Lays -sipseissä ja Nestlé -vesissä Pohjois-Amerikassa. Ajan kuluessa Nestlé Waters on pyytänyt toimittajiaan siirtymään laajennetun väriavaruuden tekniikkaan. Myös Esko Graphics ennustaa, että vuonna 2020 pakkauksista puolet painetaan tällä tekniikalla Pohjois-Amerikassa. Käyttäjien määrä kasvaa koko ajan.
– Kuluttaja huomaa eron painojäljessä, koska EGP:n avulla tuotettu jälki on tarkkuudeltaan jopa kolmanneksen parempi ja värien kirjo laajempi kuin tavallisessa pakkauspainatuksessa. Tämä tarkoittaa, että pakkauksista saadaan entistä värikkäämpiä ja korkealaatuisempia samalla kun säästetään resursseja, Kai Lankinen Marvaco Oy:stä kertoo. Yritys edistää voimakkaasti menetelmän käyttöönottoa Suomessa. Myös painokonevalmistajat näkevät tekniikan käyttöönoton lisäävän fleksopainatuksen tehokkuutta ja kasvua. – Menetelmän käyttöönotto vaatii hyvää prosessinhallintaa kaikilta osapuolilta, erityisesti painossa prosessiolosuhteet tulee säilyttää mahdollisimman tasaisina.

Reprolaattatoimittajalta vaaditaan osaamista sekä ohjelmistot tehdä värierottelu uudella tavalla ja kykyä ratkaista prosessipainamiseen liittyvät haasteet. Kokemuksen kautta kertyvä tieto on isossa osassa prosessin hallinnassa, minkä takia käyttöönotto vie aikaa noin puolesta vuodesta muutamaan vuoteen. Menetelmän käyttöönoton pituus riippuu niin brändinomistajan kuin painotalon aktiivisuudesta, Lankinen toteaa.
Digipainatuksessa vakioidun ja laajennetun väriskaalan painaminen kasvaa nopeasti. Fleksopainatuksessa Marvaco on toistaiseksi ainoa toimija Pohjoismaissa, joka on ottanut menetelmän aktiiviseen käyttöön kumppaniensa kanssa. Yritys myös sertifioi EGP-kumppaneitaan.

 

Juttu julkaistu Pakkaus-lehdessä 2/2018

Comments are closed.