Tilaa uutiskirje

Etikettien raaka-aineet kortilla

Etikettien raaka-aineet kortilla

Materiaalipula on ajanut maailmantalouden tilanteeseen, jollaista ei olla ennen nähty. Onkin ennustettu, että materiaalipula voi jarruttaa talouden toipumista yhä vielä käsillä olevasta koronakriisistä. Miten materiaalipula vaikuttaa etikettejä tuottavissa yrityksissä?

Kun koronapandemia äkkipysäytti talouden keväällä 2020, toivuttiin pysäyksestä nopeasti, vaikka ekonomistit arvelivatkin pysähdyksestä alun perin toteutunutta paljon pahempaa. Tuotantoa ehdittiin kuitenkin varotoimenpiteenä ajaa alas monilla teollisuusaloilla.

Nyt taloutta ja sen kasvua uhkaa raaka-ainepula, joka tuntuu pakkausalalla esimerkiksi raaka-aineiden toimitusten hidastumisena ja hintojen nousuna. Onkin arvioitu, että koronapandemia pelkästään kiihdytti alun perin globaalin talouskasvun aiheuttamaa pulaa raaka-aineista.

Syitä materiaalipulalle on koronapandemian lisäksi monia: alkuvuoden hirmumyrskyt maailmalla vaikuttivat öljy-
jalostamoihin, samoin kuin Texasin sähkökatko-ongelmatkin.

Pulaa on myös konteista tai niiden kerrotaan olleen väärissä paikoissa jo vuodesta 2020 lähtien. Myös keväällä 2021 Suezin kanavalla karille ajaneen Ever Given -laivan pysäyttämä laivaliikenne lisäsi konttipulaa ja ruuhkaa Euroopan satamissa yhdessä maakuljetusten kuljettajapulan kanssa. Vastaavaa tilannetta ei ole Huoltovarmuuskeskuksen teettämän selvityksen mukaan koettu koskaan aikaisemmin ja tilanne saattaa jatkua vielä pitkälle ensi vuoteen. Tämä kaikki tuo oman lisänsä kuljetusten hintoihin.

Pakkaus-lehti selvitti, miten etikettialan yrityksissä on selvitty materiaaliniukkuudesta ja miten tilanteen kehitys on vaikuttanut hintoihin. Selvää on, että materiaalipulalla on ollut isot vaikutukset sekä toimitusaikoihin että hintoihin.
– Raaka-aineiden toimitusajat ovat normaaleja selvästi pidempiä ja hinnat ovat nousseet ennennäkemättömällä tavalla, sanoo Nordic Labelin myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Heikki Kotala.

Samaa toteaa Auraprintin toimitusjohtaja Ilkka Ylipoti:
– Joidenkin raaka-aineiden, esimerkiksi päällystetyn raskaan painopaperin, saatavuus on vaikeutunut huomattavasti. Syynä on sellun kova kysyntä. Samoin tarralaminaatin osalta on niukkuutta johtuen taustapaperina käytetyn glassinoidun paperin tarjontaa suuremmasta kysynnästä.

Alkuvuodesta uutisoitiin muoviraaka-aineiden kysynnän kasvaneen jyrkästi vuoden 2020 lopussa, ja sen jälkeenkin kysyntä on kasvanut tasaisesti, mikä on nostanut hintoja. Suuret määrät Yhdysvalloissa ja Saudi-Arabiassa tuotettuja raaka-aineita on ohjattu Aasian markkinoille sen sijaan, että ne päätyisivät Euroopan markkinoille.
– Muovigranulaattipulasta johtuen myös esimerkiksi polyolefiinifilmien toimitusajat ja hinnat nousivat huomattavasti alkuvuodesta, joskin tilanne on tämän suhteen jo hieman tasaantunut, Ylipoti toteaa.

Hintojen nousu
pakko siirtää eteenpäin

Auraprint on saanut tänä vuonna jo neljä hinnankorotusta päätoimittajilta, joiden yhteenlaskettu vaikutus on ollut jopa 30−40 prosenttia joidenkin laatujen osalta. − Sinänsä raaka-aineiden hintataso ei haittaa, jos hinnat ovat kaikille suhteellisesti samat, mutta tiuhaan toistuvia hinnankorotuksia on vaikea siirtää samaan tahtiin eteenpäin, jolloin katteet väistämättä kärsivät, Ilkka Ylipoti sanoo.

Myös Nordic Label on saanut osansa hinnankorotuksista. Raaka-aineiden hinnat ovat nousseet todella merkittävästi.
– Lähes poikkeuksetta puhutaan kaksinumeroisista prosenteista ja pahimmillaan yli 50 prosentin korotuksista raaka-aineen hintaan. Meillä ei ole ollut mahdollisuutta itse absorboida tällaisia kustannusnousuja, vaan olemme joutuneet korottamaan omia hintojamme asiakkaille. Yleisesti ottaen asiakkaat ovat suhtautuneet ymmärtäväisesti korotuksiin, vaikka eihän hinnankorotus mikään miellyttävä asia ole kenellekään.

Ketä tilanteesta sitten voi syyttää? Heikki Kotala arvioi, että mitä ilmeisimmin kysyntä yksinkertaisesti ylittää tällä hetkellä merkittävästi tarjonnan, kun etikettien ja pakkausmateriaalien tarve on kasvanut globaalisti todella paljon verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen. Valmistuskapasiteettia ei olla korona-aikana rakennettu normaaliin tahtiin.

Kuka hyötyy?
Kaikki eivät kuitenkaan kärsi tilanteesta. Sekä Nordic Labelista että Auraprintistä arvellaan tilanteen hyötyjien löytyvän arvoketjun alkupäästä. – Tilanteen hyötyjiä ovat käyttämiämme laatuja ja sellua valmistavat yhtiöt, sillä ei raaka-aineen eli kuitupuun hinta ole noussut läheskään samaan malliin, Ilkka Ylipoti mainitsee.
– Meidän roolimme on tässä tilanteessa pitää nenää pinnan yläpuolella parhaan kykymme mukaan, Heikki Kotala sanoo.


Artikkeli on julkaistu Pakkaus-lehdessä 8/2021.

Comments are closed.