Tilaa uutiskirje

Faktaa EU-päättäjille

Europenin Virginia Janssens tuo näkökulmia EU-päättäjille

EUROPEN (The European Organization for Packaging and the Environment) edustaa eurooppalaisten pakkausteollisuuden yrityksiä Brysselissä alan keskeisissä kysymyksissä, mm. ympäristöasioissa ja ajaa tasapuolisesti kaikkien pakkauksissa käytettävien materiaalien etua. Järjestön toimitusjohtaja Virginia Janssens vieraili Helsingissä huhtikuun lopulla pitämässä esityksen SPY:n ympäristöseminaarissa.

– Europen toimii rajapintana EU:n ja pakkaavan teollisuuden välissä kaikissa kysymyksissä, joilla on vaikutusta pakkaamiseen tai pakkaavaan teollisuuden toimitusketjuun. Europen edustaa toimitusketjua EU:n suuntaan, kiteyttää Virginia Janssens Europenista.

Europen on avoin kaikille yrityksille, joilla on pakkaamiseen tai pakkaustuotteisiin liittyviä taloudellisia ja kestävän kehityksen tavoitteita. Jäseninä on pakkausketjun eri kohdissa operoivia kansainvälisiä yrityksiä, jotka voivat olla raaka-ainevalmistajia, konverttereita, pakkaajia, pakkausten suunnittelijoita tai brändinomistajia. Lisäksi jäseninä on kansallisia pakkausalan järjestöjä, esimerkiksi Suomen Pakkausyhdistys ry. Monet tärkeät jäsenet ovat suuria kansainvälisiä bränditaloja, esimerkiksi Nestlé ja Mars.

Kaikkien pakkausketjun eri kohdissa toimivien jäsenten tavoitteena on pyrkiä ratkaisemaan kestävän kehityksen haasteita tekemällä aktiivista yhteistyötä Europenin kautta. Jäsenet sitoutuvat ottamaan vastuuta tuotteistaan parantamalla jatkuvasti pakkaustuotteidensa ympäristön suorituskykyä.

Tärkeä tehtävä on seurata EU:n pakkausalaan vaikuttavaa päätöksentekoa Brysselissä.
– Tiedotamme meneillään olevista asioista jäsenillemme, ja mietimme pitääkö meidän proaktiivisesti reagoida ja kuinka voisimme rakentavasti kommentoida niistä päätöksentekijöille.

Luotettu asiantuntija

EU:n suuntaan toimittaessa Europen on asiantuntija, joka edustaa niin montaa eri tahoa, materiaalia ja alan sektoria että poliitikot arvostavat järjestöä, luottavat sen tarjoamaan tietoon ja kuuntelevat mielellään asiantuntijoita.
– Teemme ikään kuin töitä heidän puolestaan. Pitää muistaa, että päätöksentekijät ovat tehtävissään vain neljä vuotta, joten heille on hyvä tarjota näkökulmia. Uudet päättäjät usein ajattelevat, että pakkaukset ovat turhakkeita. Koulutamme heitä ja kerromme, että pakkaaminen on tärkeää, ja että pakkaus on olennainen osa tuotetta.

Europenin muita tärkeitä sidosryhmiä ovat myös kansalaisjärjestöt, tutkimuslaitokset, virkamiehet, kunnalliset jätelaitokset ja muut yhdyskuntajätealan toimijat.

– Neljän hengen tiimimme huolehtii Brysselissä siitä, että osapuolet puolin ja toisin ymmärtävät toisiaan ja että meidät nähdään rakentavassa roolissa teollisuuden kannalta. Tapaamme paljon poliitikkoja, mutta myös muita teollisuuden sidosryhmiä. Näin saamme muodostettua oman näkemyksemme samalla kuin opimme ymmärtämään vastapuolta.

Torjuntavoitto protektionismista

Viime aikoina työtä on teettänyt pakkauskierrätystä koskevien direktiivien muutos ja pakkausmateriaalien kierrätystavoitteiden kasvu. Europen pitää tärkeänä kansallisten ja EU-alueen lainsäädännön yhtenäisyyttä, jotta isojen yritysten pakkausratkaisut voisivat olla niin skaalautuvia kuin mahdollista eri jäsenmaissa.
– Meille on tärkeää taata pakkausmateriaalien ja pakkausten vapaa kulku EU:ssa. Haluamme vaalia tuotteiden vapaata liikkuvuutta ja siksi harmonisoida lainsäädäntöä. Vaarana uutta direktiiviä luotaessa oli jäsenmaiden sooloilu, kun Ranska ja Italia olisivat halunneet vaalia omaa tuotantoa ja asettaa rajoituksia muiden maiden pakkaustuotteille. Tämä saatiin onneksi estettyä eikä lainsäädäntö palannut takaisin kansallisille poluille – se olisi uhannut koko EU:n sisämarkkinoiden toimintaa.

Virginia Janssens vieraili Helsingissä huhtikuun lopulla pitämässä esityksen SPY:n ympäristöseminaarissa. Tilaisuus on hänen työlleen tyypillinen, hänet kutsutaan usein puhumaan eri jäsenmaissa järjestettävissä vastaavissa tilaisuuksissa. Vierailut ja presentaatiot ovat tärkeä osa työtä.
– Europen on keskittynyt EU-lainsäädäntöön, mutta sen ajureina ovat kansalliset säädökset ja siksi meidän on tärkeää ymmärtää, mitä jäsenmaissa on meneillään. Teemme työtä jäsentemme kautta eri maissa, Suomessa Pakkausyhdistyksen kanssa.

Suomen-vierailulta karttui paljon tietoa suomalaisesta näkökulmasta käsin.
– Nyt kun tiedän suomalaisesta mallista enemmän, voin käyttää sitä esimerkkinä keskustellessani muissa maissa samoista asioista. Käyn myös jäsenyrityksissämme jotka haluavat reflektoida lainsäädännön muutoksia ja tuon oman tietotaitoni yritysten käyttöön.

Jäsentapaamiset pidetään Brysselissä, ja niissä keskustellaan politiikan päivityksistä, mitä on meneillään jäsenmaissa, pitääkö johonkin reagoida tai teettää tutkimusta, joka toisi direktiivien laatijoille lisätietoa päätöksenteon tueksi. Tapahtumia on niin paljon, että niiden seuraamisessa Europenillä on apunaan konsulttitoimisto. Tiedotteet tehdään yhteistyössä ulkopuolisen viestintätoimiston kanssa.

Vuoropuhelu tärkeää

Muovikeskustelu on paisunut valtavaksi Euroopassa. EU:n tavoitteena on pitää kaikki kerätty pakkausmateriaali, myös muovi, EU:n alueella ja käsitellä se täällä.
– Emme voi kieltää, että muovi ei olisi ongelma. Yritysten on pidettävä huolta, että heidän ympäristötoimilupansa ovat kunnossa ja maineriski hallussa, sehän voi vaikuttaa suoraan liiketoimintaan.

Maailma on muuttumassa

– Brändinomistajien ja kierrätysyritysten vuoropuhelu on nyt tärkeää, jotta pystyttäisiin kehittämään helpommin kierrätettäviä muovipakkauksia. Ei ole järkevää kerätä kaikkia muovimateriaaleja. Tarvitaan uudenlaista designia ja myös kemialliset kierrätysratkaisut ovat tulossa.

Tähän päästään, jos yritysten ylätasolla sitoudutaan kehitykseen.
– Mitä korkeampi taho, ihan toimitusjohtajaa myöten on kiinnostunut pakkausdesignista, sitä paremmin asiat yrityksessä etenevät ja yritykset ottavat käyttöön kierrätettävää designia ja materiaaleja.

Turvallisuus tärkeintä

Pakkauksia ei kuitenkaan tule suunnitella pelkästään kierrätystä tai uudelleenkäyttöä ajatellen, vaan aina tulee ottaa huomioon pakkauksen perustehtävät mm. tuotteen suojaamisessa ja logistiikassa. Elintarviketurvallisuus tulee aina ensin.

– Isot elintarvikeyritykset kuten Nestlé ja Mars huolehtivat, että heidän tuottamansa ruoka on varmasti turvallista, ja niin on pakkaustenkin oltava. Paineet yrityksissä kuitenkin kasvavat kestävämmän kehityksen suuntaan. Tarvitaan muiden sidosryhmien apua, jotta yritysten itselleen asettamat ympäristötavoitteet saavutettaisiin. Turvallisia elintarvikekontaktimateriaaleja tarvitaan kuitenkin aina.

Kuluttajat eivät ole vielä valmiita maksamaan ympäristöystävällisyydestä. – Puheen tasolla kaikki ovat huolissaan roskaantumisesta. Vielä tämä ei vaikuta ostopäätöksiin, mutta oikeaan suuntaan ollaan menossa.

Korkeat keräystavoitteet

Nyt voimaantulevan jätedirektiivin tavoitteita Janssens pitää korkeina, varsinkin kun laskentatapaan tehtiin tarkennuksia, jotka tiukentavat monissa maissa nykyisin voimassa olevia laskentatapoja. Europen halusi realistiset, saavutettavissa olevat tavoitteet.
– Lainsäädäntö menee oikeaan suuntaan, vaikka jäsenmaissa ollaankin eri tilanteissa. Tarvitaan joustavuutta, että tavoitteet saavutettaisiin.

Jotkut päätöksentekijät halusivat edistää uudelleenkäytettävien pakkausten asiaa.
– Europen ei halua liikaa EU-ohjausta tähän, sillä jokaisella maalla on omat infrastruktuurinsa ja tavoitteensa. Sitä paitsi uudelleenkäyttö voi osua itseään nilkkaan – emme kaipaa vielä tässä vaiheessa päätöksiä, kun käytettävissä ei ole tarpeeksi dataa uudelleenkäytettävien pakkausten hyödyistä ja ympäristövaikutuksista.

 

EU:n Kiertotalouspaketin tavoitteet:

1. Resurssien käyttäminen fiksummin ja kestävän kehityksen periaatteisen mukaisesti niin pitkään kuin on mahdollista, ja mahdollisimman suuren arvon saaminen käytössä, materiaalin kiertoon saattaminen käytön jälkeen.

2. Kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen, kestävän kehityksen mukaisten periaatteiden mukaan ja työpaikkojen luominen.

Jätehierarkia

Jätedirektiivillä pyritään vahvistamaan niin sanottua viisiportasta jätehierarkiaa, jonka mukaan jätepolitiikassa on pääsääntöisesti noudatettava seuraavaa ensisijaisuusjärjestystä: jätteen synnyn ehkäisy, valmistelu uudelleenkäyttöön, kierrätys, muu hyödyntäminen, loppusujoitus.

Juttu julkaistu Pakkaus-lehdessä 3/2018

No Comments Yet.

Kommentoi julkaisua