Tilaa uutiskirje

Hallitusohjelma lupaa ottaa ja antaa

Hallitusohjelma lupaa ottaa ja antaa

Me kaikki tiedämme, että poliitikot voivat tehdä vain viittä asiaa: kieltää jotain aikaisemmin sallittua, sallia jotain aikaisemmin kiellettyä, antaa julkista rahaa johonkin tarkoitukseen, lopettaa julkisen rahan antamisen johon tarkoitukseen ja näiden edellä mainittujen lisäksi tietysti puhua.

Valtioneuvoston eli hallitusten työskentelyä ryhdistämään on luotu mekanismi, jota kutsutaan hallitusohjelmaksi. Hallitusohjelmaan kirjataan melko yksityiskohtaisesti asioita, joita hallituskaudella tullaan tekemään. Hallitusohjelma onkin yksi niistä harvoista poliittisista papereista, joilla oikeasti on painoarvoa. Muut tärkeät asiakirjat ovat valtiovarainministeriön budjettimomentit ja valtioneuvoston periaatepäätökset. Sen sijaan strategioilla ja tiekartoilla tai muilla papereilla on lähinnä keräyspaperin arvo, sillä niiden toimeen panoa ei yleensä ole juurikaan mietitty.

Antti Rinteen hallituksen 6.6.2019 julkaistu ohjelma on saanut nimekseen ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta”. Hallitusohjelmassa on neljä päälukua, 12 liitettä ja yhteensä 214 sivua – melkoinen tiiliskivi siis!

Pakkausalan kannalta Rinteen hallituksen ohjelma sisältää muutamia sellaisia kohtia, jotka voidaan tulkita uhkiksi ja toisaalta myös mahdollisuuksiksi tulkittavia kirjauksia.

Kotimaisen elintarviketuotannon ja jalostuksen toimintaedellytysten parantaminen, ruokaan liittyvien innovaatioiden edistäminen ja elintarvikeviennin tukeminen sekä ruokahävikin pienentäminen ovat kaikki pakkausalan kannalta positiivisia linjauksia – onhan kotimainen elintarviketuotanto merkittävin pakkausalan ajuri. Myös suomalaisen investointiympäristön pitäminen houkuttelevana on koko elinkeinoelämän näkökulmasta monia asioita mahdollistava linjaus.

Toisaalta ohjelma sisältää myös joitakin uhkiksi tulkittavia kirjauksia. Merkittävimpänä ehkäpä pakkausveron selvittäminen vuoden 2020 kehysriiheen niin, että sen käyttöönotto olisi jo 2021. Toinen veronkiristysuhkaus on kätketty muovitiekartan toimeen panoon; siellä yhtenä toimenpide-ehdotuksena on mainittu muovivero. Vaikka molemmat kirjaukset on rajoitettu koskemaan vain osaa pakkausmateriaaleista, on tilanne koko alan kannalta vähintään huolestuttava.

On nimittäin käynyt ennenkin niin, että pistemäisiä, ajallisesti tai muuten laajuudeltaan rajattuja veroja on valtion rahapulan vuoksi laajennettu ja jatkettu – ehkäpä tunnetuimpana esimerkkinä alun perin väliaikaiseksi tarkoitettu autovero. Verotuksella aikaan saatu kilpailuetu on myös omiaan vääristämään markkinoiden toimintaa.

Poliitikot tapaavat retostella työnsä tuloksilla – ainakin kun ovat hallitusvastuussa. Todellisuudessa me kaikki tietysti tiedämme, että poliitikot luovat ainoastaan edellytykset. Oikeat työpaikat ja investoinnit tehdään yritysten päätöksillä. Hallitusohjelma kannattaa yrittäjienkin lukea – ei siksi, että sieltä löytyisi viisautta liiketoiminnan tueksi vaan siksi, että se on osa toimintaympäristöä, jonka tunteminen on osa menestyvän liiketoiminnan edellytyksiä.

Antro Säilä


Pääkirjoitus on julkaistu Pakkaus-lehden numerossa 56/2019

No Comments Yet.

Kommentoi julkaisua