Tilaa uutiskirje

Ilkka Ylipoti, Auraprint: Räätälöity ratkaisu rakentaa brändiä

Ilkka Ylipoti, Auraprint:
Räätälöity ratkaisu rakentaa brändiä

Etätyömoodissa lähes vuoden verran, asiakaskohtaamisia maskit päässä lastauslaiturilla ja harventuneet työmatkat. Tätä on Turussa toimivan Auraprintinkin arki viime aikoina ollut, ja normaaliin päiväjärjestykseen palaamista odotetaan jo kovasti. – Normaali saattaa tosin muuttua pysyvästi, sillä alalla kuin alalla joudutaan harkitsemaan aiempaa tarkemmin muun muassa sitä, miten paljon kasvokkaisia kohtaamisia järjestetään, ennustaa Auraprintin toimitusjohtaja Ilkka Ylipoti.

Erityisesti elintarvikkeissa tuote tai brändi erottuu kaupan hyllystä usein etiketin avulla. Ostopäätös voi perustua tuttuun ilmeeseen tai houkuttelevasti visualisoituun uutuuteen tai jäädä kokonaan tekemättä, jos pakkaus ei ole riittävän informatiivinen tai silmää miellyttävä.

Tänä vuonna 135 vuotta täyttävä Auraprint perustettiin alun perin Aura-lehden julkaisua ja painamista varten ja tuolloin toiminimeksi tuli Auran kirjapaino. Vuosien saatossa yritys on muokannut toimintaansa tarpeen ja markkinoiden muutosten mukaan: tuotevalikoimaa on päivitetty ja laajennettu lomakkeista tarraetiketteihin ja muihin etikettiratkaisuihin. Nyt Auraprint ratkoo asiakkaittensa etiketöintipulmia, ja yrityksen liikevaihdosta noin 95 prosenttia tulee etiketeistä.
– Vielä vuoteen 2008 asti meidät tunnettiin erityisesti lomaketalona. Erilaisia lomakkeita muun muassa toimistokäyttöön ja logistiikan tarpeisiin valmistettiin aikanaan paljon, mutta A4-pöytäprinttereiden yleistyessä lomakkeiden käyttö väheni merkittävästi. Jäljentävät jatkolomakkeet kuuluvat edelleen valikoimiimme, mutta niiden markkina on melko pieni, Ilkka Ylipoti kertoo.

Tuotekehitys ja mukautuminen ovat merkittävä osa Auraprintin yrityskulttuuria, ja pakkaus- ja painatusalan muutoksia kuunnellaan herkällä korvalla. Toimintaa kehitetään jatkuvasti, mikä näkyy myös investointeina, sillä noin 10–20 prosenttia yhtiön liikevaihdosta menee investointeihin.

Panostuksia tehokkaampaan työhön
Tuoteuutuuksia tuodaan markkinoille alati tihenevään tahtiin, mikä on viime vuosina näkynyt asiakkaiden painatustarpeiden lisääntymisenä. Esimerkiksi ilmeuudistuksien tekemiseen on painatusteknologioiden kehittymisen myötä paremmat mahdollisuudet kuin ennen. Auraprintillä tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakaskohtaamiset ovat lisääntyneet huomattavasti. Viime kevään jälkeen kasvokkaisia tapaamisia on toki jouduttu vähentämään, mutta tilalle on tullut uusia työkaluja. Asiakastapaamisia on järjestetty paljon etänä ja henkilökohtaisissa tapaamisissa on täytynyt välillä olla luova – palaverin voi tarvittaessa pitää vaikka ulkona lastauslaiturilla.

Aineistonhallintaan ja vedoskäsittelyyn Auraprintillä on jo muutama vuosi sitten otettu käyttöön asiakasportaali Me & Aura, jonka avulla asiakkaiden aineistot saadaan koottua yhteen ja välitettyä edelleen tuotantoon. Samalla portaali toimii asiakkaiden aineistopankkina, ja sen avulla voidaan tehdä myös suoraan tilauksia.
– Lähdimme kehittämään aineistonhallinnan työkalua omaan käyttöön, mutta huomasimme aika äkkiä, että asiakkaamme painivat samojen haasteiden kanssa. Halusimme tarjota asiakkaillemme ratkaisun, joka suoraviivaistaa yhteistyötä, Ilkka Ylipoti selventää.

Asiakaspalvelu on Auraprintin vahvuus, johon panostetaan jatkuvasti. Asiakasyhteistyö on tärkeää erityisesti palvelun luonteen vuoksi: kaikki tuotteet ovat kunkin asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja, joten tiedonvälityksen on oltava tiivistä.

Myös laitehankintoja on tehty viimeksi kuluneen vuoden aikana tuotannon tehostamiseksi ja työnlaadun parantamiseksi. Viime keväänä taloon tuotiin uusi laatanvalmistuslaitteisto, ja tänä vuonna painosalissa on panostettu digipainokoneisiin, kun kahdesta aiemmasta digipainokoneesta toinen korvattiin uudella HP Indigo K6 -koneella ja toinen päivitettiin K6-tasoon vastaamaan paremmin nykyaikaisiin painolaatuvaatimuksiin. Uusi tekniikka mahdollistaa aiempaa laajemmat erikoisvärien valikoimat, ja nyt myös digipainopuolella on mahdollista käyttää esimerkiksi metallisävyjä.
– Lisäksi käyttöön ollaan juuri ottamassa jo toista Ravenwood Linerless -konetta, jolla valmistetaan muun muassa valmisruokapakkauksissa käytettävää taustapaperitonta vyöte-etikettiä, joka on meillä yksi suurimmista myyntiartikkeleista.

Laaduntarkkailun tueksi Auraprintillä on myös siirrytty kameratekniikan käyttöön. Jokainen tuote tarkistetaan kameroiden avulla, jotta virheelliset tuotteet voidaan karsia joukosta pois. Merkittävillä investoinneilla on pystytty parantamaan sekä työnlaatua että asiakaspalvelua.

Tukea kansainvälisestä yhteistyöstä
Maailmanlaajuisesti noin 30 prosenttia etiketeistä menee elintarvikealan käyttöön. Jos tähän lasketaan mukaan myös juomatuottajat, ollaan jo yli 50 prosentin lukemissa. Lisäksi Auraprintin asiakkaita löytyy esimerkiksi kemian- ja metsäteollisuudesta sekä kosmetiikka-alalta.
– Toimitusvarmuuden takaamiseksi ja tehokkaan asiakaspalvelun varmistamiseksi meillä on suurten volyymien vakioasiakkaita varten välivarasto, jotta toimitukset pystytään toteuttamaan nopealla aikavälillä.

Noin sata henkeä työllistävän yhtiön liikevaihto oli vuonna 2020 16,7 miljoonaa euroa, ja kasvua on odotettavissa. Suurin osa asiakkaista on suomalaisia, ja vain alle 10 prosenttia tuotannosta menee vientiin. Ilkka Ylipoti muistuttaa, että Suomeen lisäksi tuodaan paljon etikettejä, erityisesti Virosta.

Auraprint on myös ainoana pohjoiseurooppalaisena etikettituottajana osakkaana eurooppalaisten tarrapainotalojen yhteistyöyrityksessä, Concordia Labelsissa. Yritykset eivät kilpaile keskenään, vaan tekevät teknistä yhteistyötä ja ostokoordinaatiota.
– Yhteistyö vahvistaa muun muassa toimitusvarmuuttamme, eli selusta on turvattu silloinkin, jos omassa tuotannossamme tapahtuisi jotakin kriittistä.

Digi ei korvaa etikettiä
Graafisen alan pitkäaikainen koetinkivi, digitalisoituminen, ei vaikuta etikettialaan yhtä voimakkaasti kuin alan muihin toimijoihin.
– Etikettejä ei oikein voi korvata sähköisillä, ja meillä digitalisaatio näkyykin lähinnä tuotantoprosesseissa, toiminnan digitalisoimisena, Ilkka Ylipoti toteaa.

Markkinan ja kulutustottumusten muuttumisen vaikutus pakkauksiin ja etiketteihin tiedostetaan myös Auraprintissä. Kaupan hyllyllä olevien pakkausten ulkonäöllä ja informaatiosisällöllä on suuri merkitys ostopäätöksiin, mutta verkkokaupassa tilanne on toinen. Ylipoti huomauttaa, että verkossa usein riittää, kun tuotekuvissa pakkaus tai etiketti on edustava, mutta toimituspakkauksessa saattaakin olla huomattavasti vähemmän merkintöjä.
– On mielenkiintoista nähdä, meneekö pakkaaminen jatkossa enemmän siihen suuntaan, että tuotteet myydään monipakkauksissa, jolloin riittää, että tarvittavat tiedot löytyvät myyntipakkauksesta eikä yksittäisiä tuotteita enää merkitä.

Pakkausmerkinnät
kilpailevat painopinta-alasta

Etiketit ovat korvanneet paljon suoraan pakkaukseen painamista muun muassa siksi, että niiden päivittäminen on yksinkertaisempaa. Sleeveri- ja vyöte-etiketeissä painopintaa on paljon, ja niiden avulla myös myymäläasetteluun saadaan lisää pelivaraa, kun tuotetiedot ja visuaalinen ilme saadaan esimerkiksi perinteisessä jauhelihapaketissa näkyviin yläpinnan lisäksi pakkauksen kylkiin. Auraprintillä painatuksia voidaan jatkaa myös etiketin liimapuolelle, jolloin painopinta-ala kasvaa entisestään.
– Vaadittavien merkintöjen määrä pakkauksissa on kasvanut ja kasvaa edelleen. Lisäksi monet asiakkaat haluavat lisätä pakkauksiin muuttuvaa tietoa. Digipaino mahdollistaa pienten erien tekemisen, joten sillä voidaan helposti toteuttaa esimerkiksi kampanja- tai kilpailuetikettejä.

Pakkausten lajittelu ja kierrätys huomioidaan etikettimarkkinoilla materiaalivalinnoissa. Jotta kierrätys onnistuu, käytetään joko pakkauksen materiaalia vastaavaa etikettiä tai vaihtoehtoisesti niin erilaista materiaalia, että pakkaus ja etiketti on kierrätysprosessissa helppo erottaa toisistaan.

Paluu ”uuteen normaaliin”
Vuosi sitten Auraprintin myynnissä näkyi selkeä piikki, kun kaikki kynnelle kykenevät yritykset alkoivat valmistaa ja pullottaa käsidesiä, ja samaan aikaan kuluttajien hetkellinen hamstrausinto vauhditti elintarviketeollisuuden tuotantoa. Tämä luonnollisesti lisäsi myös etikettien kysyntää, mutta nyt tilanne on taas tasaantunut.

Joidenkin toimialojen kurimus näkyy jonkin verran myös Auraprintin toiminnassa, yhtiön valmistamia pääsylippuja ja tapahtumarannekkeita kun ei livestriimeissä juuri käytetä.
– Yhden asiakasryhmän eli pienpanimoiden etiketöintitarpeet ovat merkittävästi vähentyneet ravintolarajoitusten aiheuttaman kysynnän hiipumisen myötä. Niiden ja tapahtumatoiminnan osuus meidän kokonaistuotannostamme on kuitenkin suhteellisen pieni, Ilkka Ylipoti kertoo.

Tuotanto on poikkeusaikanakin pyörinyt Auraprintillä totuttuun tapaan, mutta paluuta tavalliseen arkeen odotetaan.
– Koronan helpottaessa palataan normaaliin, mutta se normaali todennäköisesti muuttuu pysyvästi, ja esimerkiksi face to face -tapaamisten arvo tulee nousemaan tulevaisuudessa, Ylipoti arvioi.


3 kysymystä

Ilkka Ylipoti

Mikä on suosikkipakkauksesi?
Elintarvikepuolella skinpakkaus, johon myös Auraprintin Ravenwood Linerless -vyöte-etiketti istuu hyvin.

Mistä pakkauksesta et luovu?
Kahvin suurena ystävänä vastaan, että kahvin vakuumipakkauksesta. Se on kevyt ja toimii niin kaupan hyllyssä, kuljetuksessa kuin kotisäilytyksessäkin.

Miten kierrätät?
Muovi ja metalli lajitellaan omina jakeinaan. Kuitupohjaiset pakkaukset menevät meillä joko kiertoon tai poltettavaksi.


Artikkeli on julkaistu Pakkaus-lehdessä 2/2021.

Comments are closed.