Tilaa uutiskirje

Kannanotto käynnissä olevaan jätelain muutokseen pakkausjätteiden osalta

Kannanotto käynnissä olevaan jätelain muutokseen pakkausjätteiden osalta

6.3.2020
Suomalaiseen elinkeinoelämään kohdistuu ennennäkemättömiä paineita niin kiertotalouteen kuin vähähiilisyyteen liittyvien tulevien kansallisten ja EU-lainsäädäntöaloitteiden vuoksi. Koko elinkeinoelämämme on ankarassa kansainvälisessä kilpailussa, mikä entisestään heikentää kotimaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikeuttaa työllistämismahdollisuuksia.
Valmisteilla oleva jätelaki kiristää elinkeinoelämälle asetettuja kierrätysvaatimuksia, nostaa kustannuksia ja aiheuttaa isoja muutoksia pakkausjätteiden kuljetuksissa. Alustavien laskelmien perusteella Suomessa toimivan elinkeinoelämän kustannusvastuu on minimissään kolminkertaistumassa yli 60 miljoonaan euroon vuodessa. Tämän vuoksi olemme erittäin huolissamme siitä, ettei elinkeinoelämän huoli pakkausjätteiden osalta ole tullut riittävästi huomioiduksi.


Edellä esitetyn vuoksi jätelain muutoksessa tulee varmistaa seuraavat asiat:

 1. Elinkeinoelämälle ei tule asettaa kotimaisia tiukennuksia EU:sta tuleviin pakkausjätteiden kierrätysasteisiin.
 2. Pakkausjätteitä asuinkiinteistöiltä kuljettavilla toimijoilla (yksityiset toimijat ja kuntien jätehuoltoyritykset) ei voi olla rajatonta laskutusoikeutta elinkeinoelämälle. Keräyksen kustannuksista on sovittava etukäteen. Jos sopuun ei päästä, elinkeinoelämällä tulee olla oikeus tarvittaessa järjestää keräys asuinkiinteistöille itse (= ottaa ympäristöministeriön määrittämän siirtymäajan jälkeen asuinkiinteistöjen pakkausjätteiden keräys itse kilpailutettavaksi).
 3. Elinkeinoelämälle tulee kirjata selkeästi lakiin mahdollisuus hyödyntää EU-direktiivin mahdollistamia poikkeamia, kuten
  • 80 %:n kustannusvastuu pakkausten keräyksen ja kierrätyksen kokonaiskustannuksista huolimatta siitä, kuka/ketkä vastaavat asuinkiinteistöjen pakkausjätteiden keräyksestä,
  • mahdollisuus poiketa asuinkiinteistöjen erilliskeräysvelvollisuudesta harvaan asutuilla alueilla.
 4. Kansainväliset verkkoalustat on saatava tuottajavastuun piiriin.
  Asialla ja siihen liittyvillä taloudellisilla vaikutuksilla on suuri merkitys suomalaiselle elinkeinoelämälle, joten
  toivomme, että yllä olevat seikat tulevat huomioiduksi jätelain muutoksessa.


  Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n hallitus
  Heli Tammivuori, Elintarviketeollisuusliitto ry
  Marja Ola, Kaupan liitto ry
  Pia Vilenius, Kemianteollisuus ry
  Maija Rantamäki, Metsäteollisuus ry
  Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry
  Antro Säilä, Suomen Pakkausyhdistys ry
  Helena Soimakallio, Teknologiateollisuus ry

Comments are closed.