Tilaa uutiskirje

Kaupan ja teollisuuden kirje päättäjille jätelaista

Kaupan ja teollisuuden kirje päättäjille jätelaista

Hallituksen luonnos jätelakiesitykseksi vie Suomea kohti kiertotaloutta

Jätelakiesityksen mukaan pakattuja tuotteita myyvät yritykset ovat jatkossa nykyistä laajemmin vastuussa pakkausmateriaalien keräyksen ja kierrätyksen järjestämisestä sekä kierrätystavoitteiden saavuttamisesta. Nämä tuottajavastuulliset yritykset, joista suurin osa on kaupan alan ja elintarviketeollisuuden yrityksiä, myös maksavat toiminnan kustannukset.

Uusi jätelaki lisää merkittävästi pakattuja tuotteita myyvien yritysten vastuuta pakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä. Kasvavan vastuun ja kustannusrasitteen myötä on tärkeää, että keräyksen ja kierrätyksen maksavat yritykset saavat riittävän mahdollisuuden vaikuttaa siihen, miten keräys ja kierrätys järjestetään ja tuottajavastuu organisoidaan. Muut sidosryhmät, kuten jätteenkeräystä ja -käsittelyä harjoittavat yritykset ja kunnat, toimivat yhteistyössä tuottajavastuullisten yritysten kanssa ja saavat näiltä korvauksen työstään. Lakiesityksen tiukat tavoitteet edellyttävät, että tuottajat, kunnat, ympäristöyritykset ja kuluttajat toimivat yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallituksen luonnoksessa jätelakiesitykseksi kasvavien vastuiden vastapainona on mm. seuraavia olennaisen tärkeitä kirjauksia, jotka tulee säilyttää laissa:

• Pakkausten ja myös muiden tuotteiden tuottajavastuu ulotetaan koskemaan myös ulkomaisia etäkauppaa harjoittavia yrityksiä.

• Pakkausten kierrätyksessä on tavoitteena EU-taso – Suomi ei aseta EU:n yleistä linjaa korkeampia kierrätysasteita (pl. alumiinipakkaukset).

• Suomi soveltaa EU:n mahdollistamaa poikkeamaa, jonka mukaan tuottajien vastuu kattaa 80 % pakkausjätteen keräyksen ja kierrätyksen kustannuksista. Tämä on tärkeää elinkeinoelämälle aiheutuvan kustannusnousun tasoittamiseksi ja myös ulkomaisten etäkaupan yritysten saamiseksi kantamaan tuottajavastuuta.

• Tuottajien mahdollisuus järjestää pakkausjätteen keräys ilman kuntia, jos kuntien kanssa ei päästä asiassa yhteisen näkemykseen.

• Tuottajavastuun uudelleen organisoiminen esitetyn jätelain 62 §:n mukaisesti.

Asuinkiinteistöjen pakkauskeräys pieni osa koko jätemarkkinasta

Uuden jätelain myötä suuri osa kotien pakkausjätteen keräyksestä tulee tuottajavastuullisten yritysten vastuulle. Keräys organisoitaisiin yhteistyönä kuntien kanssa yhdessä, mutta jätteiden kuljetuspalvelut ostetaan yksityisiltä kuljetusyrityksiltä kilpailutusten kautta. Mikäli yhteistyö kuntien kanssa ei toimi halutulla tavalla, tuottajavastuulliset yritykset voivat järjestää ja kilpailuttaa keräyksen ilman kuntia. Tällöinkin itse keräystyö ostetaan yksityisiltä alan yrityksiltä.

Jätelakiesitys ei myöskään siirrä yrityksissä syntyvien jätteiden kuljetusta tai käsittelyä miltään osin kuntien tehtäväksi. Yritykset ostavat jatkossakin oman jätehuoltonsa yksityisiltä jätehuoltoyrityksiltä. Suoraan asuinkiinteistöiltä kerättävä pakkausjäte muodostaa vain 4 % kaikesta yhdyskuntajätteestä ja 0,1 % kaikesta Suomessa tuotetusta jätteestä. Vaikka kyse ei ole suuresta määrästä, on tärkeää, että huolehditaan kilpailun avoimuudesta ja erilaisten yritysten mahdollisuudesta tarjota palveluitaan.

Jätelain muutokset vaikuttavat väliaikaisesti jätehuollon ja myös jätteen kierrätykseen liittyviin investointeihin. Tämä on kuitenkin normaalia, lyhytaikaista ja väistämätöntä, kun halutaan isoja parannuksia järjestelmiin.

Tuottajavastuun organisaatiota tehostetaan Esitetyn jätelain 62 §:n mukaisesti pakkausten tuottajayhteisön toimialan on katettava kaikki
pakkausmateriaalit. Hallituksen esitys on kannatettava. Tämän pohjalta tuottajavastuu olisi mahdollista organisoida uudelleen siten, että viiden materiaalikohtaisen tuottajayhteisön sijaan kaikkia pakkauksia koskevat palvelut ja velvoitteet hoidettaisiin jatkossa yhden tuottajayhteisön kautta, kuitenkin asiantuntemuksesta ja materiaalikohtaisesta kustannusten kohdentumisesta huolehtien. Esitys yksinkertaistaa ja tehostaa tuottajavastuun päätöksentekoa ja järjestämistä. Tuottajavastuulliset yritykset ja kuluttajat tarvitsevat kaikkia pakkausmateriaaleja koskevia palveluita, eikä materiaalikohtainen jaottelu hallinnossa ole nykypäivää.

Myös alustatoimijat saatava mukaan

Uudessa jätelaissa tärkein yksittäinen uudistus on se, että ulkomaiset verkkokauppaa harjoittavat toimijat saadaan mukaan tuottajavastuun piiriin ja jakamaan kierrätyksen kustannuksia oikeudenmukaisella tavalla. Tätä pitäisi vielä tehostaa siten, että alustatoimijat (Amazon, AliExpress, Wish jne.) asetettaisiin toissijaiseen vastuuseen niiden alustoilla tuotteitaan myyvien yritysten tuottajavastuusta. Ainoastaan näin on mahdollista saada ulkomaiset etäkauppaa harjoittavat toimijat aidosti sitoutumaan tuottajavastuuseen ja myös kontrolloida sen toteutumista.

Jätelain muutoksella ja siihen liittyvillä taloudellisilla vaikutuksilla on suuri merkitys suomalaiselle elinkeinoelämälle, joten toivomme, että yllä olevat seikat tulevat huomioiduksi.

Helsingissä 1.9.2020
Pia Pohja, toimitusjohtaja, Elintarviketeollisuusliitto ry
Mari Kiviniemi, toimitusjohtaja, Kaupan liitto ry
Satu Estakari, toimitusjohtaja, Mepak-Kierrätys Oy
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry
Jukka Ala-Viikari, toimitusjohtaja, Puupakkausten Kierrätys PPK Oy
Kari Luoto, toimitusjohtaja, Päivittäistavarakauppa ry
Minna Liuksiala, toimitusjohtaja, RASI ry
Heli Tammivuori, hallituksen puheenjohtaja Suomen Keräyslasiyhdistys ry
Juha-Pekka Salmi, toimitusjohtaja, Suomen Kuitukierrätys Oy
Juha-Heikki Tanskanen, toimitusjohtaja, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
Antro Säilä, toimitusjohtaja, Suomen Pakkausyhdistys ry
Ulla Pöllänen, toimitusjohtaja Tuote- ja palvelukaupan yhdistys ETU

Lisätietoja:
Elintarviketeollisuusliitto ry, Anna Vainikainen, p. 050 583 0478
Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry, Marja Ola, p. 050 383 7711
Mepak -Kierrätys Oy, Satu Estakari, puh. 046 920 9700
Metsäteollisuus ry, Aaron Vuola, puh. 050 539 2583
Puupakkausten Kierrätys PPK Oy, Jukka Ala-Viikari, puh. 0400 802 896
RASI ry, Minna Liuksiala, puh. 050 383 4465
Suomen Keräyslasiyhdistys ry, Heli Tammivuori, puh. 040 557 5667
Suomen Kuitukierrätys Oy, Juha-Pekka Salmi, puh. 050 329 6211 S
uomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, Juha-Heikki Tanskanen, puh. 0400 814 243
Suomen Pakkausyhdistys ry, Antro Säilä, puh. 040 5891891
Tuote- ja palvelukaupan yhdistys ETU, Harri Fagerlund, puh. 050 045 4093

Comments are closed.