Tilaa uutiskirje

Kiertotaloutta edistettävä, mutta ei pakkauksia verottamalla

Kiertotaloutta edistettävä, mutta ei pakkauksia verottamalla

Hallitusohjelman mukaan pakkausveron käyttöönoton mahdollisuutta aletaan selvittää. Ohjelmassa kerrotaan, että nyt muodostettava "hallitus selvittää kevään 2020 kehysriiheen mennessä kattavasti edellytykset edistää veropoliittisin keinoin kiertotaloutta esimerkiksi laajapohjaisella uusiutumattomista luonnonvaroista tehtyjen pakkausten pakkausverolla, jätteenpolton energia- ja hiilidioksidipäästöön perustuvalla verolla sekä kaatopaikalle päätyvän jätteen jäteveroa korottamalla".

Tavoitteena on toteuttaa veromuutokset vuoden 2021 alusta. Suomen Pakkausyhdistys muistuttaa, että osana kiertotalouspakettia kierrätystä tullaan merkittävästi kasvattamaan ja se, jos jokin, on kiertotaloutta.

”Kierrätyksen lisäksi tuottajavastuuseen liittyvät kustannukset lisääntyvät. Kustannukset kohdistuvat pakattuja tuotteita markkinoille tuoville yrityksille eli meillä on jo pakkausvero”, Suomen Pakkausyhdistys ry:n toimitusjohtaja Antro Säilä muistuttaa.

Pakkausten tuottaja, pakkaaja tai maahantuoja maksaa jo nyt pakkausten kierrätyksen kustannukset. Siksi pakkausveroa ei pidä lähteä valmistelemaan, koska tuottajavastuu on jo pakkausveron kaltainen kustannus. Kansallinen pakkausvero heikentäisi laajasti suomalaisten yritysten kilpailukykyä.

Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että tavaroiden ja pakkausten tuottajille säädetään nykyistä laajempi velvoite tarjota tietoa kuluttajille tuotteiden ympäristövaikutuksista.

”Tämä on hyvä päämäärä, mutta esimerkiksi elintarvikkeiden elinkaaren aikaisen ympäristökuormituksen arviointi on monimutkaista ja haasteellista, erityisesti pakkausten välinen vertailtavuus on vaikeaa”, Antro Säilä sanoo.

”Pakkausten ympäristövaikutukset tulee aina arvioida osana pakattua tuotetta, eikä tuotteen ja pakkauksen ympäristövaikutusta pidä erottaa toisistaan. Pakkauksista noin puolet käytetään elintarvikkeiden pakkaamiseen ja elintarvikkeiden pakkaamista koskeva lainsäädäntö rajaa voimakkaasti elintarvikkeiden pakkaamisen vaihtoehtoja ja niiden kehittämistä. Toivomme, että kiertotaloutta edistettäisiin muilla tavoin kuin pakkauksia verottamalla”, Antro Säilä toteaa.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antro Säilä, antro.säilä@pakkaus.com, 040 5891 891

Tiedotteen lähetti: Viestintäpäällikkö Johanna Nikunen, johanna.nikunen@pakkaus.com, 050 3143562

No Comments Yet.

Kommentoi julkaisua