Tilaa uutiskirje

Kolumni: Uusia tuulia brändiajatteluun

Kolumni: Uusia tuulia brändiajatteluun

Modernin, digitaalisen ajan maailmassa ihmiset ovat kytköksissä monilla tasoilla. Valtasuhde on siirtynyt yrityksiltä asiakkaille. Yritysten määrän valtava kasvu on johtanut ylitarjontaan ja tämä pelinmuuttaja on saanut ihmiset valitsemaan ostospaikkansa tarkemmin. Brändin strategian muutoksesta on tullut tärkeä osa yritysten elinvoimaisuutta, mutta miten brändejä tulisi uuden ajan ja sukupolven osalta rakentaa? Marty Neumeir esittää uutta brändimallia (New Brand Model) kirjassaan Brand Flip.

Neumeirin malli tuo asiakaslähtöisyyden keskiöön bändin rakentamisessa. Yhteneväisyyksiä tähän malliin voidaan löytää käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta sekä palvelumuotoilun malleista, joissa osallistetaan asiakkaita ketterin tavoin. New Brand Model muuttaa brändin rakentamisen prosessin järjestystä uudella tavalla. Neumeir selittää tätä kirjassaan seuraavasti: ”Sen sijaan, että yritys loisi brändin ensiksi, se luo asiakkaansa ensin sosiaalisen median sekä tuotteidensa kautta. Sen jälkeen asiakkaat luovat itse brändin kannatuksen ja ostojen kautta. Brändi ylläpitää yritystä asiakasuskollisuuden kautta. Malli ottaa huomioon intuition vastaisen totuuden: Brändi ei ole yrityksen omaisuutta, vaan asiakkaiden, jotka ammentavat siitä merkityksiä.”

Neumeirin malli on vallankumouksellinen tuodessaan asiakkaan keskiöön aikana, jolloin tästä on tullut vallitseva piirre. Malli tähtää täydelliseen asiakaspersoonan luontiin sekä strategiseen onnistumiseen, mutta se myös säästää rahaa. Kuten käyttäjäkeskeisessä muotoilussa havainnoinnit, aidon asiakastiedon keruu ja sekä nopeat työpajat tuovat tuloksia tehokkaammin kuin yrityksen tai suunnittelijan oma intuitio. Kiteytettynä tämä malli auttaa rakentamaan asiakkaan, joka rakastaa itseään asiakkaana. Lisäksi se antaa asiakkaille aidon äänen ja tuo heidät mukaan brändin rakentamiseen voimaannuttavin keinoin.

Oletko koskaan ajatellut, mitä tapahtuisi, jos nuoret aikuiset osallistuisivat suomalaisten brändien rakentamiseen? Millaisilta brändien ilmeet ja pakkaukset silloin näyttäisivät? Usealle Lahden ammattikorkeakoulun pakkaus- ja brändimuotoilun opiskelijalle New Brand Model on tullut tutuksi opiskelujen kautta. Aihe selvästi kiinnostaa ja opiskelijoita on alkanut kutkuttaa osallistumisen idea brändin rakentamisessa.

Kolmannen vuoden opiskelija Emilia Pulkkinen innostui tutkimaan itsenäisenä kesäprojektina suomalaisten brändien tilaa suomalaisten nuorten aikuisten silmin kyselytutkimuksen avulla. Kyselyyn osallistui 47 nuorta aikuista. Pulkkisen tutkimuksen lisäksi 26 pakkaus- ja brändimuotoilun eri vaiheissa olevaa opiskelijaa innostui samasta aiheesta. He analysoivat henkilökohtaisena kesätehtävänään kuvin ja sanoin suomalaisten brändien nykytilaa. Muutamat opiskelijat innostuivat jopa esittämään omia ideoitaan miltä brändit tai pakkaukset näyttäisivät, jos heiltä asiaa kysyttäisiin.

Sekä Pulkkisen kyselytutkimuksessa, että pakkaus- ja brändimuotoilun opiskelijoiden kesällä tekemissä brändianalysoinneissa nousi esiin heille selvästi tärkeitä teemoja ja brändejä. Yhteenvetona Pulkkisen tutkimuksesta ja opiskelijoiden brändianalysoinneista, PackSummit -tapahtuman aamupäivän puheenvuorossa sanotaan yrityksille suorat sanat. Uskallatko tulla kuulemaan mitä mieltä nuoret aikuiset ovat sinun yrityksestäsi, brändistäsi tai pakkausilmeestäsi?

Noora Nylander & Oona Casalegno,
Lahden ammattikorkeakoulu

 

 

Kuvassa on brändikuvastoa lahtelaiselle Florencia storelle. Identiteetin on suunnitellut Daria Ivanova käyttäen New Brand Model - ajattelua. Kuvan on ottanut Ninni Vidgren.

No Comments Yet.

Kommentoi julkaisua