Tilaa uutiskirje

Kuljetuspakkaus tarjoaa suojan lisäksi tehokkuutta

Kuljetuspakkaus tarjoaa suojan lisäksi tehokkuutta

Kuljetuspakkauksen tehtävänä on sovittaa tuote kuljetusketjuun. Useimmat tuotteet tarvitsevat jonkinlaista suojaa, joka varmistaa sen, että tuote saavuttaa määränpäänsä käyttökunnossa. Mikäli pakkaus ei suojaa tuotetta riittävästi, on se epäonnistunut tehtävässään.

Suojauksen lisäksi huolellisesti toteutettu pakkaus tukee muutakin toimintaa. Kustannusten kannalta pakkaussuunnittelulla voidaan vaikuttaa pakkaustyössä kuluvaan aikaan, logistiikan täyttöasteeseen ja tietysti materiaalin hankintakustannukseen. Yleensä pakkauksen materiaalikustannus on näistä pienin tekijä ja pakkausta kehittäessä onkin tärkeää tunnistaa, millaisia kustannuksia eri osa-alueet aiheuttavat. Kun kustannusrakenne on tunnettu, on optimointi helpompaa.

Käsityövaltaisessa pakkausprosessissa voidaan pakkauksen rakenteella vaikuttaa merkittävästi työaikaan. Tyypillinen kohde, jossa voidaan työaikaa säästää ovat sisäosat. Jos sisäosat tehdään sellaisiksi, että ne taitellaan useamman kerran ennen paikalleen asettamista, käytetään työvaiheeseen runsaasti aikaa verrattuna ratkaisuun, jossa pakkaajan ei tarvitse tehdä aikaa vievää taitteluoperaatiota. Rakenteen virittäminen helposti pakattavaksi on osa-alue, jossa pakkaussuunnittelija pääsee loistamaan. Monimutkaisen rakenteen suunnittelee kuka tahansa, mutta yksinkertaisen ja toimivan suunnittelu onkin vaikeampaa. Itse pidän sellaisia pakkauksia onnistuneimpina, joissa halutut toiminnollisuudet syntyvät vain parilla yksinkertaisella osalla.

Kuljetusvälineiden täyttöasteen maksimointiin on kolme perusmallia. Pakkauksista tehdään pinottavia, mahdollisimman pieniä ja mahdollisimman kevyitä. Useimmiten nimenomaan kuljetuskustannukset ovat suurin yksittäinen kustannuserä, johon pakkauksella voidaan vaikuttaa. Jos lavoista tehdään pinottavia pohjakuorman sijaan, saadaan lavametrille kaksin- tai jopa kolminkertainen määrä tavaraa samaan hintaan. Pinottavuuden parantaminen tarkoittaa tukevampia pakkauksia, mikä parantaa samalla tuotteiden suojausta. Erityisesti lentorahtia käytettäessä on ensin järkevää pyrkiä pienentämään koko mahdollisimman pieneksi ja tämän jälkeen vielä kevennetään, jotta kalliilla kilohinnalla ei tarvitsisi kuljettaa liikaa kiloja. Lentorahti on aina merkittävin kustannuskomponentti!

Myös ympäristönäkökohdat tulee huomioida pakkausta suunniteltaessa. Julkisuudessa on käyty laveaa muovikeskustelua, jonka pääviesti tuntuu olevan, että muovi on pahasta. Asia ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen, sillä materiaalien käyttömäärä ei ole koskaan tasavertainen. Harvoin onnistuu korvata sata grammaa muovia sadalla grammalla pahvia ja intuitiivisesti on hankala ajatella, onko kilo pahvia ympäristövaikutukseltaan parempi vai huonompi kuin sata grammaa muovia. Pakkauksen ympäristövaikutusta huomioitaessa tärkeä seikka on tuotteen suojaus. Mikäli pakkaus ei onnistu suojaamaan tuotetta normaalissa käsittelyssä, ollaan menetetty kaikki tuotteen valmistukseen liittyvät panokset, joka ovat lähes poikkeuksetta valtavasti suuremmat kuin pakkauksen valmistukseen käytetyt panokset. Pakkauksen tehtävänä on suojata tuotetta!

Pakkauksen hinnan puristaminen mahdollisimman alas ei yleensä ole paras tapa optimoida toimintaa. Parhaaseen lopputulokseen pääsee, kun ymmärtää kaikki vaiheet, joihin pakkauksella voi vaikuttaa, tunnistaa näiden merkittävyyden ja suunnittelee toiminnan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Lassi Sutela
CTO, RD Velho Oy

Juttu julkaistu Pakkaus-lehdessä 3/2018

No Comments Yet.

Kommentoi julkaisua