Tilaa uutiskirje

Mainettaan parempi – uusi elämä leipäpussille

Mainettaan parempi – uusi elämä leipäpussille

Leipäpussin voi käyttää uudelleen monella tavalla. Primääritarkoituksen jälkeen pakkaus on helppo ottaa uusiokäyttöön; ravistelet vain leivänmurut pois pussista ja saat käyttökelpoisen pussukan esimerkiksi kodin pikkutavaroille. Muovisen leipäpussin uudelleen käyttäminen on myös ympäristöteko, sillä se puolittaa pakkauksen hiilijalanjäljen. Vaasan Oy:n teettämässä kyselytutkimuksessa kartoitettiin kuluttajien asenteita leipäpakkauksia kohtaan. – Selvisi, että kuluttajat ovat kiinnostuneita paitsi tuotteiden, myös pakkausten ympäristövaikutuksista, sanoo Erik Mansner Vaasanin emoyhtiö Lantmännenilta.

Kuluttajien kasvanut muovikriittisyys on viime vuosina saanut yritykset tarkastelemaan omia materiaalivalintojaan ja toisaalta tuomaan esiin yhä enemmän pakkauksen positiivisia vaikutuksia. Erityisesti elintarvikealalla pakkausmateriaalivalinnoille on asetettu paitsi lainsäädännöllisiä vaatimuksia, myös taloudellisia ja ekologisia perusteita: jos tuotteesta osakin menee hävikkiin, sen tuotannosta aiheutuneet ympäristövaikutukset ja käytetyt resurssit menevät hukkaan. Toimiva ja turvallinen pakkaus on tunnetusti avainasemassa hävikinvastaisessa taistossa.

Asenteissa tapahtunut muutos
Vaasan Oy teetti viime vuoden lopulla kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin kuluttajien asenteita leipäpakkauksia ja niiden kierrättämistä kohtaan. Tutkimukseen osallistui 1000 vastaajaa, ja samanlainen tutkimus teetettiin myös vuotta aiemmin. Saadut vastaukset osoittavat, että kuluttajien asenteet leipäpakkauksia kohtaan ovat muuttuneet lyhyessä ajassa suopeampaan suuntaan. Muovista leipäpussia ei enää nähdäkään yksiselitteisen huonona valintana vertailtaessa esimerkiksi paperiseen vaihtoehtoon.

Vuoden 2018 tutkimuksen mukaan 51 prosenttia vastaajista uskoi paperisen leipäpussin olevan ympäristöystävällisempi kuin muovipussi, ja 43 prosenttia piti muovipussia haitallisena ympäristölle. Samassa tutkimuksessa selvisi, että 49 prosenttia vastaajista toivoi muovisen leipäpussin olevan kierrätettävä.

Vuotta myöhemmin teetetyssä tutkimuksessa oli kuitenkin jo nähtävissä, että suhtautuminen muoviseen leipäpussiin oli muuttunut ymmärtäväisemmäksi. Paperisen ja muovisen leipäpussin vastakkainasettelussa muovinen vaihtoehto ei enää ollutkaan vastaajien mielestä niin huono kuin vuotta aiemmin, sillä nyt enää 35 prosenttia vastaajista arvotti paperipussin selkeästi ympäristöystävällisemmäksi. Selkeä harppaus tuloksissa oli myös muovin ympäristövaikutusten arvioinnissa, koska vuoden 2019 tuloksissa enää 29 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että muovipussi on haitaksi ympäristölle. Myös leipäpakkauksen kierrätettävyys oli noussut useamman vastaajan kriteereissä tärkeämmäksi kuin aiemmin.
– Kuluttajat ovat valveutuneita ja kiinnostuneita niin tuotteiden kuin pakkaustenkin ympäristövaikutuksista, mikä on pelkästään hyvä asia, sanoo Erik Mansner, joka vastaa Vaasan Oy:n omistavan Lantmännen Unibaken muovipakkaushankinnoista.

Mieluummin uudelleen
käyttöön kuin jätteeksi

Kyselytutkimusten välillä, noin vuosi sitten, Vaasan järjesti kampanjan, jolla kuluttajia pyrittiin muistuttamaan pakkauksen tärkeydestä ruokahävikin vastustajana. Muovikeskustelu jylläsi vielä erityisesti merimuovin ja aiheeseen liittyvän kuvituksen ympärillä, joten muovisten leipäpussien puolesta puhuminen ei välttämättä ollut aivan itsestään selvä valinta.
– Halusimme kuitenkin nostaa tärkeän aiheen puheeksi, jotta ihmiset pysähtyisivät miettimään, mitä kaikkea muuta keskustelu pitää sisällään kuin muovin roskaavuuden. Halusimme muistuttaa, että ruokahävikki on ilmastolle suurempi ongelma kuin pakkaus, jonka vaikutus tuotteen kokonaisympäristövaikutuksista on vain parin prosentin luokkaa, Erik Mansner summaa.

Kampanjassa lähdettiin nostamaan esiin leipäpussin monikäyttöisyyttä. Sen sijaan, että pakkaus nähtäisiin varsinaisen käytön jälkeen automaattisesti jätteenä, nyt pussin uudelleenkäytön hyödyt tuotiin esiin. Tavallisesti pakkausten uudelleenkäyttö on mielletty erityisesti vanhojen ikäpolvien tavaksi, mutta Vaasanin teettämässä tutkimuksessa selvisi, että varsinkin parikymppiset nuoret aikuiset ovat omaksuneet leipäpussin käyttötavaraksi. Käyttökohteita on monia aina kodin pientavaroiden säilytyksestä reissupyykkipussiin. Leipäpussi voi myös kilpailla kevään taimikasvatusalustan tehtävästä maitotölkkien kanssa.
– Kuluttajat alkavat nähdä myös pakkauksen hyvät puolet ja ymmärtävät, että uudelleenkäytettynä leipäpussin hiilijalanjälki pienenee, Mansner kertoo.

Tutkimustuloksia vertailemalla on helppo huomata myös lajittelutottumusten muuttuneen lyhyessä ajassa. Vuonna 2018 kolmasosa (32 %) vastaajista ilmoitti lajittelevansa leipäpussin käytön jälkeen sekajätteisiin, ja noin neljäsosa (27 %) kertoi vievänsä sen muovinkeräykseen. Vuoden kuluessa tapahtunut suunnanmuutos on ollut merkittävä: seuraavassa kyselytutkimuksessa enää 19 prosenttia vastaajista lajitteli leipäpussin sekajätteisiin, kun taas muovinkeräyksen valitsi jo 44 prosenttia vastaajista.

Kohti ympäristöystävällistä pakkaamista
Vaasan on ollut mukana luomassa emoyhtiö Lantmännen Unibaken ympäristötavoiteohjelmaa, joka pyrkii kohti kestävää kehitystä kaikilla tuotannon osa-alueilla, niin alkutuotannossa kuin pakkaamisessa ja kuljetuksissa. Tavoitteisiin päästäkseen Lantmännen Unibake on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä, taistelemaan ruokahävikkiä vastaan, tarjoamaan kuluttajille terveellisempiä vaihtoehtoja ja vähentämään muovin käyttöä pakkauksissaan. Taustalla vaikuttavat paitsi oman tuotannon kehittämisvaatimukset, myös regulaatiosta juontuvat tavoitteet.
– Oman tuotannon ja käytettävien pakkausten tulee ensin olla kestävällä pohjalla, jotta voimme lähteä tekemään muutoksia koko tuotantoalan käytäntöihin. On kutenkin selvää, että kaikilla elintarvikealan toimijoilla on yhteinen tavoite kestävämmän tulevaisuuden puolesta, Erik Mansner listaa.

Tärkeimmäksi kestävän kehityksen näkökulmaksi Lantmännen Unibaken pakkausstrategiassa nousee pakkauksen vaikutus tuotteen kokonaishiilijalanjälkeen eli sen suojaava vaikutus. Tuotteen pysyminen myynti- ja käyttökelpoisena vähentää hävikkiä, ja siitä aiheutuvat ympäristövaikutukset voidaan minimoida. Kun tuote on suojattu ja tuoteturvallisuus varmistettu, pyritään valitsemaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisia pakkausmateriaaleja, jotka toimivat niin tuotannossa kuin kuljetuksissakin.

Ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä pakkausmateriaaleja käytetään Lantmännen Unibakella ja Vaasanilla mahdollisimman paljon, ja uusien vaihtoehtojen käytettävyyttä testataan jatkuvasti. Vuoteen 2022 mennessä Unibaken tavoitteena on, että tuotannossa käytetään sataprosenttisesti kierrätettäviä pakkausmateriaaleja. Samalla muovin määrää pyritään vähentämään kymmenellä prosentilla käyttämällä aiempaa ohuempaa materiaalia ja pienentämällä pakkausten kokoa mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi monomateriaalien käyttöä pyritään lisäämään.
– Tilanne Unibakessa on tällä hetkellä hyvä ja tavoitteisiin pääseminen todennäköistä, sillä käyttämistämme pakkausmateriaaleista yli 95 prosenttia on jo nyt kierrätettäviä ja valmistettu monomateriaaleista, Mansner kertoo.


Vaasan Oy:n on vuodesta 2015 lähtien omistanut Lantmännen Unibake, joka puolestaan on osa Lantmännen Groupia. Kyseessä on maatalousosuuskunta, jonka omistaa noin 20 000 ruotsalaista maanviljelijää.

Lantmännen Group:

  • liikevaihto noin 4 miljardia euroa/vuosi
  • 10 000 työntekijää yli 20 maassa
  • toimittaa maanviljelijöille muun muassa siemeniä sekä rehua ja tarjoaa erilaisia palveluja esimerkiksi riskienhallintaan
  • jalostaa maanviljelijöiden tuottamasta viljasta tuotteita elintarvikealalle ja teollisuuteen, muun muassa leipomoille sekä polttoaineiden kehitykseen ja tuotantoon

Artikkeli on julkaistu Pakkaus-lehdessä 2/2020.

Comments are closed.