Tilaa uutiskirje

Opiskelijat pakkauskehittäjinä

Opiskelijat pakkauskehittäjinä 

Mistä pakkauskehitysideat saavat alkunsa ja miten ne etenevät? Osa ideoista lähtee syntymään pienistä tunnistetuista ongelmista. Toinen idea lähtee vastaamaan kuluttajatutkimuksessa havaittuun tarpeeseen tai trendiin. Parhaimmillaan kehitellään uutta tuotetta ja pakkausta yhtä aikaa. 

Idean kehittämiseen ja toteuttamiseen tarvitaan ryhmä, jossa on monipuolista osaamista ja tiukkaa projektinhoitoa. Tarvitaan insinöörejä, laborantteja, taitelijoita, kirjoittajia, tunnevoiman ja toiminnallisuuden kanssa työskenteleviä luovia suunnittelijoita, hankinnan, markkinoinnin ja myynnin ammattilaisia sekä mahdollisesta pakkausälyn tai muun erityisalueen asiantuntijaa.  

Pakkausta kehittäessä täytyy miettiä tuotteen vaatimia suojaominaisuuksia, valmistukseen liittyviä tekniikoita, kuluja ja pakkauksen toimivuutta käytössä. Logistiikan ja kaupan vaatimukset pitää ottaa huomioon. Pakkauksen tulisi olla tunnevoimaltaan houkutteleva ja erottua kilpailijoistaan. Kuluttaja täytyisi tuntea hyvin, jotta tuote vastaisi hänen tarpeisiinsa ja elämäntapaansa. Myös pakkauksen elinkaaren loppu, eli pakkauksen jälkikäyttö (kuten kierrätysmahdollisuudet) on erittäin tärkeää ottaa huomioon. Näiden kaikkien näkökulmien kokoavaa voimaa kutsutaan designajatteluksi. Designajattelua hyödyntäen pakkauksesta voidaan loihtia monella tasolla liiketoimintaa edistävä timantti, jonka funktionaalisuus ja elämyksellisyys toimivat sen koko elinkaaren mitalla – ilman turhia kompromisseja. 

Viikin Helsingin yliopiston elintarvike- ja ympäristötieteiden opiskelijat ovat kevään aikana kehittäneet kykyjään pakkausteknologian peruskurssilla. Kurssin aikana luodut pakkauskonseptit prototyyppeineen esiteltiin opiskelukavereille, professoreille ja tilaisuuteen osallistuneille elintarvike- ja pakkausteollisuuden edustajille posterinäyttelyssä huhtikuussa. Opiskelijoille kurssityö vaikuttaa tulevan merkityksellisemmäksi, kun kurssin tuotos tulee näkyväksi laajemmalle yleisölle. Opiskelijat saivat palautetta töistään raadilta. 

Huhtikuisen iltapäivätilaisuuden tarkoituksena oli myös parantaa vuorovaikutusta opiskelijoiden ja alan yritysten edustajien välillä. Yritysten edustajat antoivat opiskelijoille kannustavaa palautetta ideoista. Kurssitöiden taso oli korkea ja aiheiden joukossa oli elintarvikepakkauksia moneen eri kategoriaan päivän kaikille aterioille.  

No Comments Yet.

Kommentoi julkaisua