Tilaa uutiskirje

Termit tutuksi

Tälle sivulle on koottu pakkausalalla usein vastaan tulevia termejä ja lyhenteitä sekä niiden selitykset. Lista on laadittu pakkausalan perusteoksen, Toimiva pakkaus -kirjan päivityksen yhteydessä kesällä 2021 ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Muun muassa Pakkausalan peruskurssilla käytössä oleva kirja on saanut päivityksen yhteydessä myös uuden nimen, Kestävä pakkaus. Voit tilata omasi täältä.

Joitakin pakkausalan keskeisiä termejä on avattu myös Pakkaus-lehdessä vuosien 2020 ja 2021 aikana julkaistussa artikkelisarjassa, johon voit tutustua täällä.

Jos huomaat, että alla olevasta listasta puuttuu jokin merkittävä termi, ilmoitathan siitä meille osoitteeseen info@pakkaus.com.

2D-koodit ovat kaksiulotteisia koodeja, jotka voivat toimia itsenäisinä tietokantoina tai linkkinä ulkoiseen tietokantaan. 2D-koodeja ovat esimerkiksi Data Matrix -koodi, QR-koodi ja Aztec-koodi. 

Aallotuskartongin eli fluting tehtävänä on liittää pintakartongit toisiinsa ja pitää ne tietyllä etäisyydellä (= aallonkorkeus) toisistaan. 

preform, ”raakakappale”, tarvitsee vielä työstämistä

Annospakkaus (portion pack) sisältää kerralla käytettävän määrä tuotetta. 

tarttumisenestoaine, käytetään erityisesti kalvonvalmistuksessa estämään kalvojen tarrautumista toisiinsa

huurtumisenestoaine, pyritään estämään kosteuden tiivistymistä pakkauksen sisäpintaan alentamalla kalvon pintajännitystä 

Antioksidanteilla pyritään estämään muovinvalmistuksessa käytettävien korkeiden lämpötilojen aiheuttamaa muovin palamista (hapettumista). Muovin palaminen aiheuttaa mekaanisten ominaisuuksien heikkenemistä ja värimuutoksia.

Armeerauksessa kuitumassaan lisätään kemiallisia pitkäkuituselluja lujuuden lisäämiseksi.

Barrieeri eli estokerrosesimerkiksi vesi-, vesihöyry-, kaasu-, rasva-, aromi- sekä valobarrieeri.

Best Available Technology, paras mahdollinen tuotantotekniikka

Erilaiset mikro-organismit hajottavat biohajoavan muovin siten, että siitä syntyy hiilidioksidia (tai metaania), vettä ja biomassaa. Biohajoavuus riippuu kuluneesta ajasta sekä ympäristöstä, joten on tärkeää määritellä aina ne olosuhteet ja aika, jossa materiaalin on määrä biohajota. 

Biomuovia voidaan valmistaa sekä biopohjaisista että fossiilisista raaka-aineista ja ne voivat olla biohajoavia tai ei-biohajoavia. Muovi, joka on valmistettu fossiilisista raaka-aineita ja ei ole biohajoava, ei ole biomuovi. 

Biopohjainen muovi tarkoittaa sellaista muovia, joka on valmistettu uusiutuvista, eloperäistä alkuperää olevista raaka-aineista.

läpipainopakkaus 

kansainvälinen pistekirjoitus ja -lukumenetelmä

ominaistilavuus 

Controlled Atmosphereilmatilan kaasuseoksen säätelyä ja muun muassa hedelmien kypsymisen säätelyä kontrolloiduissa varastotiloissa 

cyan, magenta, yellow, key color (musta), prosessiväripainatus

yhteissuunnittelu, eli pakkauskehitystä tehdään yhteistyössä käyttäjien kanssa esimerkiksi työpajoissa

tiheys, esim. kuinka tiheää kartonki on kg/m2. Termiä käytetään myös painamisessa, jolloin se tarkoittaa mittalukua, joka ilmaisee painojäljen optisen tummuuden.

Periaatteilla tarkoitetaan, että pakkausten käytettävyys, esteettömyys ja kestävän kehityksen sosiaalinen näkökulma pyritään ottamaan huomioon jo ideointi- ja suunnitteluvaiheessa.

Kaksi eri digipainotekniikkaa: mustesuihku (inkjet) menetelmässä nestemäinen painoväri syötetään erittäin pieninä pisaroina niihin kohtiin, joissa väriä tarvitaan ja väri absorboituu ja kuivuu painettavaan pintaan. Lasertulostusmenetelmässä (elektrofotografia tai xerografia) väriä siirretään sähkövarauksen avulla. Kuivatoner-tekniikassa pulverimainen kuiva väri (tooneri) siirretään sähköisesti varatulle painosylinterille ja sieltä suoraan tai välikumikankaan kautta painettavalle kartongille. Siinä tooneri on koostumukseltaan polymeeriä, joka tämän jälkeen paistetaan (fusing) kiinni kartonkiin. 

Dispersiopäällystyksessä pohjaradan pintaan annostellaan vesiliukoinen dispersiokerros eli pasta esimerkiksi terä-, sauva- tai ilmaharjapäällystystekniikalla, minkä jälkeen liuottimena toiminut vesi haihdutetaan pois.

myynninedistämisteline 

Biomuoveja, jotka ovat biopohjaisia, mutta eivät biohajoavia, kuten bio-PE ja bio-PP. 

eteenibuteeniakrylaatti, voidaan käyttää vahvan ja kirkkaan kalvon valmistukseen, joka lisäksi saumautuu hyvin.

Expanded Gamut Printing, eli laajennetun väriavaruuden painatus. Menetelmä, jossa rasteri muodostetaan neljän värin sijasta valitsemalla painopinnan muodostamiseen tarvittavat värit seitsemästä vakioväristä: CMYK + oranssi + violetti + vihreä. 

Ekstruusiopäällystyksessä pohjaradan (esimerkiksi paperi tai kartonki) päälle ohjataan ekstruuderin avulla sulatettu ohut muovikalvo, joka kiinnitetään pohjarataan kiinni nippitelan synnyttämän paineen avulla.

Extended Shelf Life -tekniikassa tuote kuumennetaan hetkellisesti 125–135 °C lämpötilaan ennen pakkaamista.

eteenivinyyliasetaattikopolymeeri, sen avulla voidaan lisätä muovin kirkkautta, saumautuvuutta sekä joustavuutta.

eteenivinyylialkoholi, käytetään tyypillisesti barrieerikerroksena PE -LD:n kanssa, koska se estää hyvin hapenläpäisyn.

Eväsaumassa saumattu osuus jää evämäisesti koholle pakkauksen pinnasta. Eväsaumassa saumataan yleensä materiaalin samat puolet yhteen, jolloin muodostuu vastasauma.

Electro Static Discharge, käsittelyllä estetään staattisen sähkön purkaukset

Kohopainomenetelmä, jossa painoyksikössä väri siirtyy värikammion kautta anilox-telalle. Anilox-telan pintaan on kaiverrettu haluttua painovärimäärää vastaavia rasterikuppeja ja ylimääräinen väri kaavitaan pois kaavinterällä. Kuppeihin jäänyt väri siirtyy painosylinterin pinnalle kiinnitetylle fleksopainolaatalle ja sieltä painettavalle materiaalille.

pohjan tasaisuus 

Yhteisreaktio, jossa valo lisää hapen reaktiivisuutta eli tuotteen hapettumista. 

sinkillä pinnoitettu teräs 

tärkkelysliima saavuttaa lujuutensa 

Global Trade Item Number, tuotenumero. GTIN-koodi talletetaan EAN-13-viivakoodiin, joka painetaan vähittäistuotteen pakkaukseen.

Haptinen lakkaus muuttaa aaltopahvipakkauksen pinnan kosketustuntumaa.

tuntoaistiin perustuva

Heat Deflection Temperature, eli taipumislämpötilalla mitataan kappaleen kykyä kestää taivutuskuormitusta korotetuissa lämpötiloissa.

valoherkkä aine

ilmatiivis

Mekaanisen massanvalmistumenetelmän avulla valmistettu kuitumassa, joka sisältää samat kemialliset ainesosat kuin alkuperäinen puumateriaalikin.

Kuitumateriaali sitoo ja luovuttaa kosteutta ympäröivän ilman kanssa. Toisin sanoen kuitumateriaali asettuu tasapainokosteuspitoisuuteen ympäröivän ilman kosteuspitoisuuden ja lämpötilan suhteen eli kuitumateriaali on hygroskooppinen. 

Hyllyikä on aina elintarvikkeen tuotannosta siihen, kun se menettää hyväksyttävyytensä, eli siihen, kun aistittava tai mikrobiologinen laatu on muuttunut niin paljon, ettei tuotetta voi enää syödä tai juoda.

Ilmiö, jossa materiaalin tasapainokosteuteen asettuminen on riippuvainen aiemmasta tilasta ja suunnasta, josta tasapainotilaa lähestytään. 

Intermediate Bulk Container, nestekontti, mutta sopii myös puolikiinteille ja kiinteille aineille.

reagoimaton

saumauksen alkulämpötila

sisäinen lujuus

Suora painomenetelmä, jossa väriä luovuttava pinta on muita alueita korkeammalla samaan tapaan kuin leimasimessa. Kohollaan oleviin painopintoihin telataan painoväriä, ja väri siirretään painettavalle pinnalle puristuksen avulla. 

shipping container, lähetyksen pienin yksikkö, useimmiten joko kuljetuspakkaus tai yksikkökuorma.

Kraft- eli voimapaperi valmistetaan yleensä neitseellisestä ruskeasta sulfaattisellusta tai nykyisin yhä useammin myös valkaistusta pitkäkuituisesta sellusta. Voimapaperit ovat painoonsa nähden mekaanisilta ominaisuuksiltaan lujimpia papereita. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kääreet, pussit, kassit, säkit ja laminaatit. 

transport package, pakkaus, joka on tarkoitettu yhdistämään tuotteet kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn aikana. Kuljetuspakkaus voi sisältää monia myymäläpakkauksia.

consumer package, loppukäyttäjälle tarkoitettu pakkaus

Kuumafolioinnissa kartongin pintaan siirretään puristuksen ja lämmön avulla ohut metallifilmi. 

aaltopahvin pintakartonki, esimerkiksi yksipuolisessa aaltopahvissa on vain yksi pintakartonki eli laineri ja yksi aalto.

Yhdistelmämateriaali, joka on valmistettu laminoimalla, jolloin materiaalit yhdistävä liima- tai muovisulakerros on laminoitavien pintojen välissä. 

Lämpötila, jonka yläpuolella muovin amorfiset osat ovat pehmeitä ja alapuolella kovia.

Life Cycle Assessment, elinkaariarvionti, ympäristövaikutusten laskennassa otetaan huomioon arvoketjun kaikki vaiheet. 

lay flat, tarkoittaa sitä, että arkki pysyy suorana eikä käpristy. 

Modified Atmosphere Packaging, suojakaasupakkaaminen 

Muoviseen kantoaineeseen on seostettu haluttu/halutut lisä- ja väriaineet. 

machine finished, voimapaperia kiillotetaan paperikoneella niin sanotulla konekalanterilla. Tällainen paperi on sileämpää, mutta ei varsinaisesti kiiltävää. Sen painatusominaisuudet ovat UG:ta (unglazed, kiillottamaton) paremmat.

machine glazed, toispuoleisesti kiiltävä paperi, hyvä makaavuus ja mittapysyvyys. Yleisimmät käyttökohteet ovat kirjekuoret, kääreet, etiketit ja joustopakkauslaminaatit.

Kuitujen sitoutuminen vaikuttaa voimakkaasti paperin ja kartongin mittapysyvyyteen. Ympäristön kosteusmuutosten ja siitä aiheutuvan kartongin kosteusmuutoksen vuoksi kuituverkoston rakenteessa tapahtuu mittamuutoksia, jotka saattavat johtaa rakenteen käyristymiseen.

fyysinen hahmomalli 

Perusmoduuli on 400x600 mm.

polymeerin rakenneyksikkö, pieni molekyyli, kuten esimerkiksi eteeni

Materiaaleja, jotka koostuvat pitkistä polymeeriketjuista sekä lisäaineista ja jotka jossakin valmistuksen vaiheessa ovat muovattavissa lämmön ja paineen avulla. Muovit ovat siis seoksia, kun taas polymeerit ovat puhtaita kemiallisia yhdisteitä.

600 × 800 mm kokoinen suoraan myymäläesillepanoon sijoitettava kuormalava 

distribution package, retail package, pakkaus, jonka tarkoitus on pitää koossa ja esitellä joukko kuluttajapakkauksia jakelu eri vaiheissa

paperin ja kartongin paino neliömetrillä

Near Field Communication, NFC-tekniikkaa käytetään viemällä puhelin tai mobiililaite lähelle NFC-tunnistetta. Puhelin reagoi tunnisteeseen automaattisesti ja suorittaa halutun toiminnon esimerkiksi avaa www-sivun tai käynnistää lisätyn todellisuuden (AR, Augmented Reality) sovelluksen.

non-intentionally added substances, tarkoittaa materiaalin valmistuksessa mahdollisesti syntyviä epäpuhtauksia, reaktio- ja hajoamistuotteita

painosylinterin ja vastatelan välinen kosketuskohta

muut kuin puista peräisin olevat kuidut

Nuutattavuus on substraatin (esimerkiksi kartonki) ominaisuus ja soveltuvuus taiveuran muodostamiseksi. Hyvä nuuttautuvuus edellyttää kartongin pintakerrokselta hyvää lujuutta ja suurta murtovenymää sekä kartongin sisäkerroksilta suurta pysyvää muodonmuutosta puristettaessa ja sopivan alhaista palstautumislujuutta. 

Jalostuksen yksikköoperaatio, jossa kartonkiin muodostetaan taiveura hallitun taivutuksen ja taittamisen mahdollistamiseksi. 

Offsetin fotopolymeereillä päällystetty alumiininen painolevy on asennettu levysylinterille, jolle syötetään useiden annostelutelastojen kautta vettä ja öljymäistä painoväriä. Painolevyllä olevat kuva-alueet hylkivät vettä, mutta vastaanottavat öljymäistä väriä – ei-kuva -alueet puolestaan vastaanottavat vettä ja hylkivät väriä. Painolevyltä jokaisen osavärin kuva siirtyy kumikankaan peittämälle kumisylinterille ja tältä painettavaan materiaaliin. 

Oksastuksen tarkoitus on muuntaa alkuperäisen luonnonpolymeerin ominaisuuksia, kuten hydrofobisuutta tai prosessoitavuutta. Tällaisen käsittelyn vaikutuksena on tyypillistä, että luonnonpolymeerien biohajoavuus heikkenee tai häviää, koska entsyymien pääsy selkärankapolymeeriin estyy. 

Oxygen Transimission Rate, hapenläpäisevyys

polyamidi, jäykkä, mutta sitkeä ja kestävää hyvin kemikaaleja sekä lämpöä ja toimii hyvänä kaasubarrieerina. Polyamidit imevät kuitenkin runsaasti vettä, mikä aiheuttaa ominaisuuksien ja mittojen muuttumista.  

Kuvaa rakenteen paksuussuuntaista rakenteellista lujuutta. Tämä on erityisesti tärkeää useille kuitupohjaisille monikerrosrakenteille, joiden täytyy kestää useiden jalostus- ja viimeistelyvaiheiden rasitukset rikkoontumatta ja ilman kerrosten irtoamista toisistaan.

polyeteeni, maailman eniten käytetty muovi ja sen ominaisuudet vaihtelevat polyeteenin tyypin mukaan. Kolme päätyyppiä: pienitiheyksinen polyeteeni PE-LD, keskitiheyksinen polyeteeni PE-MD ja suuritiheyksinen polyeteeni PE-HD.

tiivispaperi 

permeance, kaasunläpäisykertoimen suhde materiaalin paksuuteen

polyeteenitereftalaatti, pakkauksissa paljon käytetty PET:n muoto on amorfinen PET (PET-A). Lähes lasinkirkasta, myrkytöntä, ei ominaishajua. PET toimii myös hyvänä CO2-barrierina ja sillä on hyvä lämmönkesto. Tunnetuin amorfisen PET:n käyttökohde on virvoitusjuomapullot.

kalvon repäistävyys 

Polymeeri on suuri makromolekyyli, joka voi olla joko luonnonpolymeeri tai synteettisesti valmistettu.

polypropeeni, polyeteeniin verrattuna jäykempää ja kovempaa muovia ja lisäksi sillä on parempi mittatarkkuus ja lämmönkesto. Polypropeeni voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin, jotka ovat homopolymeeri, blokkikopolymeeri sekä satunnaiskopolymeeri. 

kohokuviointi 

primary package, tuotetta lähinnä oleva pakkaus

kuituraaka-aineen hajottamista vedessä paperimassaksi eli kuitusulpuksi

Puristuslujuus on tärkeä ominaisuus pakkauskartongeille ja erityisesti aaltopahville, koska rasioita ja laatikoita on voitava pinota päällekkäin ilman että alin pakkaus tai laatikko luhistuu kasaan.

Märän paperiradan muodostaminen. 

painokuvan muodostava pisteiden joukko 

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH-asetuksen tavoitteena on parantaa kemikaalien käytöstä mahdollisesti aiheutuvia riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristönsuojelulle. 

Lue lisää REACH-asetuksesta.

Painoaineiston tekninen valmistelu, sisältää esimerkiksi aineiston asemoinnin oikealle mittapiirrokselle, värierottelun painoprofiilin mukaisesti, teknisten merkkien lisäämisen ja aineiston tuottamisen painon vaatimusten mukaiseksi.

Radio Frequency Identification, yleisnimitys radiotaajuuksilla toimiville tekniikoille, joita käytetään tuotteiden ja asioiden havainnointiin, tunnistamiseen ja yksilöintiin. Teknologian toiminta perustuu tiedon tallentamiseen RFID-tunnisteeseen ja sen langattomaan lukemiseen RFID-lukijalla radioaaltojen avulla. 

Reduced Oxygen Packaging, tyhjiöpakkaaminen

recycled PET, kierrätetty PET 

roll container, pyörällinen tuotteiden jakeluhäkki

multipack, useampia pienempiä pakkauksia yhdessä, muodostaa yleensä kuljetus- ja myymäläpakkauksen

secondary package, sitoo primääripakkauksia yhteen, myyntieräpakkaus

ks. silkkipaino

eli seripaino on painomenetelmä, jossa väri painetaan painettavaan pintaan kehikkoon pingotetun seulakankaan läpi.

vakuumipakkaus, jossa tuote on tyhjiöpakattu jäykkää alustaa vasten tuotetta mukailevalla päällyskalvolla.

kutistehuppuetiketti 

Käytetään tyypillisesti kalvonvalmistuksessa helpottamaan prosessointia. Slipeillä saadaan vähennettyä muovin tarttumista muun muassa metallipintoihin muovauskoneissa alentamalla kitkaa. Slipit tyypillisesti migratoituvat kalvon pintaan, vaikka ne valmistuksen aikana sekoittuvatkin polymeeriin. 

läppälaatikko, yleisesti tunnettu aaltopahvista valmistettu pakkaus 

Sorptioisotermin avulla kuvataan kuitujen ja niistä muodostetun verkoston kosteuspitoisuuden riippuvuutta ympäröivän ilman kosteuden ja lämpötilan suhteen.

tarkoittaa raakana tyhjiöpakatun elintarvikkeen hidasta ja kontrolloitua kypsentämistä vesihauteessa. Tätä termiä käytetään myös esikypsennettyjen tyhjiöpakattujen elintarvikkeiden nopeasta pastöroinnista korkealämpöisessä vesikylvyssä. 

Serial Shipping Container Code, standardimuotoinen sarjanumero, joka painetaan lava- tai kollilappuun. 

Käytetään estämään polymeerin/muovin ennenaikaista vanhenemista, jota voivat aiheuttaa esimerkiksi lämpö, valmistusprosessi, UV-säteily ja happi.

Menetelmä, jossa levyyn tai rumpuun kiinnitetyillä terillä leikataan ja tehdään nuuttauksia eli taivutuksia aaltopahviarkkiin.

single use plastics, kertakäyttöiset muovituotteet

Lue lisää SUP-direktiivistä Ympäristöministeriön verkkosivuilta.

yleensä kartonkiin liitetty alumiinipohjainen ohut noin 10 mikronin paksuinen suskeptoripinta, jolla suunnataan mikroaaltoja tuotteen pintaan. Suskeptorin tarkoituksena on kuumentaa tuotetta paikallisesti kuivan ja jopa ruskistuneen pinnan aikaansaamiseksi. 

Syväpainomenetelmässä painettava kuvio kaiverretaan tai syövytetään metalliseen painosylinteriin. Syväpainon painoyksikössä itse painosylinteri nostaa painoväriä annostelualtaasta. Painoväri virtaa sylinterin syvennyksiin eli rasterikuppeihin ja ylimääräinen väri poistetaan kaavinterällä. Kupeista väri siirretään painettavaan pintaan painosylinterin ja vastatelan välisessä kosketuskohdassa eli nipissä. 

Yleensä erikoispapereita, joita valmistetaan erilaisiin käyttötarkoituksiin, mutta kaikille yhteisiä ominaisuuksia ovat joustavuus ja sitkeys eli hyvä kyky kestää rasitustilanteita rikkoutumatta. 

Taivekartongin pinta- ja taustakerros on valmistettu valkaistusta selluloosasta, sisäkerros on puuhioketta tai valkaistua kemihierrettä. Yleisimmät käyttöalueet ovat elintarvike-, savuke-, kosmetiikka- ja lääkekotelot sekä graafiset tuotteet. Sileä ja vaalea pigmenttipäällyste kartongin pintapuolella takaa hyvän painettavuuden.

Muodostuu materiaalin jäyhyysmomentin ja paperin elastisten ominaisuuksien, joita yleensä arvioidaan kimmokertoimena, yhteisvaikutuksesta. Erittäin tärkeä ominaisuus erityisesti pakkauskartongeille, sillä hyvä taivutusjäykkyys antaa tuotteelle ryhtiä ja lujuutta sekä helpottaa tuotteiden käsittelyä. 

tertiary package, sitoo yhteen useita sekundääripakkauksia, lavakuorma

Kokonaan tai pääosaltaan valmistettu uusiokuidusta. Kartongin pintakerros on uusiokuitua tai joskus sulfaattisellua, pohjakerros on aina uusiomassaa. Testlainerin lujuus- ja jäykkyysominaisuudet ovat heikommat kuin kraftlainerin, mutta tätä voidaan kompensoida käyttämällä suurempia neliöpainoja. 

tinfree steel, kromattu pelti 

Erittäin voimakkaasti jauhetusta massasta valmistetaan tiivispaperia eli pergamiinia. 

Tuottaja on vastuussa tuotepakkaustensa jätehuollosta ja hyödyntämisestä pakkausten elinkaaren päässä. 

Lue lisää tuottajavastuusta.

unglazed, kiillottamaton 

Tyyppihyväksytyt pakkaukset on merkitty UN-koodilla, josta selviää esimerkiksi pakkauksen tyyppi ja millaiselle aineelle pakkaus soveltuu. Koodista selviää myös pakkauksen valmistuspäivämäärä, josta voi tarkistaa, onko pakkaus vielä soveltuva tehtäväänsä eli vaarallisten aineiden kuljettamiseen.

kierrätysmassa

600 × 400 mm kokoinen myymäläesillepanoon sijoitettava lavakuorma 

Paperilta ja kartongilta edellytetään riittävää yleistä lujuustasoa, jota voidaan kuvata materiaalin vetolujuudella. Yksittäisten kuitujen lujuus on tärkeä tekijä vetolujuuden muodostumisessa, jonka lisäksi vetolujuuteen vaikuttaa voimakkaasti kuitujen sitoutuminen. 

ks. kraft-paperi 

Water Vapour Transmission Rate, vesihöyrynläpäisevyys

unit load, kuljetus- tai myymäläpakkauksilla täytetty kuormalava tai muu suurpakkaus. Pienin koneellisesti tai pyörillä siirrettävä lähetys. 

unit package, pienin tuotepakkaus, käytännössä usein sama kuin kuluttajapakkaus 

Älypakkauksiin on integroitu teknisiä komponentteja, jotka valvovat pakatun tuotteen laatua, alkuperää, aitoutta, historiaa ja/tai säilytys - olosuhteita sekä mahdollistavat tämän tiedon jakamisen eri kohdissa arvoketjua.