Tilaa uutiskirje

Pakkausjätteiden kierrätystavoitteet nousevat – EU:n kiertotalouspaketista yhteisymmärrys

Pakkausjätteiden kierrätystavoitteet nousevat - EU:n kiertotalouspaketista yhteisymmärrys 

Euroopan unionin instituutioiden (EU:n komissio, Euroopan Parlamentti ja EU:n jäsenmaiden neuvosto) neuvottelijat saavuttivat 17.12.2017 yhteisymmärryksen EU:n kiertotalouspaketin sisällöstä. Lopullinen sisältö ja toimeenpano selviävät viimeistään kesällä 2018.

Pakkausjätteiden kierrätystavoitteita nostetaan selvästi nykyisestä. Tarkat tavoitteet kaikkien materiaalien osalta:

Muut pakkausalan kannalta merkittävät päätökset:

  • Kierrätystavoitteiden laskentamenetelmä neuvoston ehdotuksen mukaan: edeltävissä käsittelyvaiheissa syntyviä lajittelurejektejä (joita ei kierrätetä) ei lasketa mukaan kierrätettyyn jätemäärään, jätteen määrä mitataan ensisijaisesti syötöstä lopulliseen kierrätysprosessiin, mutta tarvittaessa voidaan myös  mitata lajittelulaitoksen jälkeen, jolloin myöhemmissä käsittelyvaiheissa syntyvien lajittelurejektien määrä  vähennettävä laskennallisesti; keskimääräisten rejektiosuuksien käyttö hyväksytään
  • Pakkausjätteen kierrätystavoitteisiin ei sisällytetä pakkausjätteen uudelleenkäytön valmistelua, mutta puulavojen korjaus voidaan kuitenkin ottaa huomioon tavoitteissa.
  • Kuluttajapakkausten uudelleenkäytöstä voidaan saada enintään 5 %-yksikön suurinen hyvitys pakkausjätteen kierrätystavoitteissa; hyvitys lasketaan ensimmäistä kertaa markkinoille saatettujen uudelleenkäytettävien pakkausten määrästä.
  • Tuottajavastuun vähimmäisvaatimuksissa edellytetään tuottajan täyttä kustannusvastuuta, mutta siitä voidaan poiketa nykyisten kansallisten tuottajavastuujärjestelmien osalta edellyttäen, että tuottaja vastaa yli puolesta jätehuoltokustannuksista; uusille järjestelmille tuottajan kustannusvastuuosuus on 80 %
  • Pakollinen tuottajavastuu pakkauksille vuodesta 2025
  • Jätteen erilliskeräysvelvollisuuksien täsmentäminen niin, että lähtökohtana on erilliskeräys (kiinteistökohtainen, aluekeräys, biojätteelle myös kotikompostointi) ja siitä voidaan poiketa erityisin direktiivissä säädetyin perustein. Poikkeukset kuvattava kansallisessa jätesuunnitelmassa ja raportoitava niistä komissiolle.
  • Biojätteen erilliskeräysvelvollisuus vuoden 2024 alusta lukien.
  • Tekstiilijätteen erilliskeräysvelvollisuus 2025 alusta lukien
  • Pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin lainsäädäntöperusta säilyy sisämarkkinana (siis ei ympäristönsuojelua sisämarkkinan rinnalle, kuten Ranska ja Italia olivat ehdottaneet), pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin alkuperäinen tarkoitushan on, että kun pakkaus on hyväksytty käyttöön yhdessä jäsenmaassa, on se automaattisesti hyväksytty koko EU:ssa.

No Comments Yet.

Kommentoi julkaisua