Tilaa uutiskirje

Puukuitupullosta Carlsbergin läpimurto

Puukuitupullosta Carlsbergin läpimurto

Maailman neljänneksi suurin panimo Carlsberg aikoo tuoda markkinoille ekologisen puukuitupullon. Vielä ei tiedetä, mitä pullo pitää sisällään ja missä uusi tuote lanseerataan mutta ekopullon uskotaan mullistavan maailmaa.

Carslbergin kehityspäällikkö Charlotta Lyon esittelee ylpeänä kahden vuoden tuotekehittelyn helmeä. Puukuituisen pullon prototyyppi on valmis mutta sen kehittely jatkuu.
Green Fiber Bottle -puukuitupullo vähentää merkittävästi yrityksen hiilidioksidipäästöjä, sillä noin 45 prosenttia niistä on peräisin pakkauksista. Puukuitupohjaisten pullojen valmistus myös kuluttaa vähemmän energiaa kuin nykyiset pakkausvaihtoehdot.

Luontoon heitettynä pullo hajoaa, ja käytettyinä kerättyjen pullojen materiaali voidaan kierrättää esimerkiksi lannoitteeksi.

Moni asia on edelleen auki. Ekopullo lanseerataan vuoden kuluttua. Vielä ei silti tiedetä, missä ensiesittely tulee tapahtumaan – juomajätillä on toimintaa ja panimoita eri puolilla maailmaa. Mietinnän alla on, minkä maan, panimon ja brändin alle ensimmäinen ekopullo tulee ja mitä juomaa se pitää sisällään – ei välttämättä olutta.
– Ekopullo on sataprosenttisesti maatuva ja kierrätettävä, ja se suunnataan kaikille.

Kolmen vuoden prosessi

Ekopullon kehittely aloitettiin vuonna 2015. Vuotta aikaisemmin juomajätti lanseerasi Carlsbergin Kiertotalousyhteisön, jolle ekopullon kehittäminen on sopiva jatkumo.
Carlsberg on kertonut uudesta tuoteideasta alusta alkaen avoimesti, mitä moni on hämmästellyt.
Lyon kertoo, että avoimuus on koitunut yrityksen voitoksi. Kiinnostus on ollut valtava.

– Avoimuuden ansiosta meillä on nyt laajat verkostot. Teemme työtä pilottihankkeen hyväksi sekä Carlsbergilla että kumppanuusyrityksissä. Ilman avointa julkisuutta tätä kaikkea ei voisi olla.

Kööpenhaminan teknillinen yliopisto on hankkeessa vahvasti mukana ja tukee työtä, samoin kuin Tanskan Innovaatiorahasto. Pakkausyritys  ecoXpac on yksi tärkeä yhteistyökumppani.

Nuorten ajattelu on tulevaisuutta

Idea ekologisesta pakkauksesta lähti liikkeelle tavoitteesta vähentää jätettä. Kierrätys ja ekologisuus ovat juomajätille tärkeitä asioita. Lasin ja alumiinin käyttöä on haluttu vähentää ja siinä onkin onnistuttu. Puukuitupullosta tai -tölkistä toivotaan selkeää läpimurtoa, vaikka moni kysymys onkin yhä avoimena.

Carslbergilla valmistetaan monenlaisia juomia. Panimojätti valmistaa sekä Carlsbergia että Tuborgia ja lisäksi lukuisia paikallisia oluita ympäri mailman – meillä Suomessa brändin alla kulkee Karhu-olut. Lisäksi panimo valmistaa monia muita juomia.

Tällä hetkellä kehitellään uudenlaisia alkoholittomia oluita, koska etenkin nuori polvi on mieltynyt alkoholittomiin juomiin.
– Nuori sukupolvi, nykyiset 18–29-vuotiaat, ovat ekologisia. Heidän ajattelunsa on tulevaisuutta. Heille kierrätys ei ole kuluttamisen vapaalippu. Meidän kaikkien pitää ajatella asiat uudella tavalla, Lyon sanoo.

Pelkkä ajatteleminen ei kuitenkaan riitä, vaan uudet ajatukset pitää saada käytäntöön. Carslbergilla on käytetty paljon aikaa ja rahaa uuden innovation parissa mutta se on kannattanut. Uuden tuotteen kehittely on tuonut muita uusia ideoita ja kehityskohteita. Lisäksi iso yhteinen hanke on sitouttanut työntekijöitä entistä enemmän. Yhteinen tavoite on ollut innostava motivaattori.
– Teimme tutkimuksen ennen kehitystyön alkua. Sen mukaan ekologiset pakkaukset ovat erittäin tärkeitä tulevaisuudessa.

Kevyt pakkaus tuo yritykselle säästöjä

Pakkaus on Carlsbergille – ja designin mahtimaalle Tanskalle – tärkeä asia. Pakkausten suunnittelu ja kehitystyö on yksi tärkeä osa panimojätin toimintaa. Carlsbergin panimossa Kööpenhaminan keskustassa näkee sekä yrityksen pakkausten historiaa että nykypäivää. Vuonna 1876 alkunsa saanut panimo pakkauksineen on osa tanskalaisten historiaa ja identiteettiä.
– Tiedämme, että kestävä kehitys on myös taloudellisesti kannattavaa ja siksi luonteva osa bisneksen tekemistä, Lyon sanoo.

Carlsbergilla tiedetään, että kun pakkaukset ovat kevyempiä ja ohuempia kuin ennen, yrityksessä säästetään sekä kustannuksissa että luonnon kuormituksessa.

Viime vuonna panimo lanseerasi Euroopan markkinoille uudenlaiset tölkit, jotka ovat entistä ohuempia. Tänä vuonna nämä tökit esitellään Aasian markkinoilla.

Carlsberg on vastannut myös paikallisuuden haasteisiin. Tanskassa noin 10 prosenttia myydyistä oluista on paikallisia, pienpanimoiden valmistamia. Niinpä juomatehdas perusti vuonna 2005 koko yrityksen perustajan nimeä kantavan Jacobsenin panimon. Se valmistaa erikoisia lähioluita, jotka pakataan ainakin toistaiseksi perinteisiin pulloihin.

Puukuitu kiinnostaa

Puukuitu juomapullon raaka-aineena kiinnostaa monia juomavalmistajia. Maailmalla on useita vastaavia projekteja käynnissä puupullon toteuttamiseksi. Mm. Britanniassa virvoitusjuomayhtiö Britvik, joka vastaa Pepsin pullottamisesta, kehittää omaa sovellustaan. Suomessa puukuitupulloa kehitetään VTT:ssä.

Teksti: Terhi Friman, kuvat: Timo Heikkala

No Comments Yet.

Kommentoi julkaisua