Tilaa uutiskirje

Puupakkaukset uuteen järjestelmään

Puupakkaukset uuteen järjestelmään

Kuormankantajat-neuvottelukunta (KUKA) valmistelee uutta FI-2018-puupakkausjärjestelmää. Uusi järjestelmä korvaa aiemman FI-2002-puupakkausjärjestelmän.

FI-2018-järjestelmän toimijoina ovat puupakkausten valmistajat, lavakeskukset sekä -korjaajat, ja se palvelee kaikkia halukkaita puupakkausten käyttäjiä. Järjestelmä on avoin kaikille puupakkaustoimijoille, jotka sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä. Uusi järjestelmä pitää sisällään myös auditoinnit.

FI-2018-järjestelmän tarkoituksena on luoda tehokkaasti toimivat puitteet puisten kuljetuspakkausten, joista kuormalavat muodostavat valtaosan, käytölle ja hallinnoinnille. Päämääränä on optimoida tarvittava puupakkauskanta ja niistä aiheutuvat kustannukset, kohdistaa kustannukset oikeudenmukaisesti aiheuttamisperiaatteella, varmistaa kuljetusten tuote- ja henkilöturvallisuus sekä edistää puupakkausten tuottajavastuuvelvoitteiden toteutumista.

Tuottajavastuu ja lavojen kunto keskiössä

Keskeinen osa KUKA-neuvottelukunnan toimintaa on auttaa puupakkauksia käyttäviä yrityksiä toimimaan lain mukaan tuottajayhteisövelvoitteet täyttäen. Valtakunnallisesti kierrossa olevien erilaisten lavojen laatu vaihtelee huomattavasti. Heikkokuntoiset lavat aiheuttavat liiketoiminnalle ylimääräisiä korjaus- ja viivästyskustannuksia sekä turvallisuusriskejä. FI- 2018-puupakkausjärjestelmän tavoitteena on yhtenäistää ja tehostaa koko puupakkausalan toimintaa.

Viestintää verkossa

Neuvottelukunnan viestintää toteuttaa asiamies Aleksi Rustholkarhu, Yleinen Teollisuusliitto. Loppuvuodesta julkaistaan uudet www.kuormankantajat.fi -verkkosivut, jonne päivittyy ajankohtainen tieto neuvottelukuntaan ja sen jäsenistöön liittyen. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa KUKA-neuvottelukunnan johtoryhmän toiminnasta, säännöistä ja sertifioiduista yrityksistä. Sivuilla voi liittyä neuvottelukunnan sähköpostilistalle, jolloin saa ensimmäisten joukossa tiedon puupakkauksiin liittyvissä asioissa.

Neuvottelukunnan tehtävät

KUKA-neuvottelukunta perustettiin huhtikuussa 2017 ja sen puheenjohtajana toimii Kyösti Pöyry Paperinkeräys Oy:stä. Jäsenyrityksinä on pieniä sekä suuria puupakkausten käyttäjiä, mm. Lassila Tikanoja, Valio ja Kesko. Neuvottelukunta jatkaa Puupakkauskierrätys PPK Oy:n puupakkausvaliokunnan työtä. Perustajajäseninä olivat puupakkausvaliokunnan keskeiset yritykset.

Neuvottelukunnan tehtävät liittyvät monipuolisesti puupakkaustoimintaan. Tehtäviin kuuluu mm. puupakkausjärjestelmän luonti ja ylläpito, alan standardoinnin kehittäminen, jäsenviestintä, jäsenten edunvalvonta, tilaisuuksien järjestäminen, alan yhteistyön edistäminen, pakkaustilastojen tuottaminen, ympäristölainsäädännön tavoitteiden edistäminen sekä FIN-lavojen oikeuksien hallinnointi.

Juttu julkaistu Pakkaus-lehdessä 8/2017

No Comments Yet.

Kommentoi julkaisua