Tilaa uutiskirje

Rohkeasti kohti uutta

Rohkeasti kohti uutta

Jos raumalaissyntyisen Satatuotteen historian käänteitä pitäisi kuvata yhdellä sanalla, se sana voisi olla ennakkoluulottomuus. Yritys on perustettu vielä kovin epävarmaan aikaan heti sotien jälkeen, ja vuosien saatossa toimintaa on kehitetty rohkeasti niin materiaalien kuin toimintatapojenkin osalta. Nyt, reilun seitsemänkymmenen vuoden jälkeen, Satatuote on osa Marva Group -konsernia, joka työllistää noin sata henkilöä, ja toimintaa on laajennettu myös Suomen rajojen ulkopuolelle. – Perisatakuntalainen ”ei tästä mitään tuu” -ajattelu on meillä käännetty positiiviseksi ”voiskohan tästä tulla jotain” -ajatteluksi, naurahtaa Satatuotteen toimitusjohtaja Heikki Marva.

On helppo ajatella, että pakkausvalmistaja tuottaa pakkauksia ja pitäytyy samoissa materiaaleissa, joista tuotanto on aikoinaan lähtenyt käyntiin. Joidenkin yritysten vahvuus taas on siinä, että ne tarjoavat asiakkailleen ratkaisuja materiaalista riippumatta. Harvinaisempaa lienee, että pakkauksia tuottava yritys aloittaa yhdellä materiaalilla, lisää pikkuhiljaa portfolioonsa uusia ja sitten siirtyy käyttämään tuotannossaan kokonaan eri materiaalia kuin millä tuotanto alkujaan lähti liikkeelle. Juuri näin on kuitenkin rakentunut nykyään muovipakkauksia lämpömuovaamalla valmistavan Satatuotteen historia.

Paperista kartongin kautta muoviin
Satakuntalaisen perheyrityksen alkuaskeleet otettiin sodanjälkeisessä Suomessa, vuonna 1945. Tuolloin Heikki Marvan isoisä, osuuskaupassa työskennellyt Olavi Marva, huomasi paperipussien ja -kassien kysynnän merkittävän kasvun ja päätti perustaa paperipakkauksia valmistavan yrityksen. Paperipussien oheen innovoitiin lisää paperituotteita ja kuitupakkauksia, kuten pukupusseja, kenkälaatikoita ja kananmunakennoja.

Ensimmäinen muovikone Satatuotteelle hankittiin 1970-luvun alussa. Markkinaa ei vielä varsinaisesti ollut, mutta Heikki Marvan isä Pekka Marva näki muovissa mahdollisuuksia ja päätti kokeilla, mihin kaikkeen muovin saisi taipumaan.
– Iso osa toimintaa on ollut uusien laitteiden hankkiminen ja kapasiteetin lisääminen. Perheyrityksessä yksi vahvuus on selkeä näkemys siitä, mihin suuntaan toimintaa halutaan ohjata sekä toiminnan pitkäjänteisyys. Kaiken ei tarvitse tapahtua hetkessä eikä kvartaalissa, Heikki Marva summaa.

Kuva: Marva Media

Pitkäjänteisyydestä todistaa myös asiakkuuksien säilyminen. Marva kertoo esimerkin pitkään jatkuneesta ja toimivasta yhteistyöstä yhden merkittävän asiakkaan kanssa.
– Teimme aiemmin Fazerille konvehtirasioiden sisäosia lämpömuovaamalla. Kun Fazer sitten luopui omasta pakkaustuotannostaan, he myivät pakkauskalustonsa meille ja kilpailijallemme. Näin saimme vahvistettua yhteistyötämme ja lisättyä kapasiteettia vastaamaan suuren asiakkaan tarpeisiin.

2000-luvun alkuvuosiin asti Satatuotteen pääasiallinen materiaali oli kartonki. Tuolloin kartonkipakkauslinjaston uudistaminen tuli ajankohtaiseksi ja yhtiössä todettiin, että kartonkipakkausten valmistuksen jatkaminen vaatisi suuria investointeja. Koska kiinnostus muovipakkaamista kohtaan oli koko ajan kasvanut, päätettiin nyt keskittyä pelkästään muoviin, ja vuonna 2007 Satatuotteella luovuttiin kartonkipakkaustuotannosta.

Vaativaa lääkelaite- ja
elintarvikepakkaamista

Tällä hetkellä Satatuotteella valmistetaan pakkauksia lääketeollisuuteen ja elintarvikealalle. Lisäksi yhtiö tuottaa pakkausratkaisuja teknisen teollisuuden tarpeisiin. Lääkelaitepakkausten valmistus sai alkunsa 1990-luvun lopulla, kun Satatuote osti kilpailijansa liiketoiminnan. Tässä yhteydessä siirtyi myös yksi asiakkuus, josta alkoi edelleen jatkuva yhteistyö erään lääkelaitevalmistajan kanssa.
– Haluamme nousta esiin erityisosaamisemme kautta ja auttaa asiakkaitamme vaativien pakkausratkaisujen kehittämisessä. Lääketeollisuudessa päämarkkina-alueemme on Suomen lisäksi Eurooppa, minkä lisäksi palvelemme kotimaista elintarviketeollisuutta, Marva listaa.

Satatuotteella valmistetaan pakkauksia erityisesti lääkelaiteteollisuuden käyttöön. Yhtiön pakkaukset suojaavat usein herkkiä ja korkean hygieniatason vaativia lääkelaitteita matkalla laitevalmistajalta lääkevalmistajan tehtaalle, missä laite täytetään ja pakataan puolestaan kuluttajapakkaukseen.

Lienee sanomattakin selvää, että terveydenhuoltoalan toimintaa valvotaan tarkasti, jotta potilasturvallisuudesta voidaan varmistua. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös alan käyttöön toimitettavien pakkausten valmistajiin. Lääkealan asiakkaiden toimintaa valvoo amerikkalainen FDA (Food and Drug Administration), ja välillisesti valvonta koskee myös Satatuotteen toimintaa.
– Lääkelaiteala on maailmanlaajuisesti suuri ja koko ajan kasvava ala. Sen lisäksi, että pakkauksen tulee ensisijaisesti suojata kuljetettavaa tuotetta, on hyvin tärkeää, että pakkaukset toimivat logistiikassa ja mahdollistavat vaativan massatuotannon, Marva kertoo.

Vaikka pakkauksen ensisijainen tehtävä on tuotteen suojaaminen ja tuoteturvallisuuden varmistaminen, ei pakkausbrändin maineen merkitystä voi vähätellä. B2B-pakkauksen pitää olla teknisesti ja logistisesti toimiva, sillä tuotantovolyymit ovat suuria ja pakkauslinjan pitää pyöriä tehokkaasti. Jos pakkaus ei toimi, myös tuotanto kärsii.

Kuva: Marva Media

Jatkuva oppiminen
toimintaa takaamassa

Elintarviketeollisuuden asiakkaat ovat kotimaisia alan johtavia yrityksistä, ja Satatuotteen tuotantolinjalta valmistuu myös valmisruoka- ja lihapakkauksia. Elintarvikepakkaamisessa Satatuote ei tähtää niinkään massatuotantoihin, vaan pyrkii tarjoamaan asiakkaille laadukkaita ratkaisuja, jotta tuotteiden pakkaaminen ja logistiikka saadaan toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja jatkuva tuotantotehokkuuden kehittäminen voidaan varmistaa. Tämä juontaa juurensa joitakin vuosia sitten tehtyyn strategiamuutokseen.
– Historiamme aikana toiminnan painopiste on ollut voimakkaasti tuotannossa sekä teknologian ja kapasiteetin lisäämisessä. Vaikka teknologian on totta kai oltava kunnossa, niin asiakasta kiinnostaa kuitenkin koneita enemmän se, mitä lisäarvoa pystymme heille antamaan. Tietotaitomme ja erityisosaamisemme ansiosta voimme tarjota heille lisäarvoa pakkausten suunnittelussa ja tuotantoprosessien jatkuvassa parantamisessa. Toimintamme keskiössä on sekä laadunvarmistus että asiakaslähtöisyys: haluamme tietää, mitä asiakas todella haluaa, Marva avaa.

Tiedon ja osaamisen siirtyminen ja jatkuvuus Satatuotteella varmistetaan sisäisellä koulutuksella. Koko henkilöstö on sitoutettu mukaan kaksivuotiseen koulutusohjelmaan, jonka tavoitteena on, että henkilöstön osaaminen pysyy halutulla tasolla, ja että myös hiljainen tieto välittyy talon sisällä. Jatkuva oppiminen on myös kirjattu yhtiön arvoihin.
– Taitojen päivittäminen ja tiedonsiirto on erittäin tärkeää paitsi työn tekemisen kannalta, myös siksi, että koulutuksen avulla voimme todentaa asiakkaillemme, että osaamisemme on ajan tasalla. Näin pystymme varmistamaan tuotannon jatkuvuuden myös tulevaisuudessa. Meidän pitää tietää ja toteuttaa se, mitä lupaamme asiakkaillemme, joten osaamisemme pitää olla korkealaatuista.

Henkilöstö mukana muutoksissa
Vuonna 2017 Satatuotteella käynnistettiin oman MARVAN-muoviraaka-aineen tuotanto. Ajatus lähti liikkeelle halusta varmistaa tuotannossa käytettävän raaka-aineen korkea laatu. Tavoitteena oli tuottaa tasalaatuista muoviraaka-ainetta, joka vastaisi haastavien asiakkaiden vaatimuksiin. Raaka-ainetuotantoon rekrytoitiin uusia työntekijöitä, ja vanhoista työntekijöistä yksi koulutettiin uuteen tehtävään. Matkaan lähdettiin maltillisesti ajatuksella, että ensin hankitaan perusosaaminen, ja kun se on kunnossa, osaamista voidaan jalostaa ja tuotantoa kehittää.

Kuva: Marva Media

Oman raaka-aineen valmistus varmistaa materiaalin saatavuuden ja tasaisen laadun, minkä lisäksi tavoitteena on minimoida yrityksen hiilijalanjälki. Satatuotteen oma suljettu kierto pienentää osaltaan käytetyn raaka-aineen ympäristövaikutuksia.

Raaka-ainetuotannon käynnistäminen onnistui ilman kompastuksia. Suuri syy tähän oli henkilöstön sitoutuminen hankkeeseen.
– Porukan osaaminen, ammattiylpeys sekä kehittymishalu ja -kyky olivat merkittävässä roolissa hankkeen onnistumisessa, Marva kertoo.

Henkilöstön sitoutumisesta kertoo osaltaan myös keväällä toteutettu tuotannon muutos, kun Satatuotteella käynnistettiin suojavisiirien valmistus terveydenhuollon henkilöstön tarpeisiin keskellä koronakriisiä. Visiirituotannon käyntiin saaminen kesti vain kaksi viikkoa, ja hankkeen onnistuminen vaati henkilöstöltä joustavuutta.
– Kaikki tekivät töitä yhtenä rintamana, mikä varmisti poikkeuksellisen nopean tuotantomuutoksen onnistumisen, Marva kiittelee.

Muovi kuuluu kiertoon
Satatuotteella luonnollisesti tunnetaan muovin julkisuusmaine, jota tunnepohjainen keskustelu usein ruokkii. Heikki Marva on kuitenkin huomannut, että keskustelu on siirtymässä enemmän faktaperusteiseksi. Koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat saaneet kuluttajat tarkastelemaan pakkauksiakin eri tavalla esimerkiksi ruokaostoksilla käydessään.
– Muovi on niin käytännöllinen materiaali ja käytössä niin monessa paikassa, että sitä on vaikea korvata. Muovinkäytön ja muovituotteiden suunnittelu on ensisijaisen tärkeää, jotta materiaalia voidaan hyödyntää oikein, Marva muistuttaa.

Kierrätysmuovin aiempaa tehokkaampi hyödyntäminen voisi osaltaan auttaa mielikuvien muuttumisessa. Asia ei kuitenkaan ole täysin yksioikoinen.
– Lajittelu-, keräys- ja käsittelykapasiteettia pitäisi saada Suomessa kasvatettua, jotta muovijätettä ei tarvitsisi viedä maan rajojen ulkopuolelle, vaan se voitaisiin hyödyntää itse, Marva toivoo.

Pakkausalan tulevaisuus?
Tulevaisuuden ennustaminen on toki mahdotonta, mutta joitain viitteitä on jo näkyvissä, mihin suuntaan pakkausala voisi olla menossa. Suunnittelu ja palveludesign tulevat Heikki Marvan mukaan nousemaan tulevaisuudessa yhä tärkeämpään rooliin asiakkuuksissa.
– Pakkausvalmistajan on tuotettava lisäarvoa asiakkaalleen, jotain enemmän kuin pelkkä tekninen suorittaminen. Asiakkaat pitää tuntea ja pystyä tarjoamaan ratkaisuja juuri heitä koskeviin pakkauspulmiin ja tuotannon tuottavuuteen, Marva listaa.

Myös digitalisoituminen tullee Marvan mukaan lisääntymään pakkausalalla lähivuosina. Sähköiset tunnisteet ja digitaaliset lisäpalvelut niin kuluttajapakkauksissa kuin logistiikassakin kehittyvät kiihtyvällä vauhdilla, joten koodareiden palkkaaminen myös pakkausvalmistajan palvelukseen ei välttämättä ole enää kovin kaukana.

Yhtenä tulevaisuuden nousijana Marva näkee myös kasviperäiset muovit.
– Biomuovit eivät vielä ole kilpailukykyisiä, mutta uskon, että ne tulevat olemaan massatuotantokelpoisia seuraavien viiden, kymmenen vuoden aikana. Tämä vaatii määrätietoista kehittämistä, jota alalta ei onneksi puutu.


3 kysymystä

Kuva: Marva Media

Mikä on suosikkipakkauksesi?
Muovipussi. Ympäristövaikutusten osalta valmistusmateriaalin sijaan tärkeämpää on miettiä, mitä pussiin laitetaan. Ja uudelleenkäytettävyys on myös tärkeää muistaa!

Mistä pakkauksesta et luovu?
Muovipakkauksesta. Muoviin pakkaamalla voidaan muun muassa parantaa tuoteturvallisuutta, säilyvyyttä ja hygieniatasoa sekä pienentää ruokahävikkiä.

Miten kierrätät?
Kaikki jakeet lajitellaan kotona tarkkaan. Muovinkeräyspisteitä saisi kuitenkin olla enemmän. Toivoisin myös, että järjestelmää kehitettäisiin niin, että kierrätysmateriaalia pystyttäisiin hyödyntämään nykyistä paremmin.


Artikkeli on julkaistu Pakkaus-lehdessä 5–6/2020.

Comments are closed.