Tilaa uutiskirje

SOLIDIFIED – tuntumaa brändisuunnitteluun

Karoliina Himanen ja Joona Karvonen esittelivät pakkaus- ja brändisuunnittelun toisen vuoden opiskelijoiden kurssitöitä SOLIDIFIED-näyttelyssä LAB-ammattikorkeakoululla.

SOLIDIFIED - tuntumaa brändisuunnitteluun

Pakkauksen suunnittelu kuvitteelliselle tuotteelle antaa vapaat kädet lähteä rakentamaan brändi-ilmettä niin, että vain oma mielikuvitus asettaa rajat lopputulokselle. Toisaalta valmiin brändi-identiteetin ja sen ohjaavien elementtien puuttuminen voi johtaa tilaan, jossa luovuus pääsee pulppuamaan jopa siinä määrin, että rajausten tekeminen osoittautuu vaikeaksi. Luovassa prosessissa tätä pulppuamista kuitenkin tarvitaan ja brändimuotoilun opinnoissa siihen myös kannustetaan.

Maalis–huhtikuussa LAB-ammattikorkeakoulun Tahto-galleriassa Lahdessa esillä ollut Solidified-näyttely toi näkyville toisen vuoden pakkaus- ja brändisuunnittelun opiskelijoiden kurssitöitä. Tehtävänantona oli luoda primääri- ja sekundääripakkaukset oliiviöljylle sekä viinietikalle. Lisäksi opiskelijoiden tuli suunnitella tuotteelle brändikonsepti ja sitä tukevaa markkinointimateriaalia.

Yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi näyttelyyn oli koottu vain primääripakkaukset eli valusavesta valmistetut prototyyppipullot. Laajempaa brändi-ilmettä puolestaan tuotiin esiin näyttelyn käsiesitteessä, joka sekin oli opiskelijoiden käsialaa.

Kaikki näyttelytyöt toteutettiin kolmen kurssin koulutusmoduulin puitteissa syksyllä 2021. 22 opiskelijan porukasta muodostettiin kymmenen kahden–kolmen hengen ryhmää, jotka työstivät primääripakkauksen luonnostelupöydältä valmiiksi näyttelyesineeksi. Kurssien vastuuopettajina toimivat Oona Casalegno ja Kimmo Kukkonen, jotka kannustivat opiskelijoita ideoimaan paljon erilaisia ratkaisuja ennakkoluulottomasti.
– Meitä kehotettiin työstämään satoja suunnitelmia, joista sitten valittiin sopivimmat, kertoo Joona Karvonen, joka suunnitteli pyöreälinjaisen Ihanus-pulloparin yhdessä Essi Sokuran kanssa. Lisäksi Karvonen oli mukana näyttelyn koonneessa työryhmässä, jonka kokoonpanoon kuuluivat myös Karoliina Himanen, Ani Puranen, Aleksandra Niiranen, Laura Mertala ja Venla Eklund.

Luovuus kuljettaa urapolulla
Joona Karvonen ja Karoliina Himanen aloittivat opintonsa LAB:ssa keskellä koronarajoituksia. Ensimmäinen opiskeluvuosi suoritettiinkin käytännössä kokonaan etäopiskeluna.
– Se oli enemmän tai vähemmän selviytymistä, Himanen naurahtaa.

Vaikka luovan työn prosessi onkin usein yksityistä oman pään sisäistä keskustelua, on esimerkiksi konkreettisten mock-upien rakentaminen ilman oppilaitoksen tarjoamia työvälineitä ja -koneita haastavaa. Siksi sekä Himanen että Karvonen osaavat arvostaa toisen opiskeluvuoden tuomia mahdollisuuksia: koulun tilat, laitteet ja ohjelmistot ovat nyt lähes vapaasti opiskelijoiden käytettävissä.

Parhaimmillaan opiskelu tarjoaa oivalluksia ja uusia näkökulmia jo tuttuihinkin aiheisiin. Joona Karvonen on esimerkiksi löytänyt opiskelun myötä uuden innostuksenkohteen.
– Olen aina ollut luova ja tiennyt, että haluan suunnata alalle, jossa voin hyödyntää luovuuttani. Tämän kurssikokonaisuuden aikana olen päässyt tekemään keramiikkaa, jonka työstämisessä näkyy oman käden jälki. Muotsikassa on hienoa juuri se, että pääsee kokeilemaan kaikenlaista.

Aina oman polun löytäminen ei ole yhtä suoraviivaista kuin Karvosella. Karoliina Himanen on aiemmin opiskellut lähihoitajaksi, merkonomiksi sekä visualistiksi, mutta lähipiirin tuki auttoi valitsemaan seuraavan askelman.
– En aiemmin oikein ajatellut, että olisin erityisen luova, mutta muotoilijana toimiva veljeni kannusti minua alanvalinnassa.

Syksyllä järjestetty kolmen kurssin moduuli oli työläs, mutta sekä Himasen että Karvosen mielestä opettavainen. Jokainen kurssi keskittyi eri työvaiheisiin tuote-, pakkaus- ja brändisuunnittelussa, joten se antoi kattavan kuvan suunnittelutyön etenemisen vaiheista.

Toiveikkaana tulevaisuuteen
Koska jokaisella luovan työn tekijällä on oma, usein vahva näkemys toivomastaan lopputuloksesta, yhteistyön edetessä mielipiteet saattavat erota ryhmän sisällä. Ryhmässä toteutetun työn haasteena oli saada siihen yhtenäinen ilme, joka myös miellyttää kaikkia tekijöitä.

Pakkaus- ja brändisuunnittelun opinnoissa panostetaankin yhteistyön sujuvuuteen ja opetellaan samalla kompromissien tekemistä. Tämä on tärkeä taito myös myöhempää työelämään siirtymistä ajatellen.
Toisen opiskeluvuoden keväällä ei välttämättä vielä ole selvillä, mihin työelämä lopulta kuljettaa; erikoistumisopinnot ovat ajankohtaisia vasta kolmantena vuonna, ja silloin suunnataan myös työharjoitteluun tai vaihto-opiskelijaksi. Joitain ajatuksia Karoliina Himasella ja Joona Karvosella tulevasta kuitenkin jo on.
– Toivon pääseväni ensi vuonna vaihtoon Milanoon, ja muutenkin ulkomailla työskentely kiinnostaa. Ajatuksissa on oma yritys, jossa kädentaitoja pääsisi hyödyntämään ja markkinoimaan, Karvonen maalailee.
– Itse haluan pysytellä kotimaassa. Markkinointi ja brändäys sekä yritysyhteistyö kiinnostavat, mutta viime aikoina erityisesti opettajan tehtävät muotoilun parissa ovat alkaneet houkutella yhä enemmän, Himanen jatkaa.


Pakkaus- ja brändisuunnittelun koulutus LABin Muotoiluinstituutissa

  • nelivuotinen koulutus keskittyy graafisen suunnittelun ja teollisen muotoilun työskentelytapoihin sekä pakkausten ja brändimateriaalien suunnitteluun
  • antaa valmiudet suunnittelu-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrittäjyyteen muotoilun ja brändinrakennuksen kentällä
  • opinnoissa voi painottaa omia kiinnostuksen kohteita ja valita erikoistumisalan niiden mukaan
  • työllistyminen ensisijaisesti kaupalliseen ympäristöön, mutta koulutuksessa perehdytään myös ihmisten sosiaalisiin ja eettisiin tarpeisiin sekä huomioidaan ympäristön ekologiset tarpeet
  • Solidified-näyttelyssä mukana: Marianne Aalto, Henna Ahonen, Venla Eklund, Karoliina Himanen, Joona Karvonen, Elisa Korhonen, Emmi Koskenvesa, Laura Mertala, Folke Münter, Roosa Nevalainen, Aleksandra Niiranen, Ksenia Pitkänen, Emma-Alina Poikolainen, Ani Puranen, Taru Rantanen, Meri Rasila, Nea-Maria Rautio, Joonatan Rouvila, Teija Ruhanen, Essi Sokura, Sanni Träsk ja Eija Utter

Artikkeli on julkaistu Pakkaus-lehdessä 3/2022.

Comments are closed.