Tilaa uutiskirje

Suomen Pakkausyhdistys

Suomen Pakkausyhdistys

Suomen Pakkausyhdistys ry on järjestö, jonka tarkoituksena on edistää pakkausalan yleisiä toimintaedellytyksiä. Se hoitaa yhteistoimintaa kaikkien pakkaamisen kanssa tekemisissä olevien yritysten, yhteisöjen ja muiden tahojen välillä eli se toimii koko pakkausketjun alueella.

Suomen Pakkausyhdistys ry toimii koko pakkausalan edunvalvojana kehitettäessä yhteistyössä viranomaisten kanssa alaa koskevaa lainsäädäntöä.

Yhdistys seuraa alan teknistä ja taloudellista kehitystä, alaa koskettavia ohjeita, standardeja ja lainsäädäntöä sekä yleensä suhtautumista pakkaamiseen ja välittää näistä asioista tietoa jäsenilleen.