Tilaa uutiskirje

Keitä me edustamme?

Keitä me edustamme?

Suomen Pakkausyhdistys ry (SPY) on järjestö, jonka tarkoituksena on edistää pakkausalan yleisiä toimintaedellytyksiä. SPY edistää yhteistoimintaa kaikkien pakkaamisen kanssa tekemisissä olevien yritysten, yhteisöjen ja muiden tahojen välillä eli se toimii koko pakkausketjun alueella.

Suomen Pakkausyhdistys ry toimii koko pakkausalan edunvalvojana ja osallistuu alaa koskevan lainsäädännön kehittämiseen yhteistyössä poliittisten päättäjien ja viranomaisten kanssa.

Yhdistys seuraa alan teknistä ja taloudellista kehitystä, alaa koskettavia ohjeita, standardeja ja lainsäädäntöä sekä yleensä suhtautumista pakkaamiseen ja välittää näistä asioista tietoa jäsenilleen ja sidosryhmilleen.