Tilaa uutiskirje

Pakkauslaakso-hanke

Pakkauslaakso-hanke

Pakkauslaakso on pakkausalan toimijoiden verkosto, jonka missiona on muodostaa virtuaalinen ja fyysinen kokonaisuus tukemaan Suomen pakkausalaa. Visiona on nostaa Suomen pakkausekosysteemi maailman ykköseksi luomaan asiakkailleen lisäarvoa valituissa kokonaisratkaisuissa.

Hankkeen tavoitteena on

  • laajentaa pakkausalan yhteistyötä yli materiaali- ja teknologiarajojen
  • rakentaa osaamisalueita toisiinsa liittävä ja kansainvälisesti kytketty virtuaalinen (ja toivottavasti fyysinen) kokonaisuus
  • luoda suomalaisia uniikkeja kokonaisratkaisuja markkinalähtöisesti
  • tukea pakkausalan kasvua kansainvälisesti
  • parantaa pakkausalan tutkimuksen ja yritysten yhteistyötä ja tiedonsiirtoa
  • nostaa pakkausalan imagoa

Pakkauslaakso on alusta, joka

  • tukee osallistuvien yritysten pakkauskehitystä ja olemassa olevaa liiketoimintaa tarjoamalla mahdollisuuden verkostoitumiseen, tiedonsiirtoon ja tuettuihin kehitysprojekteihin
  • luo uutta liiketoimintaa osallistuville yrityksille kehittämällä innovatiivisia pakkausratkaisuja tutkimushankkeissa

Hanketta koordinoi Pöyry. Pöyry tukee ekosysteemin jäseniä rahoituksen hakemisessa tutkimus- ja kansainvälistymisprojekteille. Pakkauslaakson jäsenille tuotetaan tietoa markkinoista, kuluttajista ja trendeistä, mikä auttaa yrityksiä myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä. Pakkauslaakson jäsenille tarjotaan tietoa/tietokanta suomalaisesta pakkaus- ja materiaalitutkimuksesta ja konkreettisesta uusien teknologioiden hyödyntämisestä. Pakkauslaakso on väylä vaikuttaa suomalaisiin rahoittajiin (Tekes, Sitra, Finpro) ja julkisiin toimijoihin.

Lisätietoa Pakkauslaaksosta