Tilaa uutiskirje

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE   1.6. 2018

EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation GDPR) mukainen henkilötietojen käsittelyohje Suomen Pakkausyhdistys ry:ssä (SPY)

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi:
Suomen Pakkausyhdistys ry

Y-tunnus:
0202242-2

Postiosoite:
Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

Sähköposti:
info@pakkaus.com

Puhelin:
040 5891891

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:
Tanja Koukku, koulutuspäällikkö

Postiosoite:
Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

Sähköposti:
tanja.koukku @pakkaus.com

Puhelin:
050 5661101

 1. Rekisterin nimi

Suomen Pakkausyhdistys ry:n asiakastietojärjestelmä (CRM Service).

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään

 • Suomen Pakkausyhdistys ry:n jäsenyritysten työntekijöiden nimiä ja työosoitteita (posti-, käynti- tai sähköpostiosoitteita) sekä puhelinnumeroita
 • Suomen Pakkausyhdistys ry:n järjestämiin koulutuksiin ilmoittautuneiden henkilöiden nimiä ja osoitteita sekä puhelinnumeroita
 • Pakkaus-lehden tilaajien nimiä ja osoitteita
 • uutiskirjeiden tilaajarekistereitä

Rekisterissä on tietoja 1.1.2009 alkaen.

 1. Rekisterissä olevien tietojen julkisuus tai salassa pidettävyys

Henkilö- ja muita tietoja käsitellään vain Suomen Pakkausyhdistys ry:n tarpeisiin liittyen.

 1. Rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pito perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan asiakassuhteeseen perustuen.

Rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota Suomen Pakkausyhdistys ry:n jäsenyrityksille mahdollisuus nimetä henkilöt, joille Suomen Pakkausyhdistyksen halutaan lähettävän viestejä koskien yhdistyksen toimintaa. Tämän lisäksi rekisterissä olevia tietoja käytetään Suomen Pakkausyhdistyksen sekä Pakkaus-lehden tilaajien osoite- ja laskutustietojen ylläpitoon.

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • henkilöltä itseltään, kun henkilö ilmoittautuu Suomen Pakkausyhdistyksen järjestämään koulutukseen tai tapahtumaan,
 • Suomen Pakkausyhdistyksen jäsenyrityksiltä, näiden ilmoittaessa työntekijöitään yhteyshenkilöiksi tai jäsenkirjeen vastaanottajiksi,
 • Pakkaus-lehden tilaajilta,
 • Pakkauskilta ry:ltä.
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille koskaan.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Kielto-oikeus ja suostumus

Rekisteristä ei luovuteta tietoja Suomen Pakkausyhdistyksen ulkopuolelle.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä olevia tietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain ne Suomen Pakkausyhdistyksen työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä niitä.

Palvelu toimii ympäristössä, joka on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin pääsevät käsiksi vain palveluntarjoajan nimetyt henkilöt.