Tilaa uutiskirje

Thomas Brusila, Jaakkoo-Taara: Laatu heijastuu koko toimitusketjuun

Thomas Brusila

Thomas Brusila,  Jaakkoo-Taara:
Laatu heijastuu koko toimitusketjuun

Koska graafinen ala elää jatkuvassa muutoksessa, on yritysten löydettävä omat huipputuotteensa ja pysyttävä niiden kehityksessä mukana.  Turkulaisen Jaakkoo-Taaran keskeistä osaamisalaa on lääketeollisuuden sekundääripakkausten tuottaminen.  Lääketeollisuuden tarkkuutta vaativa hallitseminen tuottaa laatua muidenkin alojen pakkausten tuottamiseen.

Kannattava  ja tekniseen kehitykseen panostava yritys on hyvä yhteistyökumppani, ja sellainen Jaakkoo-Taara haluaa olla. Yrityksellä on kaksi tuotantoyksikköä, toinen Liedossa ja toinen Turussa.
– Me tuotamme tyypillisesti valtavan määrän pieniä tilauksia, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Thomas Brusila.
Kotelot taivekartongista, ohjelehtiset  ja etiketit ovat Jaakkoo-Taaran pääasiallista tuotetarjoomaa. Perinteikäs yritys on tehnyt mm. lääketeollisuudelle koteloita jo vuodesta 1946 ja iso osa asiakkaista onkin terveydenhuollon toimijoita. Merkittävä osa liikevaihdosta tulee taivekartonkipakkauksista sekä ohjelehdistä ja tarroista. Kymmenen viimeistä vuotta liikevaihtokäyrä on ollut vakaasti ylöspäin kasvava.
– Yrityksellämme on ollut jatkuvasti  hyvä mahdollisuus investoida uusiin koneisiin ja laitteisiin. Olemme pystyneet käyttämään joka vuosi noin 10 prosenttia vuosiliikevaihdosta investointeihin. Väittäisin, että yrityksellämme on kokonaisuutena uusin pakkausvalmistuskalusto koko Suomessa.
Koneita ja  laitteita on vaihdettu uusiin, tunnettujen eurooppalaisten valmistajien laitteisiin.
– Olemme  sitä mieltä, että halvempien laitteiden käyttäminen tulee lopulta kalliimmiksi huoltoineen, varaosineen ja seisokkeineen. Meille hankitut koneet ovat aina myös yhteensopivia keskenään. Olemme onnistuneet tekemään hyviä valintoja laitekantaa uusiessamme ja se on toimitusvarmuutemme takeena.

Pakkauksilla tuoteväärennöksiä vastaan

Lääketeollisuuden  toimijoiden, kuten muidenkin brändinomistajien palveleminen vaatii vankkaa osaamista ja tarkkuutta niin itse paino-töissä kuin prosesseissakin.
Tuotteiden väärennökset ovat aikamme vitsaus ja aivan erityisesti lääketeollisuudessa tuoteväärennökset ovat riski terveydelle tai jopa hengelle. Siksi lääkeala on joutunut kehittämään pakkausteknisiä keinoja todentaa oikean alkuperäisvalmisteen aitous.

Lääkkeitä saatetaan myös peukaloida syystä tai toisesta niiden matkan varrella lääketehtaasta potilaalle. Jaakkoo-Taaran tuotannossa painetaan vuositasolla tuhansia eri tuotekoodeja ja erilaisia versioita niistä.
– Potilasturvallisuus on lääketeollisuudelle todella tärkeää. Tuotekoodien ja versioiden hallinta on ydinosaamistamme.

Iso osa lääkepakkauksissa vaadittavista erityispiirteistä perustuu lakeihin. Lääketehtailla ja -tukuilla on oltava vuodesta 2019 lähtien serialisointijärjestelmä, joka takaa pakkauksen jäljitettävyyden ja aitouden tunnistamisen. Pakkauksiin liitetään esimerkiksi turvaelementtejä ja ominaisuuksia, jotka todentavat aukottomasti, onko lääkepakkaus avattu. Avaamisesta jää pysyvä jälki. Järjestelmän myötä lääkepakkaukset varustetaan turvamerkinnöillä, jotka mahdollistavat pakkauksen yksilöllisen tunnistamisen koko jakeluketjun läpi.

Jaakkoo-Taaralla on tarvittava osaaminen ja välineistö toteuttaa painoteknisiä ja mekaanisia turvaominaisuuksia lääketehtaiden vaatimuksia vastaavasti.
– Myös pakkausmateriaalit voivat olla sellaisia, että väärennökset ovat mahdottomia toteuttaa.
Lääkeyhtiöt auditoivat sekundaaripakkausten valmistajat tasaisin välein, joten laadun on oltava pysyvää.
– Palvelemme asiakkaitamme juuri niin kuin he haluavat. Määräykset lääkealan puolella tiukentuvat vuosi vuodelta. Lista asioista, joiden on oltava kunnossa ja dokumentoituna auditointia varten, on pitkä.
– Nollasta on vaikea tulla lääkepakkausten painamiseen mukaan, jos ei ole ollut kehityksessä mukana vaatimusten tiukentuessa vuosi vuodelta. Me toimimme näiden speksien mukaan, ja otamme aina huomioon uudet määräykset.

Laadunhallinta kunnossa

Lääketeollisuudessa ymmärretään pakkausten laadun arvo, mutta Brusila toivoisi myös muiden teollisuudenalojen ymmärtävän laajemmin laadun merkityksen tärkeänä osana koko toimitusketjun kustannustehokkuutta.
– Usein yksittäisen pakkauksen hinta ratkaisee, mutta kun tarkastelee koko laatuketjua lähemmin, voi yllättävissä paikoissa tulla lisäkustannuksia tai viivästyksiä, jos laadunhallinta ei ole kunnossa. Meillä on kestävää tekemistä ja jatkuvuutta, jolla laatu turvataan. Yrityksen laatu heijastuu koko toimitusketjuun.
Pakkaustuotannossa sarjakoot pienenevät jatku-asti ja pakkauspainatustekniikat ovat muuttuneet. Jaakkoo-Taara painaa offsetilla, fleksolla ja digillä. Viimeisin investointi on Xeikonin laajan digipainojärjestelmän hankinta. Laitteella tuotetaan laadukasta painojälkeä taivekartongille ja etikettimateriaaleille.
– Monipuolinen käyttömahdollisuus on Xeikonin tärkeimpiä ominaisuuksia. Laitteisto mahdollistaa vaihtuvien elementtien käytön pakkauksissa ja sillä voidaan lisätä myös aiemmin mainittuja turvaelementtejä pakkausiin.

Aidosti integroidut järjestelmät

– On ilo johtaa hyvin asiansa hoitavaa yritystä. Kun asiat hoidetaan hyvin, vaikutus heijastuu koko ketjuun, Thomas Brusila sanoo.
”Hyvin hoitaminen” tarkoitta asioiden tekemistä siten, kun asiakkaat tahtovat asioitaan hoidettavan.
– On panostettava yrityksen jatkuvaan kehittämiseen, ja siihen meitä kirittävät asiakkaamme.
Digitaalisiin EServices -palveluihin on yrityksessä panostettu myös voimakkaasti.
– Järjestelmämme on integroitavissa asiakkaan järjestelmiin. Kyseessä ei ole webbi-portaali, vaan aito integraatiomahdollisuus järjestelmien välillä.
Järjestelmä tuntee ennusteet ja esimerkiksi tuotetut tilaukset tiettyjen parametrien mukaan. Tiedot kulkevat sanomaliikenteenä asiakkaan ja Jaakko-Taaran välillä. Kun tavara lähtee, lähtee samalla aina myös tieto asiakkaalle. Samalla varastotilanne päivittyy. Tämä tuo huomattavaa säästöä varastoprosesseihin.  – Asiakkaamme ovat ymmärtäneet tämän kokonaisuuden arvon, jolloin tuotteen yksikköhinta on vain osa tuotteen hinnanmuodostusta. Tehoa toimitusketjusta on saatavana myös tällaisilla keinoilla.

Aineistonhallintajärjestelmä takaa tehokkuuden

Aineistohallinta on toinen, jossa järjestelmät ovat avuksi tehokkuutta takaamassa. Jaakkoo-Taaran asiakkailla voi olla palvelu-kokonaisuus johon kuuluu esim. aineisto-pankkipalvelu. Sillä hallinnoidaan aineistoja, ylläpidetään ja säilytetään ne pilvipalvelussa. Kun tilausprosessi ja aineistonhallinta on automatisoitu, säilyy varmuus, ja tähän on Jaakkoo-Taarassa investoitu.
– Toiminnan laatu ja tuotteen laatu kulkevat käsi kädessä, samoin kuin toiminnan tehokkuus. Asiakkaillamme saattaa olla paljonkin erilaisia aineistoja, joita hoitamassa saattaa olla monia tahoja, esimerkiksi mainostoimisto ja tuotepäällikkö. Joskus aineiston hallittavuudesta ja erityisesti versionhallinnasta tulee iso ongelma.
Kun kaikkien järjestelmät keskustelevat keskenään, aineiston haltijalla on aina ajan-tasainen tieto esimerkiksi siitä, että tilaus on tehty. Jos nämä asiat eivät ole kunnossa, pahimmassa tapauksessa voidaan painaa esimerkiksi väärää versiota pakkauksesta.
– Sähläykseen menee yllättävän paljon voimavaroja. Tilausprosessimme ovat ahdollisimman automaattisia, joten varmuus säilyy ilman henkilötyövoimaa.
Thomas Brusila tuli taloon 19 vuotta sitten metsäteollisuuden kautta ensin yksikön päälliköksi. Vuodesta 2006 hän on ollut yrityksen toimitusjohtajana.
– Oikeastaan tehtävät ovat alusta alkaen olleet samoja, mutta talo on kehittynyt matkan varrella. Asiakkaat ovat pistäneet meidät ponnistelemaan ja olemme onnistuneet pysymään vauhdissa mukana, koska yrityksemme kehityskulku on ollut positiivinen – voisihan se olla päinvastainenkin, miettii Brusila.

Juttu julkaistu Pakkaus-lehdessä 7/2017

No Comments Yet.

Kommentoi julkaisua