Tilaa uutiskirje

Tietoa pakkauksista

 • Pakkausalan termit

  Osa 1 - Kierrätys Tieteen termipankin mukaan kierrätys on jätteiden tai jätejakeiden käyttämistä raaka-aineena tai materiaalina. Encyclopedia Britannican laajemman määritelmän mukaan kierrätys tarkoittaa materiaalin, esineen…

  LUE LISÄÄ
 • Biopohjaiset ja -hajoavat pakkaukset

  Biopohjaiset ja -hajoavat pakkaukset Elintarvikkeiden pakkausmateriaaleille asetetaan vaatimuksia liittyen materiaalin turvallisuuteen, toimivuuteen ja hintaan. Öljypohjaisilla, synteettisillä muoveilla on useita erinomaisia ominaisuuksia, minkä vuoksi ne ovat…

  LUE LISÄÄ
 • Pieni Pakkausopas

    Pieni pakkausopas kertoo miksi pakkauksia tarvitaan ja mitä laki sanoo elintarvikkeiden pakkaamisesta. Oppaassa kerrotaan myös materiaalien erilaisista ominaisuuksista ja siitä, kuinka vastuu jakautuu pakkauksen…

  LUE LISÄÄ
 • Toimiva pakkaus -kirja

  Kirja sisältää pakkausalan perustiedot sekä alalla jo toimiville että alalta tietoa etsiville. Kirja antaa tietoja pakkausmateriaalien ja pakkausten valmistuksesta, erilaisten tuotteiden pakkaamisesta, lainsäädännöstä, standardoinnista, ympäristöstä…

  LUE LISÄÄ
 • Kestävä kehitys

  Pakkausten ympäristövaikutus on marginaalinen. Koska pakkaukset parantavat tuotteen säilyvyyttä sekä vähentävät rikkoutumisia ja hävikkiä, ne vähentävät jätteen syntyä. Esimerkiksi elintarvikkeiden koko elinkaaren aikaisesta ympäristökuormituksesta pakkausten…

  LUE LISÄÄ
 • Lainsäädäntö, standardit, vaaralliset aineet

  Pakkauksia koskevaa lainsäädäntöä Elintarvikekelpoisuus Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvalla materiaalilla ja tarvikkeella eli kontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat kosketuksessa suoraan tai välillisesti elintarvikkeisiin tai…

  LUE LISÄÄ
 • Miksi pakkauksia tarvitaan

  Pakkauksilla on kolme perustehtävää - suojata tuotetta ympäristöltä ja ympäristöä tuotteelta - helpottaa tuotteen käsittelyä jakeluketjun matkalla aina tuotannosta lopulliselle kuluttajalle saakka - informoida tuotteesta.…

  LUE LISÄÄ
 • Pakkauskierrätys kotitalouksille

  Kotitalouksien pakkauskierrätys Yritykset kantavat Suomessa päävastuun kierrätyksestä, mutta myös yksittäisten ihmisten teoilla on suuri merkitys. Suomessa pakkausjätteelle on luotu kattava talteenotto- ja hyötykäyttöverkosto. Kuluttajapakkausten keräystä koordinoi…

  LUE LISÄÄ