Tilaa uutiskirje

Tietoa pakkauksista

 • Pakkausalan termit

  Tälle sivulle on koottu pakkausalalla usein vastaan tulevia termejä ja lyhenteitä sekä niiden selitykset. Lista on laadittu pakkausalan perusteoksen, Toimiva pakkaus -kirjan päivityksen yhteydessä kesällä 2021 ja…

  LUE LISÄÄ
 • Biopohjaiset ja -hajoavat pakkaukset

  Biopohjaiset ja -hajoavat pakkaukset Elintarvikkeiden pakkausmateriaaleille asetetaan vaatimuksia liittyen materiaalin turvallisuuteen, toimivuuteen ja hintaan. Öljypohjaisilla, synteettisillä muoveilla on useita erinomaisia ominaisuuksia, minkä vuoksi ne ovat…

  LUE LISÄÄ
 • Pieni Pakkausopas

    Pieni pakkausopas kertoo miksi pakkauksia tarvitaan ja mitä laki sanoo elintarvikkeiden pakkaamisesta. Oppaassa kerrotaan myös materiaalien erilaisista ominaisuuksista ja siitä, kuinka vastuu jakautuu pakkauksen…

  LUE LISÄÄ
 • Kestävä pakkaus -kirja

    Kirja sisältää pakkausalan perustiedot sekä alalla jo toimiville että alalta tietoa etsiville. Kestävä pakkaus on suomenkielinen pakkausalan perusteos, joka on tarkoitettu tietolähteeksi niin yritysten,…

  LUE LISÄÄ
 • Kestävä kehitys

  Pakkausten ympäristövaikutus on marginaalinen. Koska pakkaukset parantavat tuotteen säilyvyyttä sekä vähentävät rikkoutumisia ja hävikkiä, ne vähentävät jätteen syntyä. Esimerkiksi elintarvikkeiden koko elinkaaren aikaisesta ympäristökuormituksesta pakkausten…

  LUE LISÄÄ
 • Lainsäädäntö, standardit, vaaralliset aineet

  Pakkauksia koskevaa lainsäädäntöä Elintarvikekelpoisuus Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvalla materiaalilla ja tarvikkeella eli kontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat kosketuksessa suoraan tai välillisesti elintarvikkeisiin tai…

  LUE LISÄÄ
 • Miksi pakkauksia tarvitaan

  Pakkauksilla on kolme perustehtävää - suojata tuotetta ympäristöltä ja ympäristöä tuotteelta - helpottaa tuotteen käsittelyä jakeluketjun matkalla aina tuotannosta lopulliselle kuluttajalle saakka - informoida tuotteesta.…

  LUE LISÄÄ
 • Pakkauskierrätys kotitalouksille

  Kotitalouksien pakkauskierrätys Yritykset kantavat Suomessa päävastuun kierrätyksestä, mutta myös yksittäisten ihmisten teoilla on suuri merkitys. Suomessa pakkausjätteelle on luotu kattava talteenotto- ja hyötykäyttöverkosto. Kuluttajapakkausten keräystä koordinoi…

  LUE LISÄÄ