Tilaa uutiskirje

Kestävä kehitys

Pakkausten ympäristövaikutus on marginaalinen. Koska pakkaukset parantavat tuotteen säilyvyyttä sekä vähentävät rikkoutumisia ja hävikkiä, ne vähentävät jätteen syntyä.

Esimerkiksi elintarvikkeiden koko elinkaaren aikaisesta ympäristökuormituksesta pakkausten osuus on vain parin prosentin luokkaa. Jos pakkauksista tingitään liikaa ja aiheutetaan elintarvikkeen pilaantuminen, menetetään kaikki tuotteeseen uhratut panostukset ja jo syntyneet ympäristövaikutukset menevät hukkaan.

Pakkaaminen on teollisuudelle kustannus. Kustannukset pyritään minimoimaan. Teollisuuden ja kaupan piirissä tehdäänkin jatkuvasti työtä, jonka tavoitteena on saada aikaiseksi pakkaussuoritteet entistä pienemmillä materiaalipanostuksilla silti vaarantamatta pakkausten perustehtävien toteutusta. Ylipakkaamiseen ei kireässä kilpailutilanteessa ole varaa – alipakkaamiseen vielä vähemmän.

Comments are closed.