Tilaa uutiskirje

Lainsäädäntö, standardit, vaaralliset aineet

Pakkauksia koskevaa lainsäädäntöä

Elintarvikekelpoisuus

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvalla materiaalilla ja tarvikkeella eli kontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat kosketuksessa suoraan tai välillisesti elintarvikkeisiin tai jotka on tarkoitettu tulemaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, kertakäyttöastiat, keittiövälineet, kahvin- ja vedenkeittimet, elintarviketeollisuuden laitteet ja kertakäyttökäsineet.

Tietoa kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuudesta

Tietoa elintarvikkeiden pakkausten päällysmerkinnöistä

 

Muut kuluttajatuotteet

Kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista on säädetty VN:n asetuksella 613/2004.

Pakkausjäte

Kuluttajien pakkauskeräys

Kuluttajien pakkauskierrätyksen Suomessa organisoi Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Rinki on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan omistama palveluyhtiö. Rinki-ekopisteverkoston palautuspisteisiin kuluttajat ja kotitaloudet voivat lajitella käytetyt pakkaukset. Rinki kerää kartonki-, muovi- ja lasipakkauksia sekä pienmetalleja.

Lisätietoa keräyspisteverkostosta

Lajittelemattomat kotitalouksien pakkausjätteet päätyvät Suomessa polttolaitoksiin, mm. kaukolämmön lähteeksi. Kaatopaikoille ei enää viedä Suomessa pakkausjätteitä.

Yritykset tuottajavastuussa

Pakkausten tuottajavastuuasetuksen piirissä ovat yritykset, jotka pakkaavat tai maahantuovat pakattuja tuotteita Suomen markkinoille. Lainsäädännön tarkoituksena on muun muassa säästää luonnonvaroja ja ehkäistä ympäristölle koituvaa haittaa. Rinki tuottaa yrityksille ratkaisuja pakkausten tuottajavastuun toteutukseen. Kun yritys tekee sopimuksen Ringin kanssa, se siirtää pakkauksia koskevan tuottajavastuunsa pakkausalan tuottajayhteisöille.

Lisätietoa tuottajavastuusta

Vaaralliset aineet

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista 12.2.2015/124.

Lisätietoja: www.tukes.fi

Verotus

Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta 1037/2004.

Comments are closed.