Tilaa uutiskirje

Pakkausalan termit

Tälle sivulle on koottu pakkausalalla usein vastaan tulevia termejä ja lyhenteitä sekä niiden selitykset. Lista on laadittu pakkausalan perusteoksen, Toimiva pakkaus -kirjan päivityksen yhteydessä kesällä 2021 ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Muun muassa Pakkausalan peruskurssilla käytössä oleva kirja on saanut päivityksen yhteydessä myös uuden nimen, Kestävä pakkaus. Voit tilata omasi täältä.

Joitakin pakkausalan keskeisiä termejä on avattu myös Pakkaus-lehden artikkelisarjassa, johon voit tutustua täällä.

Jos huomaat, että alla olevasta listasta puuttuu jokin merkittävä termi, ilmoitathan siitä meille osoitteeseen info@pakkaus.com.

2D-koodit

2D-koodit ovat kaksiulotteisia koodeja, jotka voivat toimia itsenäisinä tietokantoina tai linkkinä ulkoiseen tietokantaan. 2D-koodeja ovat esimerkiksi Data Matrix -koodi, QR-koodi ja Aztec-koodi.

Aallotuskartonki

Aallotuskartongin eli flutingin tehtävänä on liittää pintakartongit toisiinsa ja pitää ne tietyllä etäisyydellä (= aallonkorkeus) toisistaan. 

Aihio

Preform, ”raakakappale”, tarvitsee vielä työstämistä

Annospakkaus

Annospakkaus (portion pack) sisältää kerralla käytettävän määrä tuotetta. 

Antiblokki

Tarttumisenestoaine, käytetään erityisesti kalvonvalmistuksessa estämään kalvojen tarrautumista toisiinsa

Antifogi

Huurtumisenestoaine, pyritään estämään kosteuden tiivistymistä pakkauksen sisäpintaan alentamalla kalvon pintajännitystä

Antioksidantti

Antioksidanteilla pyritään estämään muovinvalmistuksessa käytettävien korkeiden lämpötilojen aiheuttamaa muovin palamista (hapettumista). Muovin palaminen aiheuttaa mekaanisten ominaisuuksien heikkenemistä ja värimuutoksia.

Armeeraus

Armeerauksessa kuitumassaan lisätään kemiallisia pitkäkuituselluja lujuuden lisäämiseksi.

Barrieeri

Barrieeri eli estokerros, esimerkiksi vesi-, vesihöyry-, kaasu-, rasva-, aromi- sekä valobarrieeri.

BAT

Best Available Technology, paras mahdollinen tuotantotekniikka

Biohajoava

Erilaiset mikro-organismit hajottavat biohajoavan materiaalin siten, että siitä syntyy hiilidioksidia (tai metaania), vettä ja biomassaa. Biohajoavuus riippuu kuluneesta ajasta sekä ympäristöstä, joten on tärkeää määritellä aina ne olosuhteet ja aika, jossa materiaalin on määrä biohajota.

Biomuovi

Biomuovia voidaan valmistaa sekä biopohjaisista että fossiilisista raaka-aineista ja ne voivat olla biohajoavia tai ei-biohajoavia. Muovi, joka on valmistettu fossiilisista raaka-aineita ja ei ole biohajoava, ei ole biomuovi. 

Biopohjainen

Biopohjainen muovi tarkoittaa sellaista muovia, joka on valmistettu uusiutuvista, eloperäistä alkuperää olevista raaka-aineista.

Blister

Läpipainopakkaus

Braille

Kansainvälinen pistekirjoitus ja -lukumenetelmä

Bulkki

Ominaistilavuus 

CA-tekniikka

Controlled Atmosphere, ilmatilan kaasuseoksen säätelyä ja muun muassa hedelmien kypsymisen säätelyä kontrolloiduissa varastotiloissa 

CMYK

Cyan, magenta, yellow, key color (musta), prosessiväripainatus

Densiteetti

Tiheys, esim. kuinka tiheää kartonki on kg/m2. Termiä käytetään myös painamisessa, jolloin se tarkoittaa mittalukua, joka ilmaisee painojäljen optisen tummuuden.

Design for All -periaatteet

Periaatteilla tarkoitetaan, että pakkausten käytettävyys, esteettömyys ja kestävän kehityksen sosiaalinen näkökulma pyritään ottamaan huomioon jo ideointi- ja suunnitteluvaiheessa.

Digipaino

Kaksi eri digipainotekniikkaa: mustesuihku (inkjet) menetelmässä nestemäinen painoväri syötetään erittäin pieninä pisaroina niihin kohtiin, joissa väriä tarvitaan ja väri absorboituu ja kuivuu painettavaan pintaan. Lasertulostusmenetelmässä (elektrofotografia tai xerografia) väriä siirretään sähkövarauksen avulla. Kuivatoner-tekniikassa pulverimainen kuiva väri (tooneri) siirretään sähköisesti varatulle painosylinterille ja sieltä suoraan tai välikumikankaan kautta painettavalle kartongille. Siinä tooneri on koostumukseltaan polymeeriä, joka tämän jälkeen paistetaan (fusing) kiinni kartonkiin. 

Dispersiopäällystys

Dispersiopäällystyksessä pohjaradan pintaan annostellaan vesiliukoinen dispersiokerros eli pasta esimerkiksi terä-, sauva- tai ilmaharjapäällystystekniikalla, minkä jälkeen liuottimena toiminut vesi haihdutetaan pois.

Display

Myynninedistämisteline 

Drop-in-biomuovit

Biomuoveja, jotka ovat biopohjaisia, mutta eivät biohajoavia, kuten bio-PE ja bio-PP. 

EBA

Eteenibuteeniakrylaatti, voidaan käyttää vahvan ja kirkkaan kalvon valmistukseen, joka lisäksi saumautuu hyvin.

EGP

Expanded Gamut Printing, eli laajennetun väriavaruuden painatus. Menetelmä, jossa rasteri muodostetaan neljän värin sijasta valitsemalla painopinnan muodostamiseen tarvittavat värit seitsemästä vakioväristä: CMYK + oranssi + violetti + vihreä. 

Ekstruusiopäällystys

Ekstruusiopäällystyksessä pohjaradan (esimerkiksi paperi tai kartonki) päälle ohjataan ekstruuderin avulla sulatettu ohut muovikalvo, joka kiinnitetään pohjarataan kiinni nippitelan synnyttämän paineen avulla.

EVA

Eteenivinyyliasetaattikopolymeeri. Sen avulla voidaan lisätä muovin kirkkautta, saumautuvuutta sekä joustavuutta.

EVOH

Eteenivinyylialkoholi, käytetään tyypillisesti barrieerikerroksena PE -LD:n kanssa, koska se estää hyvin hapenläpäisyn.

Eväsauma

Eväsaumassa saumattu osuus jää evämäisesti koholle pakkauksen pinnasta. Eväsaumassa saumataan yleensä materiaalin samat puolet yhteen, jolloin muodostuu vastasauma.

ESD-aine

Electro Static Discharge, käsittelyllä estetään staattisen sähkön purkaukset

Fleksopaino

Kohopainomenetelmä, jossa painoyksikössä väri siirtyy värikammion kautta anilox-telalle. Anilox-telan pintaan on kaiverrettu haluttua painovärimäärää vastaavia rasterikuppeja ja ylimääräinen väri kaavitaan pois kaavinterällä. Kuppeihin jäänyt väri siirtyy painosylinterin pinnalle kiinnitetylle fleksopainolaatalle ja sieltä painettavalle materiaalille.

Formaatio

Pohjan tasaisuus 

Foto-oksidaatio

Yhteisreaktio, jossa valo lisää hapen reaktiivisuutta eli tuotteen hapettumista. 

Galvanoitu teräs

Sinkillä pinnoitettu teräs 

Gelatinoituminen

Tärkkelysliima saavuttaa lujuutensa 

GTIN-koodi

Global Trade Item Number, tuotenumero. GTIN-koodi talletetaan EAN-13-viivakoodiin, joka painetaan vähittäistuotteen pakkaukseen.

Haptinen lakkaus

Haptinen lakkaus muuttaa aaltopahvipakkauksen pinnan kosketustuntumaa.

Haptinen

Tuntoaistiin perustuva

Herkistin

Valoherkkä aine

Hermeettinen

Ilmatiivis

Hierre/hioke

Mekaanisen massanvalmistumenetelmän avulla valmistettu kuitumassa, joka sisältää samat kemialliset ainesosat kuin alkuperäinen puumateriaali.

Hygroskooppinen

Kuitumateriaali sitoo ja luovuttaa kosteutta ympäröivän ilman kanssa. Toisin sanoen kuitumateriaali asettuu tasapainokosteuspitoisuuteen ympäröivän ilman kosteuspitoisuuden ja lämpötilan suhteen eli kuitumateriaali on hygroskooppinen. 

Hyllyikä

Hyllyikä on aina elintarvikkeen tuotannosta siihen, kun se menettää hyväksyttävyytensä, eli siihen, kun aistittava tai mikrobiologinen laatu on muuttunut niin paljon, ettei tuotetta voi enää syödä tai juoda.

Hystereesi

Ilmiö, jossa materiaalin tasapainokosteuteen asettuminen on riippuvainen aiemmasta tilasta ja suunnasta, josta tasapainotilaa lähestytään. 

IBC

Intermediate Bulk Container, nestekontti, mutta sopii myös puolikiinteille ja kiinteille aineille.

Inertti

Reagoimaton

Initiaatiolämpötila

Saumauksen alkulämpötila

Koheesio

Sisäinen lujuus

Kohopaino

Suora painomenetelmä, jossa väriä luovuttava pinta on muita alueita korkeammalla samaan tapaan kuin leimasimessa. Kohollaan oleviin painopintoihin telataan painoväriä, ja väri siirretään painettavalle pinnalle puristuksen avulla. 

Kolli

Shipping container, lähetyksen pienin yksikkö, useimmiten joko kuljetuspakkaus tai yksikkökuorma.

Kraft-paperi

Kraft- eli voimapaperi valmistetaan yleensä neitseellisestä ruskeasta sulfaattisellusta tai nykyisin yhä useammin myös valkaistusta pitkäkuituisesta sellusta. Voimapaperit ovat painoonsa nähden mekaanisilta ominaisuuksiltaan lujimpia papereita. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kääreet, pussit, kassit, säkit ja laminaatit. 

Kuljetuspakkaus

Transport package, pakkaus, joka on tarkoitettu yhdistämään tuotteet kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn aikana. Kuljetuspakkaus voi sisältää monia myymäläpakkauksia.

Kuluttajapakkaus

Consumer package, loppukäyttäjälle tarkoitettu pakkaus

Kuumafoliointi

Kuumafolioinnissa kartongin pintaan siirretään puristuksen ja lämmön avulla ohut metallifilmi. 

Laineri

Aaltopahvin pintakartonki, esimerkiksi yksipuolisessa aaltopahvissa on vain yksi pintakartonki eli laineri ja yksi aalto.

Laminaatti

Yhdistelmämateriaali, joka on valmistettu laminoimalla, jolloin materiaalit yhdistävä liima- tai muovisulakerros on laminoitavien pintojen välissä. 

Lasisiirtymälämpötila Tg

Lämpötila, jonka yläpuolella muovin amorfiset osat ovat pehmeitä ja alapuolella kovia.

LCA

Life Cycle Assessment, elinkaariarvionti, ympäristövaikutusten laskennassa otetaan huomioon arvoketjun kaikki vaiheet. 

Makaavuus

Lay flat, tarkoittaa sitä, että arkki pysyy suorana eikä käpristy. 

MAP

Modified Atmosphere Packaging, suojakaasupakkaaminen 

Masterbats

Muoviseen kantoaineeseen on seostettu haluttu/halutut lisä- ja väriaineet. 

MF

Machine finished, voimapaperia kiillotetaan paperikoneella niin sanotulla konekalanterilla. Tällainen paperi on sileämpää, mutta ei varsinaisesti kiiltävää. Sen painatusominaisuudet ovat UG:ta (unglazed, kiillottamaton) paremmat.

MG-paperi

Machine glazed, toispuoleisesti kiiltävä paperi, hyvä makaavuus ja mittapysyvyys. Yleisimmät käyttökohteet ovat kirjekuoret, kääreet, etiketit ja joustopakkauslaminaatit.

Mittapysyvyys

Kuitujen sitoutuminen vaikuttaa voimakkaasti paperin ja kartongin mittapysyvyyteen. Ympäristön kosteusmuutosten ja siitä aiheutuvan kartongin kosteusmuutoksen vuoksi kuituverkoston rakenteessa tapahtuu mittamuutoksia, jotka saattavat johtaa rakenteen käyristymiseen.

Mock-up

Fyysinen hahmomalli 

Moduulimitoitus

Perusmoduuli on 400 x 600 mm.

Monomeeri

Polymeerin rakenneyksikkö, pieni molekyyli, kuten esimerkiksi eteeni

Muovi

Materiaaleja, jotka koostuvat pitkistä polymeeriketjuista sekä lisäaineista ja jotka jossakin valmistuksen vaiheessa ovat muovattavissa lämmön ja paineen avulla. Muovit ovat siis seoksia, kun taas polymeerit ovat puhtaita kemiallisia yhdisteitä.

Myymälälava

600 × 800 mm kokoinen suoraan myymäläesillepanoon sijoitettava kuormalava 

Myymäläpakkaus

Distribution package, retail package, pakkaus, jonka tarkoitus on pitää koossa ja esitellä joukko kuluttajapakkauksia jakelu eri vaiheissa

Neliömassa

Paperin ja kartongin paino neliömetrillä

NFC

Near Field Communication, NFC-tekniikkaa käytetään viemällä puhelin tai mobiililaite lähelle NFC-tunnistetta. Puhelin reagoi tunnisteeseen automaattisesti ja suorittaa halutun toiminnon esimerkiksi avaa www-sivun tai käynnistää lisätyn todellisuuden (AR, Augmented Reality) sovelluksen.

NIAS-aineet

Non-intentionally added substances, tarkoittaa materiaalin valmistuksessa mahdollisesti syntyviä epäpuhtauksia, reaktio- ja hajoamistuotteita

Nippi

Painosylinterin ja vastatelan välinen kosketuskohta

Non-wood

Muut kuin puista peräisin olevat kuidut

Nuutattavuus

Nuutattavuus on substraatin (esimerkiksi kartonki) ominaisuus ja soveltuvuus taiveuran muodostamiseksi. Hyvä nuuttautuvuus edellyttää kartongin pintakerrokselta hyvää lujuutta ja suurta murtovenymää sekä kartongin sisäkerroksilta suurta pysyvää muodonmuutosta puristettaessa ja sopivan alhaista palstautumislujuutta. 

Nuuttaus

Jalostuksen yksikköoperaatio, jossa kartonkiin muodostetaan taiveura hallitun taivutuksen ja taittamisen mahdollistamiseksi. 

Offset

Offsetin fotopolymeereillä päällystetty alumiininen painolevy on asennettu levysylinterille, jolle syötetään useiden annostelutelastojen kautta vettä ja öljymäistä painoväriä. Painolevyllä olevat kuva-alueet hylkivät vettä, mutta vastaanottavat öljymäistä väriä – ei-kuva -alueet puolestaan vastaanottavat vettä ja hylkivät väriä. Painolevyltä jokaisen osavärin kuva siirtyy kumikankaan peittämälle kumisylinterille ja tältä painettavaan materiaaliin. 

Oksastus

Oksastuksen tarkoitus on muuntaa alkuperäisen luonnonpolymeerin ominaisuuksia, kuten hydrofobisuutta tai prosessoitavuutta. Tällaisen käsittelyn vaikutuksena on tyypillistä, että luonnonpolymeerien biohajoavuus heikkenee tai häviää, koska entsyymien pääsy selkärankapolymeeriin estyy. 

OTR

Oxygen Transimission Rate, hapenläpäisevyys

PA

Polyamidi, jäykkä, mutta sitkeä ja kestävää hyvin kemikaaleja sekä lämpöä ja toimii hyvänä kaasubarrieerina. Polyamidit imevät kuitenkin runsaasti vettä, mikä aiheuttaa ominaisuuksien ja mittojen muuttumista.  

Palstautumislujuus

Kuvaa rakenteen paksuussuuntaista rakenteellista lujuutta. Tämä on erityisesti tärkeää useille kuitupohjaisille monikerrosrakenteille, joiden täytyy kestää useiden jalostus- ja viimeistelyvaiheiden rasitukset rikkoontumatta ja ilman kerrosten irtoamista toisistaan.

PE

Polyeteeni, maailman eniten käytetty muovi ja sen ominaisuudet vaihtelevat polyeteenin tyypin mukaan. Kolme päätyyppiä: pienitiheyksinen polyeteeni PE-LD, keskitiheyksinen polyeteeni PE-MD ja suuritiheyksinen polyeteeni PE-HD.

Pergamiini

Tiivispaperi 

Permeanssi

Permeance, kaasunläpäisykertoimen suhde materiaalin paksuuteen

PET

Polyeteenitereftalaatti, pakkauksissa paljon käytetty PET:n muoto on amorfinen PET (PET-A). Lähes lasinkirkasta, myrkytöntä, ei ominaishajua. PET toimii myös hyvänä CO2-barrieerina ja sillä on hyvä lämmönkesto. Tunnetuin amorfisen PET:n käyttökohde on virvoitusjuomapullot.

Piilautuvuus

Kalvon repäistävyys 

Polymeeri

Polymeeri on suuri makromolekyyli, joka voi olla joko luonnonpolymeeri tai synteettisesti valmistettu.

PP

Polypropeeni, polyeteeniin verrattuna jäykempää ja kovempaa muovia ja lisäksi sillä on parempi mittatarkkuus ja lämmönkesto. Polypropeeni voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin, jotka ovat homopolymeeri, blokkikopolymeeri sekä satunnaiskopolymeeri. 

Preeglaus

Kohokuviointi 

Primääripakkaus

Primary package, tuotetta lähinnä oleva pakkaus

Pulpperointi

Kuituraaka-aineen hajottamista vedessä paperimassaksi eli kuitusulpuksi

Puristuslujuus

Puristuslujuus on tärkeä ominaisuus pakkauskartongeille ja erityisesti aaltopahville, koska rasioita ja laatikoita on voitava pinota päällekkäin ilman että alin pakkaus tai laatikko luhistuu kasaan.

Rainanmuodostus

Märän paperiradan muodostaminen. 

Rasteri

Painokuvan muodostava pisteiden joukko 

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH-asetuksen tavoitteena on parantaa kemikaalien käytöstä mahdollisesti aiheutuvia riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristönsuojelulle.

Lue lisää REACH-asetuksesta.

Repro

Painoaineiston tekninen valmistelu, sisältää esimerkiksi aineiston asemoinnin oikealle mittapiirrokselle, värierottelun painoprofiilin mukaisesti, teknisten merkkien lisäämisen ja aineiston tuottamisen painon vaatimusten mukaiseksi.

RFID

Radio Frequency Identification, yleisnimitys radiotaajuuksilla toimiville tekniikoille, joita käytetään tuotteiden ja asioiden havainnointiin, tunnistamiseen ja yksilöintiin. Teknologian toiminta perustuu tiedon tallentamiseen RFID-tunnisteeseen ja sen langattomaan lukemiseen RFID-lukijalla radioaaltojen avulla. 

ROP

Reduced Oxygen Packaging, tyhjiöpakkaaminen

RPET

Recycled PET, kierrätetty PET 

Rullakko

Roll container, pyörällinen tuotteiden jakeluhäkki

Ryhmäpakkaus

Multipack, useampia pienempiä pakkauksia yhdessä, muodostaa yleensä kuljetus- ja myymäläpakkauksen

Sekundääripakkaus

Secondary package, sitoo primääripakkauksia yhteen, myyntieräpakkaus

Seripaino

Ks. silkkipaino

Silkkipaino

Silkki- eli seripaino on painomenetelmä, jossa väri painetaan painettavaan pintaan kehikkoon pingotetun seulakankaan läpi.

Skin-pakkaus

Vakuumipakkaus, jossa tuote on tyhjiöpakattu jäykkää alustaa vasten tuotetta mukailevalla päällyskalvolla.

Sleeveri

Kutistehuppuetiketti 

Slippi

Käytetään tyypillisesti kalvonvalmistuksessa helpottamaan prosessointia. Slipeillä saadaan vähennettyä muovin tarttumista muun muassa metallipintoihin muovauskoneissa alentamalla kitkaa. Slipit tyypillisesti migratoituvat kalvon pintaan, vaikka ne valmistuksen aikana sekoittuvatkin polymeeriin. 

Slitsilaatikko

Läppälaatikko, yleisesti tunnettu aaltopahvista valmistettu pakkaus 

Sorptioisotermi

Sorptioisotermin avulla kuvataan kuitujen ja niistä muodostetun verkoston kosteuspitoisuuden riippuvuutta ympäröivän ilman kosteuden ja lämpötilan suhteen.

Sous-Vide

Raakana tyhjiöpakatun elintarvikkeen hidas ja kontrolloitu kypsentäminen vesihauteessa. Termiä käytetään myös esikypsennettyjen tyhjiöpakattujen elintarvikkeiden nopeasta pastöroinnista korkealämpöisessä vesikylvyssä. 

SSCC-koodi

Serial Shipping Container Code, standardimuotoinen sarjanumero, joka painetaan lava- tai kollilappuun. 

Stabilaattori

Käytetään estämään polymeerin/muovin ennenaikaista vanhenemista, jota voivat aiheuttaa esimerkiksi lämpö, valmistusprosessi, UV-säteily ja happi.

Stanssaus

Menetelmä, jossa levyyn tai rumpuun kiinnitetyillä terillä leikataan ja tehdään nuuttauksia eli taivutuksia aaltopahviarkkiin.

SUP

Single use plastics, kertakäyttöiset muovituotteet.

Lue lisää SUP-direktiivistä ympäristöministeriön verkkosivuilta.

Suskeptori

Yleensä kartonkiin liitetty alumiinipohjainen ohut noin 10 mikronin paksuinen suskeptoripinta, jolla suunnataan mikroaaltoja tuotteen pintaan. Suskeptorin tarkoituksena on kuumentaa tuotetta paikallisesti kuivan ja jopa ruskistuneen pinnan aikaansaamiseksi. 

Syväpaino

Syväpainomenetelmässä painettava kuvio kaiverretaan tai syövytetään metalliseen painosylinteriin. Syväpainon painoyksikössä itse painosylinteri nostaa painoväriä annostelualtaasta. Painoväri virtaa sylinterin syvennyksiin eli rasterikuppeihin ja ylimääräinen väri poistetaan kaavinterällä. Kupeista väri siirretään painettavaan pintaan painosylinterin ja vastatelan välisessä kosketuskohdassa eli nipissä. 

Säkkipaperit

Yleensä erikoispapereita, joita valmistetaan erilaisiin käyttötarkoituksiin, mutta kaikille yhteisiä ominaisuuksia ovat joustavuus ja sitkeys eli hyvä kyky kestää rasitustilanteita rikkoutumatta. 

Taivekartonki

Taivekartongin pinta- ja taustakerros on valmistettu valkaistusta selluloosasta, sisäkerros on puuhioketta tai valkaistua kemihierrettä. Yleisimmät käyttöalueet ovat elintarvike-, savuke-, kosmetiikka- ja lääkekotelot sekä graafiset tuotteet. Sileä ja vaalea pigmenttipäällyste kartongin pintapuolella takaa hyvän painettavuuden.

Taivutusjäykkyys

Muodostuu materiaalin jäyhyysmomentin ja paperin elastisten ominaisuuksien, joita yleensä arvioidaan kimmokertoimena, yhteisvaikutuksesta. Erittäin tärkeä ominaisuus erityisesti pakkauskartongeille, sillä hyvä taivutusjäykkyys antaa tuotteelle ryhtiä ja lujuutta sekä helpottaa tuotteiden käsittelyä. 

Tertiääripakkaus

Tertiary package, sitoo yhteen useita sekundääripakkauksia, lavakuorma

Testlaineri

Kokonaan tai pääosaltaan valmistettu uusiokuidusta. Kartongin pintakerros on uusiokuitua tai joskus sulfaattisellua, pohjakerros on aina uusiomassaa. Testlainerin lujuus- ja jäykkyysominaisuudet ovat heikommat kuin kraftlainerin, mutta tätä voidaan kompensoida käyttämällä suurempia neliöpainoja. 

TFS

Tinfree steel, kromattu pelti 

Tiivispaperit

Erittäin voimakkaasti jauhetusta massasta valmistetaan tiivispaperia eli pergamiinia. 

Tuottajavastuu

Tuottaja on vastuussa tuotepakkaustensa jätehuollosta ja hyödyntämisestä pakkausten elinkaaren päässä.

Lue lisää tuottajavastuusta.

UG

Unglazed, kiillottamaton 

UN-tyyppihyväksytty

Tyyppihyväksytyt pakkaukset on merkitty UN-koodilla, josta selviää esimerkiksi pakkauksen tyyppi ja millaiselle aineelle pakkaus soveltuu. Koodista selviää myös pakkauksen valmistuspäivämäärä, josta voi tarkistaa, onko pakkaus vielä soveltuva tehtäväänsä eli vaarallisten aineiden kuljettamiseen.

Uusiomassa

Kierrätysmassa

Varttilava

600 × 400 mm kokoinen myymäläesillepanoon sijoitettava lavakuorma

Vetolujuus

Paperilta ja kartongilta edellytetään riittävää yleistä lujuustasoa, jota voidaan kuvata materiaalin vetolujuudella. Yksittäisten kuitujen lujuus on tärkeä tekijä vetolujuuden muodostumisessa, jonka lisäksi vetolujuuteen vaikuttaa voimakkaasti kuitujen sitoutuminen. 

Voimapaperit

Ks. kraft-paperi

WVTR

Water Vapour Transmission Rate, vesihöyrynläpäisevyys

Yksikkökuorma

Unit load, kuljetus- tai myymäläpakkauksilla täytetty kuormalava tai muu suurpakkaus. Pienin koneellisesti tai pyörillä siirrettävä lähetys. 

Yksikköpakkaus

Unit package, pienin tuotepakkaus, käytännössä usein sama kuin kuluttajapakkaus 

Älypakkaus

Älypakkauksiin on integroitu teknisiä komponentteja, jotka valvovat pakatun tuotteen laatua, alkuperää, aitoutta, historiaa ja/tai säilytys - olosuhteita sekä mahdollistavat tämän tiedon jakamisen eri kohdissa arvoketjua.

Comments are closed.