Tilaa uutiskirje

Trendit paketissa 2018

Trendit paketissa 2018

Millaisia trendejä pakkausmaailmassa liikkuu tänä vuonna ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia pakkauksilla on? Markkina-analyysejä tarjoava Mintel-konsulttiyhtiö on julkaissut viisi trendiä, jotka vaikuttavat kaikkiin maailman pakkausten valmistajiin, brändinomistajiin ja myyjiin tänä vuonna ja myöhemminkin. Ruokahävikki ja pakkausten rooli sen torjunnassa, verkkokaupan lisääntyminen edelleen, liiasta informaatiosta karsitut etiketit, kestävä kehitys ja luottamuksen herättäminen ovat tämän vuoden pakkausalaan vaikuttavia drivereitä.

Pakkausten rooli ruokahävikin torjunnassa

Kuluttajat ovat jo pitkään pitäneet pakkauksia turhina, poisheitettävinä jätteinä. Tämä käsitys alkaa olla muuttumassa. Tieto siitä, että pakatut ruuat säilyvät pakkaamattomia elintarvikkeita pidempään ja että pakkaus lisää tuoteturvallisuutta logistiikkaketjussa alkaa levitä kuluttajien keskuudessa. Puolet amerikkalaisista ruokakauppa-asiakkaista kertoo tietävänsä, että kunnon pakkaus auttaa vähentämään ruokahävikkiä.

Pakkausten valmistajien, brändinomistajien ja meidän muidenkin pakkausten puolestapuhujien pitää omassa viestinnässämme korostaa pakkausten hävikkiä vähentäviä ominaisuuksia, jotta suuren yleisön mielikuva pakkauksista saataisiin muuttumaan positiivisemmaksi. Kuluttajien tietämättömyys viimeisen käyttöpäivän ja parasta ennen -pakkausmerkintöjen merkityserosta aiheuttaa sen, että monet heittävät syömäkelpoista ruokaa pois.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö on arvioinut, että globaali vuosittainen ruokahävikki on 1,3 miljardia tonnia. Jokainen eurooppalainen ja pohjoisamerikkalainen kuluttaja heittää joka vuosi 95–115 kiloa ruokaa roskiin. Tästä kasvavasta jätevuoresta ja sen tuottamasta lovesta lompakoissa huolestuneet kuluttajat alkavat etsiä ratkaisuja. Se, että 61 prosenttia kanadalaisista hedelmä- ja vihannesten kuluttajista kertoo olevansa kiinnostuneita tuotteet pidempään tuoreina säilyttävistä pakkauksista, osoittaa asian olevan jo maailmanlaajuisestikin merkittävä.

Parempia verkkokaupan pakkauksia

Verkkokauppa kasvaa tänä vuonna edelleen. Pakkausten rooli verkkokaupan ostokokemuksen luojana kasvaa. Nyt verkkokauppatoimijoiden pitää miettiä, miten kuluttajien turhautuminen ylipakkaamisesta saadaan vähenemään. Huonoista pakkauksista tulee pettynyt ensivaikutelma myös itse tuotteesta.

Tuotteen suojaaminen kuljetuksessa läpi toimitusketjun on vain yksi osa yhtälöä. Kunnon pakkaus tarjoaa mahdollisuuksia myös materiaalitehokkuuteen ja kestävään kehitykseen.

Verkkokaupan tärkein etu on mukavuus, mutta kuluttajat odottavat muutakin. Verkossa pakkauksen perusteella tehtävän ostopäätöksen ja kotiin tulevan pakkauksen avaamiskokemuksen pitää heijastella kivijalkakaupassa saatavaa mielikuvaa tuotteen pakkauksesta ja itse tuotteesta.

Ei liikaa tietoa

Liika informaatio etiketeissä hämmentää. Ostopäätöstä tehdessään kuluttaja hylkää helposti tuotteen, jonka pakkauksessa on liikaa tietoa.

Täyteen tupattu etiketti herättää epäilyksiä tuotteen alkuperästä, autenttisuudesta ja läpinäkyvyydestä. Kuluttajat luottavat todennäköisemmin tuotemerkkeihin, joiden pakkausten viestit ja väitteet ovat ytimekkäitä ja helposti ymmärrettäviä. Etiketti, josta liika tieto ja designelementit on karsittu, helpottaa kuluttajien keskittymistä tuotteen ominaisuuksiin tai pakkauksen toimivuuteen. Selkeys tarjoaa rauhallisen hetken ostajille yhä hektisemmässä ympäristössä.

Merten muovit

Huoli pakkauksien vaikutuksesta luontoon vaikuttaa kuluttajien käsityksiin eri pakkausmateriaalien luontoarvoista ja vaikuttaa ostopäätöksiin. Vain viestimällä siitä, että brändi pyrkii löytämään ratkaisun jäteongelmaan, saadaan kuluttajat vakuuttumaan ja tekemään ostopäätöksen.

Kuluttajat haluavat toimia oikein. Muovijätteiden kerääminen merestä ja kerätyn materiaalin uudelleenkäyttö, jota esimerkiksi Method- ja Ecover-brändit ovat tehneet, tuo ongelmaa näkyväksi. Vähentämällä pakkauksen mereen päätymisen todennäköisyyttä saavutetaan kuitenkin paljon suuremmat vaikutukset. Sitoutuminen kierrätettävien materiaalien käyttöön kaikenlaisissa pakkauksissa edistää kiertotaloutta.

Ostotottumukset muuttuvat

Ostajien tottumukset ovat muuttumassa. Kuluttajat alkavat käydä useammin kaupassa ja isojen viikko-ostosten tekeminen vähenee, mutta myös kaupassa navigoinnin tavat muuttuvat. Nuoret kuluttajat suosivat tuore- ja kylmähyllyjä ja kääntävät selkänsä prosessoidulle tuotteille. Kauppojen pitää freesata ilmettään saavuttaakseen milleniaaliasiakkaiden luottamus.

Nuorten asiakkaiden vältellessä tiettyjä alueita kaupassa kokonaan, pakkausten pitää täyttää tietyt tarpeet ja viestittää niistä. Esimerkiksi läpinäkyvät materiaalit luovat avoimuuden ja luottamuksen tunnetta. Moderni suunnittelu, kierrätettävyys tai uniikit muotoilut pakkauksissa voivat myös vetää nuorempia kuluttajia puoleensa.

Artikkeli julkaistu Pakkaus-lehdessä 1/2018

No Comments Yet.

Kommentoi julkaisua