Tilaa uutiskirje

Vastuullisuus ei ole päälle liimattavaa

Vastuullisuus ei ole päälle liimattavaa

UPM Raflatac valmistaa paperi- ja filmitarralaminaattia, joita käytetään tuote- ja informaatioetiketöinnissä. Pääasiallisia etikettien käyttäjiä ovat muun muassa lääketeollisuus sekä elintarvike- ja juomateollisuus. UPM Raflatacin valmistamia etikettejä käytetään myös erilaisissa turvaratkaisuissa. Jo kerran käytetyt raaka-aineet voivat päästä uudelleen kuluttajien kotiin, sillä UPM Raflatac valmistaa etikettejä myös kierrätysmateriaalista. Kiertotalousajattelu on toiminnan ytimessä ja vastuullisuus sekä ympäristöystävällisyys vahvat, eteenpäin vievät arvot.

Tietotekniikan ja digitaalisen painoteknologian kehitys mahdollistavat pakkausten yksilöllisen suunnittelun ja pienemmät painoerät. Tarra on kuluttajatuotteissa monikäyttöinen ratkaisu. Sillä on isoja etuja pakkauksen muokattavuuden kannalta: etiketin designiä ja sisältöä voidaan nopeasti ja kustannustehokkaasti muuttaa. Etiketti mahdollistaa myös pienten erien tuotannon.

– Etiketin tärkein tehtävä on tuotetiedon välittäminen kuluttajalle, Oona Koski muistuttaa.

Etiketeissä käytettävien materiaalien valinta riippuu tuotteen käyttökohteesta ja -olosuhteista. Paperietikettejä valmistetaan pääasiassa logistiikan ja ruokateollisuuden tarpeisiin. Muovietiketit sopivat päivittäistavaroihin, kuten siivous- ja hygieniatuotteisiin. Liimalla on myös väliä – esimerkiksi kylmäketju vaatii etiketin liimalta täysin erilaisia olosuhteita kuin lämpimässä suihkussa käytettävän tuotteen etiketti.
UPM Raflatacin tuotevalikoima on laaja, ja etikettejä on moneen tarpeeseen – yrityksen asiakkaita ovat pääasiassa tarrapainot ja pakkausteollisuus. Etikettien kierrätettävyyteen ja tuotteiden vastuullisuuteen liittyvät asiat ohjaavat yrityksen tuotekehitystätoimintaa.
– Esimerkiksi asiakkaiden kyselyt muovipakkausten kierrättämisestä ovat lisääntyneet viimeisen viiden vuoden aikana, kertoo UPM Raflatacin vastuullisuusasiantuntija Oona Koski.

"Asiakkaiden kyselyt muovipakkausten kierrättämisestä ovat lisääntyneet viimeisen viiden vuoden aikana"

Oona Koski, UPM Raflatac

Kiinnostus uusiutuviin raaka-aineisiin on myös ollut kasvussa ja UPM Raflatac haluaa tarjota biopohjaisia vaihtoehtoja fossiilisista raaka-aineista valmistetuille muovikalvoille.

– Lisäksi meillä on paljon paperituotteita, joiden raaka-aineet ovat uusiutuvia ja tulevat vastuullisesti hoidetuista metsistä. Sertifioitujen paperituotteiden määrä on kasvanut viime vuosina kiihtyvästi. Euroopassa meillä on korkea sertifiointiaste, noin 80 % paperituotteista on sertifioituja.

Etiketit pinnalla
UPM Raflatac on lanseerannut muovin kierrätysprosessissa helposti irtoavan poispestävän etikettiratkaisun. Etiketit voidaan pestä pestä pois ja näin esimerkiksi muovipulloja ja pakkauksia on helpompi kierrättää.
– Muovin kierrätyksessä käytetään muun muassa tiheyteen perustuvaa upotus-kellutus -erottelua. Etiketeissä käytetty muovi jää kellumaan erottelualtaan pinnalle ja pakkausten arvokas PET-muovi saadaan eroteltua uusiokäyttöön puhtaana. Etikettien mukana kierrätysprosessista saadaan pois myös painovärejä, jotka voivat muuten värjätä kierrätetyn muoviraaka-aineen. Erotellut etiketit voidaan hyödyntää energiantuotannossa, Oona Koski kertoo.

"Etikettien mukana kierrätysprosessista saadaan pois myös painovärejä, jotka voivat muuten värjätä kierrätetyn muoviraaka-aineen."

Oona Koski, UPM Raflatac

Materiaali kiertää
Pakkausten ympäristövaikutuksista puhutaan paljon. Vaikka pakkauksen osuus tuotteen ympäristövaikutuksesta on pieni, on etiketilläkin oma osuutensa siinä.
– Jos katsotaan pelkkää etikettiä, ympäristövaikutukset tulevat raaka-aineista ja niiden valmistuksesta. Toinen merkittävä tekijä on painatus, joka riippuu täysin etiketissä käytetystä painomenetelmästä. Painatuksen osuus voi olla jopa 30–50 prosenttia etiketin ympäristövaikutuksesta. Laminointiprosessi ja kuljetus muodostavat lopun.
UPM Raflatacilta on vastikään tullut markkinoille PET-materiaalista valmistettu etikettifilmi, jossa käytetään 90 % kierrätettyä raaka-ainetta. Tuotetta voi kuvata ytimekkäästi kirjainyhdistelmällä PET PCR, mikä tarkoittaa polyeteenitereftalaattia, joka on kuluttajakierrätyksestä (Post Consumer Recycled) jalostettua raaka-ainetta.
– Tämä kierrätysraaka-aineesta valmistettu etiketti on todella ohut ja se sopii erityisen hyvin esimerkiksi pienpanimotuotteiden alumiinitölkkien etiketeiksi, mahdollistaen pienemmät erät ja kustannustehokkaan etiketöinnin. Etiketti soveltuu alumiinin kierrätysprosessiin, jossa se palaa energiaksi. Kuitenkin kaikki orgaaninen materiaali voi suurissa määrin aiheuttaa prosessissa ongelmia, joten alumiinitölkkeihin on tarkoituksenmukaista valita mahdollisimman ohut, vähän raaka-ainetta sisältävä muovietiketti.

Oona Kosken mukaan muovien kierrätysmarkkinat eivät ole kuitenkaan vielä täysin kehittyneitä ja hinnaltaan kilpailukykyisen korkealaatuisen kierrätysraaka-aineen määrän markkinoilla täytyy kasvaa, jotta sen kaupallista käyttöä voidaan lisätä. Tällä hetkellä korkealaatuinen kierrätetty muoviraaka-aine saattaa olla jopa neitseellistä muovia kalliimpaa. – UPM Raflatacilla teemme kuitenkin jatkuvasti tuotekehitystä ja yhteistyötä koko arvoketjun kanssa, jotta saisimme markkinoille lisää kierrätysraaka-aineesta valmistettuja muovi ja paperietikettejä.
Etikettien valmistus vaatii materiaalilta paljon. Mekaanisten ominaisuuksien lisäksi etikettien pinnan täytyy olla tasainen, jotta painovärit tarttuisivat mahdollisimman hyvin. Tästä syystä myös kierrätysmateriaalien täytyy olla korkealaatuisia. Esimerkiksi epätasaisesti sulaneet muovirakeet tai huokoisuus voivat aiheuttaa vaihtelua painatuspinnassa.

"Ennustan poispestäville etiketeille kasvua. Markkinoilla niitä ei vielä käytetä paljoa, mutta kasvavat kierrätystavoitteet asettavat painetta valmistajille. "


Oona Koski, UPM Raflatac

Tarrat kiinni tulevaisuudessa
Tarramateriaalien kysyntä on kasvanut edelleen kun esimerkiksi verkkokauppa lisää tarrojen kysyntää pakkausteollisuudessa ja logistiikassa – samalla kun automatisoitu etiketöinti ja niiden tunnistus lisääntyvät. Lisäksi kysyntää kasvattavat lainsäädännön vaikutukset, kun tuotteissa olevien pakollisten tietojen määrä kasvaa.
– Ennustan poispestäville etiketeille kasvua. Markkinoilla niitä ei vielä käytetä paljoa, mutta kasvavat kierrätystavoitteet asettavat painetta valmistajille. Pakkauksissa oleva painovärit vaikuttavat kierrätysmateriaalin laatuun, mutta poispestävät etiketit vievät painovärit mukanaan ja helpottavat erilaisten pakkausten kierrätystä. Näin voimme osaltamme helpottaa kierrätystä ja edesauttaa korkealaatuisen kierrätysraaka-aineen saamista markkinoille.
UPM Raflatac on allekirjoittanut Ellen MacArthur Foundationin maailmanlaajuisen sitoumuksen muovijätteen vähentämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi.
– Olemme sitoutuneet tarjoamaan ja kehittämään etikettiratkaisuja, jotka mahdollistavat ja edesauttavat muovin kierrätystä, vähentävät käytetyn neitseellisen muovin määrää ja lisäävät kierrätetyn muovin käyttöä.


RafMore

Etiketin avulla pakkauksesta tulee älykäs. RafMore on UPM Raflatacin pilvipalvelu, jossa etiketin matka koodaa eri vaiheista tietoa. Ratkaisu ei ole vain yhteen teknologiaan sidottu, vaan se voi olla esimerkiksi QR-koodi, NFC-täppä tai jopa näkymätön printti. RafMore voidaan liittää osaksi käytännössä mitä tahansa etikettiä.


RafCycle

Tarralaminaatti sisältää useita erilaisia raaka-aineita, kuten muovia, paperia, silikonia ja liimaa. Tällainen hankalasti kierrätettävä jäte joudutaan usein polttamaan, ja sitä kertyy Euroopan tasolla jopa 600 000 tonnia vuodessa. UPM Raflatacin palvelukonsepti RafCycle kierrättää etikettijätteen puumuovikomposiitin raaka-aineeksi. Lisäksi tarran taustapaperi voidaan uudelleen käyttää aikakausilehtipaperin raaka-aineena. Jätettä kerätään omilta tarralaminaattitehtailta sekä asiakkailta ja loppukäyttäjiltä.Artikkeli on julkaistu Pakkaus-lehden numerossa 1/2019

No Comments Yet.

Kommentoi julkaisua