Tilaa uutiskirje

Vaalit lähestyvät – mikä puolue olisi paras pakkausalalle?

Valo lisääntyy ja lumi vähenee, linnut alkavat soidinmenot ja räystäät tippuvat. Myös eduskuntavaalit lähestyvät – vaalipäivähän jo aprillipäivää seuraava päivä 2.4.2023. Onkin aika pohtia miten vaaleissa valittava eduskunta ja sen luottamusta aikanaan nauttiva hallitus vaikuttavat pakkausalaan ja sen toimintaedellytyksiin.

Anto Säilä, Kuva: Olli Häkämies

Puolueiden esittelemissä ohjelmissa ei pakkauksia ole mainittu eli siinä suhteessa kaikki puolueet ovat tasoissa. Merkittäviä eroja puolueiden suhtautumisessa pakkauksiin on kuitenkin löydettävissä.

Nykyisistä hallituspuolueista eniten pakkausten kanssa on ollut tekemisissä Vihreät, johtuen puolueen hallussa olevasta ympäristöministerin salkusta. Vihreiden ympäristöministereiden suhtautuminen on ollut johdonmukaista; pakkaukset on nähty pikemmin ongelmina kuin ratkaisuna ympäristöä koskeviin haasteisiin. Ympäristöministeriö on vaalikauden kuluessa kyllä ollut helposti tavoitettavissa ja valmis vuoropuhelulle elinkeinoelämän kanssa. Tulkinnat EU:n direktiiveistä ovat olleet hyvästä keskusteluyhteydestä huolimatta systemaattisesti erittäin tiukkoja ja suurta halua kansallisten joustojen käyttöön ei ole ollut havaittavissa.

Toinen perinteisesti merkittävä ministeriö pakkausalan asioissa on maa- ja metsätalousministeriö, jossa poliittista valtaa on tällä vaalikaudella käyttänyt Keskusta. MMM on kuunnellut pakkausalan mielipiteitä herkällä korvalla mm. elintarvikekontaktimateriaaleja koskevissa asioissa. Hyvänä esimerkkinä sujuvasta yhteistyöstä on Pakkausyhdistyksen pakkausaineiden puhtausvaatimustoimikunta eli paputo, jonka fyysiset kokoukset on pidetty MMM:n tiloissa.

SDP kunnostautui pakkausalan näkökulmasta yhdessä Ruotsalaisen kansanpuolueen ja Vasemmistoliiton kanssa, kun hallitus muodosti kantaansa EU-komission ehdotukseen pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin uudistamiseksi. Yhdessä Keskustan kanssa nämä puolueet torjuivat komission alkuperäisen ehdotuksen tolkuttomimmat kohdat. Lopputulos saatiin muutettua pakkausalan yritysten kannalta hyväksyttäväksi.

Oppositiopuolueista Perussuomalaiset ja Kokoomus yhdessä Kristillisen liiton kanssa lupaavat vahvistaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja samoin myös Liike Nyt. Valta Kuuluu Kansalle – puolueen ohjelmasta ja tavoitteista on vaikea sanoa mitään.

Menneisyyden toiminta ei kuitenkaan takaa mitään tulevaisuudessa. Kun mikään puolueista ei oma-aloitteisesti sano mitään pakkauksista, on käytännössä ainoa keino jalkautua. Pakkausalan toimijoiden on siis syytä lähteä toreille tai turuille kysymään ehdokkailta heidän mielipiteitään.

Suomalaiseen demokratiaan kuuluu olennaisesti se, että hallitusohjelma voi puolueiden neuvottelujen tuloksena näyttää huomattavan erilaiselta verrattuna vaaleja edeltäneisiin linjauksiin. Siitäkin huolimatta äänestäminen on perusoikeutemme ja se tulee meidän kaikkien käyttää, muuten ei oikeastaan ole oikeutta valittaa myöhemmin. Haluan siis kannustaa kaikkia Pakkaus-lehden lukijoita olemaan aktiivisia omaa ehdokasta valitessa ja ennen kaikkea äänestämään.

Comments are closed.