Tilaa uutiskirje

Yhdessä kohti kiertotaloutta

Yhdessä kohti kiertotaloutta

Kiertotalouden mukainen ajattelu vähentää pakkausjätteen määrää maailmassa ja siten pienentää myös ympäristökuormaa. Uudelleenkäytettäviä kuormalavoja vuokraavan CHEPin emoyhtiön Bramblesin Euroopan kestävän kehityksen johtaja Geraint Thomas toivoo, että pakkausalan toimijat tekisivät enemmän yhteistyötä ja lisäisivät uudelleenkäytettävien pakkausten osuutta.

Pakkausjäte on kasvava ongelma. Yhtä henkilöä kohden pakkausjätettä syntyy Euroopassa jopa 170 kiloa. Jätteestä pahvin osuus on suurin, yhteensä 70 kiloa. Toimitusketjuissa syntyy 18 kertaa enemmän jätettä kuin mitä kuluttajat tuottavat. Jätteestä ei siis voida syyttää vain kuluttajia ja heidän käyttäytymistään.

Kun tuotteet kuljetetaan toimitusketjussa eteenpäin, syntyy lisää ympäristökuormitusta. Kuljetusten osuus on jopa neljäsosa EU:n hiilidioksidipäästöistä. Miten ratkaista kasvavat kestävyysongelmat toimitusketjussa?

Bramblesin Euroopan kestävyysjohtajan Geraint Thomasin vastaus on kaksiosainen: Ensiksikin ratkaisuja täytyy kehittää yhteistyössä ja toiseksi toimijoiden täytyy siirtyä kiertotalouteen.
– Yksi maailman suurimmista vähittäiskauppiaista on sanonut, että pakkauksia ei suunnitella enää yksittäistä yritystä varten, vaan koko alalle. Jos yritykset haluavat tehdä vain omaa juttuaan, suuria ideoita ei synny koko toimialan käyttöön. Meidän on kehitettävä yhdessä innovaatioita ja kuljettava kaikessa tekemisessä kiertotaloutta kohti, Thomas kertoo.

– Kuluttajat eivät muuta käyttäytymistään helposti, joten pakkausalan toimijoiden on tarjottava heille valmiita ja kestäviä ratkaisuja. Tähän mennessä se on tarkoittanut kierrätettäviä pakkauksia, mutta seuraava taso on uudelleenkäytettävät pakkaukset, hän jatkaa.

Zero Waste World -kestävyysohjelma
vähentää jätettä ja kuljetuskilometrejä
Vuokrattavia kuormalavoja tuottavan CHEPin emoyhtiö Brambles lanseerasi viime kesänä uuden Zero Waste World -ohjelman, jotta yritys voisi vähentää jätteen syntymistä. Ohjelma perustuu kolmeen peruspilariin: fyysisen jätteen vähentämiseen, kuljetuskilometrien pienentämiseen ja toimitusketjun tehostamiseen.

Osana ohjelmaa Brambles hyödyntää elinkaarianalyysejä, joissa tutkitaan asiakkaiden tuotteiden ympäristövaikutukset niiden koko elinkaarelta. Thomasin mielestä pakkausala voisi hyödyntää enemmänkin elinkaarianalyysien mahdollisuuksia.
– Analyysien avulla voimme ymmärtää tuotteiden elinkaaren vaikutuksia ja pystymme laskemaan vaihtoehtoisia, kestävämpiä malleja koko toimitusketjulle, Thomas sanoo.

Zero Waste World -ohjelma on kuljetusten yhdistämisen ja optimoinnin pioneeri. Tällä hetkellä lähes 30 prosenttia kuorma-autoista ajaa tyhjillään. Kuljetuksia yhdistämällä Brambles on auttanut yrityksiä vähentämään 62,7 miljoonaa tyhjänä kulkevan kuorma-auton ajokilometriä, mikä tarkoittaa yli 53 000 tonnia vähemmän CO2-päästöjä ja miljoonia säästettyjä euroja.
– Tämä on esimerkki koko alalle: kun samaan suuntaan meneviä kuljetuksia yhdistetään, tai tyhjillään oleva kuorma-auto ottaa paluumatkalle kyytiin toisen yrityksen tavaraa, kaikki hyötyvät ja kuorma-autot ajavat vain täysiä kuormia. Tyhjät tai puolittaiset ajot jäävät kokonaan pois, Thomas sanoo.

Myös Suomen CHEPin asiakkaille kuljetusten yhdistäminen on mahdollista.
– Jos asiakkaat huomaavat mahdollisuuksia kuljetusten yhdistämiseen, kannattaa ottaa yhteyttä CHEPin henkilökuntaan Suomessa, Thomas jatkaa.

Mihin kiertotalousmallilla voi päästä?
EU on asettanut tuleville vuosikymmenille kunnianhimoiset kestävyystavoitteet: koko Euroopan Unionin tulisi olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Yksi vuoden 2050 tavoitteiden tärkeimmistä avaintekijöistä on pitkän aikavälin visio kiertotalouteen perustuvasta, menestyksekkäästä bisnestoiminnasta.
– Bramblesin ratkaisut iskevät tähän väliin: malli jakamisesta ja uudelleenkäytöstä hillitsee resurssien käyttöä – ja siihen suuntaan meidän tulisi edetä. Meidän on päästävä pois kertakäyttöisestä maailmasta ja siirtyä kohti uudelleenkäyttöä, Thomas sanoo.

CHEPin kiertotalousmallissa lavan lähtiessä asiakkaalta eteenpäin seuraava yritys voi jatkaa lavan käyttöä tai CHEP kerää lavat takaisin ja kuljettaa ne palvelukeskuksiinsa. Palvelukeskuksissa käytössä olleet lavat huolletaan ja palautetaan takaisin kiertoon.

CHEPin emoyhtiö Brambles on jo pitkään mitannut kestävän kehityksen tavoitteidensa saavuttamista. Vuoden 2019 kestävän kehityksen raportin mukaan kiertotalousmalli vähensi asiakkailta ympäri maailmaa yhteensä:

  • 2 miljoonaa tonnia hiilidioksidia
  • 1,7 miljoonaa kuutiometriä puutavaraa
  • 2,595 megalitraa vettä
  • 1,3 miljoonaa tonnia kiinteää jätettä
  • 1,7 miljoonaa puuta

Brambles ja CHEP

  • Brambles on logistiikkayritys, jonka toiminta perustuu alustojen jakamiseen ja uudelleen käyttöön, eli niin sanottuun poolaukseen.
  • Konsernilla on noin 11 000 työntekijää ja noin 330 miljoonaa kuormalavaa ja laatikkoa, joita se toimittaa yli 750 palvelukeskuksen muodostaman verkoston kautta. Brambles toimii noin 60 maassa, ja sen toiminta on laajinta Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa.
  • CHEP keskittyy uudelleenkäytettäviin kuormalavoihin. CHEP on osa Brambles Groupia ja on toiminut Suomessa vuodesta 1997.

Teksti: Elina Kirvesniemi - Kuva: Susan Mykrä

Artikkeli on julkaistu Pakkaus-lehdessä 8/2019

Comments are closed.