Tilaa uutiskirje

Spirit-ohjelma – muoviteollisuus kohti kestävämpää tulevaisuutta

Spirit-ohjelma - muoviteollisuus kohti kestävämpää tulevaisuutta

Borealis Polymers on käynnistänyt ohjelman, jossa yhteistyössä nykyisten ja uusien kumppaneiden kanssa johdetaan muoviteollisuuden muutosta kohti kestävää tulevaisuutta. Yrityksen keväällä alkaneen SPIRIT -ohjelman (Sustainable Plastics Industry Transformation) tarkoituksena on kehittää muoviteollisuutta siirtymään kohti uusiutuvia raaka-aineita, kierrätystä ja hiilineutraaliuteen perustuvaa muovin valmistusta ja käyttöä.

SPIRIT-ohjelma pyrkii muuttamaan koko muoviteollisuuden, jotta muovia voitaisiin tulevaisuudessa valmistaa ilman öljypohjaisia raaka-aineita. Tämä on Jari Lehtisen mukaan alalle elämän tai kuoleman kysymys. Lehtinen vetää vihreään siirtymään tähtäävää hanketta Borealiksella.
– Muovien dilemmahan on, että yhtäältä niillä on paljon hyviä ominaisuuksia, jotka auttavat säästämään maapallon resursseja esimerkiksi juomavesiputkistoissa turvaamassa puhtaan veden saantia tai sähkökaapeleissa eristeenä. Ruokahävikkikin olisi valtava ilman suojaavia muovipakkauksia.
Ja sitten on se kääntöpuoli: muovit on nostettu syystäkin tikunnokkaan niiden valmistuksen ja polttamisen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen ja maailman merien roskaantumisen vuoksi.

Maksimoidaan arvo, minimoidaan haitat
– Me Borealiksella kuitenkin uskomme vahvasti, että on mahdollista tehdä muovien positiivinen vallankumous, jossa maksimoidaan muovin arvo ja suorituskyky, mutta minimoidaan materiaalin haitalliset vaikutukset maapallolle. Aivan varmasti siirtymä kohti kestävää kehitystä on muoviteollisuuden agendalla globaalisti ainakin seuraavat 20 vuotta, Lehtinen uskoo.
Vihreän siirtymän tavoite on kirjattu Borealiksen strategiaan: yrityksellä on halu ottaa johtava rooli koko muoviteollisuutta koskevassa suuressa muutoksessa. SPIRIT -ohjelmaan panostetaan Borealiksella 50 miljoonaa euroa.
– Kestävyyden (sustainability) osuus Borealiksen strategiassa on korostunut entisestään – asia, josta olen todella iloinen, kertoo Lehtinen, joka on tehnyt koko työuransa petrokemian parissa.

Hiili sitoutuu pitkäikäiseen tuotteeseen
Muovien valmistus ja käyttö ei ole tällä hetkellä kestävää, Lehtinen sanoo. – Lähes kaikki raaka-aineet ovat fossiilisia ja sekä muovien valmistus että käytön jälkeinen poltto aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä.
Yhden fossiilisesta raaka-aineesta valmistetun muovikilon valmistus aiheuttaa kaksi kiloa hiilidioksidia ja jos kilo muovia poltetaan, syntyy kolmen kilon päästöt eli yhteensä viisi kiloa hiilidioksidipäästöjä, Lehtinen havainnollistaa. Borealiksen Kilpilahden tehtaiden vuosittaiset fossiiliset hiilidioksidipäästöt ilmakehään ovat puolen miljoonan tonnin luokkaa. Borealis krakkaa Porvoon Kilpilahdessa öljy- ja kaasukentiltä peräisin olevan, jalostamoissa prosessoidun raaka-aineen. Kilpilahdessa Borealiksella on krakkeri, josta prosessin tuloksena syntyy eteeniä ja propeenia, jotka polymeroidaan muovitehtailla polyeteeniksi ja polypropeeniksi. Polyeteeni ja polypropeeni lähtevät asiakkaille pieninä muovirakeina, jotka asiakkaat käyttävät esimerkiksi pakkausten valmistukseen. Borealis on Euroopan toiseksi suurin polyolefiinien tuottaja.
Vuosittain tuotetut noin 600 000 tonnia polyeteeniä ja polypropeenia sopivat pakkausten lisäksi myös esimerkiksi muoviputkien ja kaapeleiden pinnoitteiden valmistukseen.
– Näissä tuotteissa hiili kuitenkin varastoituu pitkäksi ajaksi, vähintään kymmeniksi ellei jopa sadaksi vuodeksi. Muovipakkaukset ovat lyhytikäisinä ongelmallisempia, Lehtinen sanoo.
Tällä hetkellä muovien valmistuksessa käytetään fossiilisia syöttöaineita, jotka lisäävät maapallon hiilikuormaa. Borealiksen SPIRIT-hankkeen tavoitteena onkin korvata vuoteen 2030 mennessä kolmasosa fossiilisista raaka-aineista uusiutuvilla tai kierrätettävillä raaka-aineilla ja muuttaa tuotanto hiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä. Tavoite on kova, eihän aikaa yrityksen itselleen asettaman määräajan ensimmäisen tavoitteen toteuttamiseen ole kuin seitsemän vuotta ja suuria tuotantoprosessimuutoksia vaativaan hiilineutraaliuteen reilut 20 vuotta. Tarvitaan siis lukuisia innovaatioita, jotta tavoitteet toteutuvat.

Business Finland tukee rahoituksessa

Borealis on sitoutunut investoimaan seuraavan neljän vuoden aikana 50 miljoonaa euroa tähän muoviteollisuuden vihreään siirtymään liittyvään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Lisäksi Borealis on saanut Business Finlandilta merkittävän tukipäätöksen koskien sekä Borealista, että koko muoviteollisuuden arvoketjun kattavaa ekosysteemiä. Business Finlandin osuus Borealiksen rahoituksesta on 20 miljoonaa euroa.
– Yksin emme kuitenkaan pysty muutosta tekemään. Olemmekin nyt kokoamassa aktiivista verkostoa nykyisistä ja uusista kumppaneista. Suuria muutoksia aikaansaadaan vain tekemällä laajaa kehitysyhteistyötä.

Yhteistyökumppanit tervetuloa
Borealis hakee siis mukaan kaikkia mahdollisia yhteistyökumppaneita, niin yrityksiä kuin tutkimusorganisaatioitakin, ehdottamaan uusia SPIRIT-ohjelman tavoitteita edistäviä aloitteita.
Myös yhteistyökumppanit voivat hakea rahoitusta hankkeisiin Business Finlandilta. BF:n SPIRIT-ohjelman kumppaneille varaama merkittävä lisärahoitus on tarkoitettu erityisesti yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisiin yhteishankkeisiin. Rahoitusta voidaan myöntää myös yksittäisille yrityksille tai tutkimusorganisaatioille tai näiden yhteishankkeille.

Neliosainen ohjelma
SPIRIT -ohjelmassa on neljä tutkimusaluetta. Ensimmäinen niistä on fossiilisten syöttöaineiden korvaaminen uusiutuvilla. Se, mitä nämä vaihtoehtoiset syöttöaineet ovat, ei välttämättä edes vielä tiedetä, mutta syöttöaineet voisivat olla peräisin esimerkiksi metsäteollisuuden sivuvirroista, hiilidioksidin talteenotosta tai kemiallisesta kierrätyksestä.
Toisena osa-alueena on muovien kierrätyksen kehittäminen, niin mekaanisen kuin kemiallisenkin. Tavoitteena on, että vuonna 2030 Kilpilahden tuotannon syöttöaineista kolmasosa olisi uusiutuvia tai kierrätettyjä. Keski-Euroopassa Borealiksella on kaksi mekaanisen kierrätyksen laitosta, ja niiden lisäksi osakkuus belgialaisessa kemiallisen kierrätyksen laitoksessa. Suomessa Borealiksella ei vielä ole kierrätykseen liittyvää toimintaa.
–Suomessa muovien päätyminen kaatopaikoille on Euroopan alhaisinta, mutta samoin on myös muovin kierrätys sen päätyessä paljolti polttoon energiajakeena. Sekä mekaanisen että kemiallisen kierrätyksen kapasiteettia tarvitaan selvästi lisää Suomessa.
Kolmas tutkimusalue on tuotantoprosessien muuttaminen hiilineutraaliksi esimerkiksi sähköistämällä sekä käyttämällä vetyä ja uusiutuvaa sähköä. Tämä tulee vaatimaan mittavia muutoksia tuotantoprosesseissa.
Neljäs osa-alue on muovimarkkinoiden toimintaympäristön tarkastelu mahdollistamaan vihreää siirtymää. Tässä laajassa alueessa tarvitaan yhdessä tehtävää selvitystyötä esimerkiksi muovien ominaisuuksien kehittämisessä entistä paremmin kierrätystä tukeviksi. Samoin valmistettavien muovituotteiden suunnittelu kierrätettäväksi ja kierrätettyä materiaalia sisältäviksi on ensiarvoisen tärkeää. Myös muovituotteiden keruu- ja lajittelujärjestelmiä tulee kehittää sekä luoda yhteisiä toimintatapoja mm. kierrätettävyyden todentamiseen, jäljitettävyyteen ja ympäristötuoteselosteisiin. Etenkin elintarvikekontaktissa käytettävät pakkaukset ovat haasteellinen alue löytää uusia toimivia kierrätysratkaisuja.
Tarvitaan siis monia innovaatioita muovin raaka-ainepohjan muuttamiseksi fossiilisista uusiutuviin, hiilineutraalien tuotantoprosessien kehittämiseksi ja kierrätyksen edistämiseksi, jotta muovi ei enää päätyisi polttoon eikä luontoon.
Borealiksella on Kilpilahdessa tuotannon lisäksi iso innovaatiokeskus, jossa on hyvä kehittää toimintoja.
– Yksin emme muutosta kuitenkaan pysty tekemään. Tarvitaan iso ekosysteemi, jossa olisi toimijoita koko arvoketjusta, ja aivan erityisesti pakkauspuolelta, Jari Lehtinen painottaa.


SPIRIT-Ohjelma jakautuu neljään tutkimusalueeseen:

  1. Fossiilisten syöttöaineiden korvaaminen uusiutuvilla syöttöaineilla
  2. Muovien kierrätyksen kehittäminen huomioiden niin mekaaninen kuin kemiallinen kierrätys
  3. Tuotannon muuttaminen hiilineutraaliksi sähköistämällä sekä käyttämällä vetyä ja uusiutuvaa sähköä
  4. Muovimarkkinan vihreän siirtymän mahdollistajat

    Artikkeli on julkaistu Pakkaus-lehden numerossa 5-6/2022

Comments are closed.