Tilaa uutiskirje

Joutsenmerkki ui nestepakkauksiin

Joutsenmerkki ui nestepakkauksiin

Elintarvikkeiden nestepakkaukset, kuten tölkit ja pullot, voivat nyt saada Joutsenmerkin. Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki osoittaa, että pakkaus on valmistettu kestävistä raaka-aineista, se on kierrätettävä eikä sisällä haitallisia kemikaaleja.

Millaisia nestepakkauksia voidaan Joutsenmerkitä?
– Primääripakkauksia, joita valmistetaan juomille ja nestemäisille elintarvikkeille, kuten maidoille, mehuille, viineille, keitoille ja jogurteille. Pakkauksen sisältöä ei voi Joutsenmerkitä, Ympäristömerkinnän pohjoismainen tuoteryhmäpäällikkö Niina Tanskanen kertoo.

Joutsenmerkitty pakkaus voi olla valmistettu kuidusta, muovista, alumiinista tai lasista. Kuitupakkausten raaka-aineista 90 prosenttia on oltava uusiutuvista materiaaleista. Alumiini- ja lasipakkausten kierrätysmateriaalin osuus on oltava vähintään 80 prosenttia. Muovipulloissa 80 prosentin raja-arvon voi saavuttaa käyttämällä valmistuksessa biopohjaisia raaka-aineita, kierrätysmuovia tai näiden yhdistelmää.

– Kierrätysmateriaaleja käytetään nykyisinkin PET-pulloissa, alumiinitölkeissä ja lasipakkauksissa, mutta näiden määrää lisäämällä on mahdollista saavuttaa ympäristöhyötyjä. Ympäristöhyötyjä saavutetaan, kun uusiutumattomia materiaaleja kierrätetään ja kun uusiutuvat materiaalit korvaavat fossiilista alkuperää olevia raaka-aineita. Tällä säästetään luonnonvaroja ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä, Tanskanen toteaa.

Juomien, kuten oluen ja virvoitusjuomien, ilmastovaikutuksista jopa 40 prosenttia on peräisin pakkauksista. Esimerkiksi Norjassa käytettävien muovipullojen raaka-aineista keskimäärin 20 ja alumiinitölkkien materiaalista 40 prosenttia on kierrätysmateriaaleja. Jos kierrätysmateriaalien osuus pakkauksissa nousisi 80 prosenttiin, kasvihuonepäästöt vähenisivät 120 000 tonnilla vuodessa. Ilmastovaikutus vastaisi noin 85 000 auton poistamista liikenteestä.

Ympäristötyökaluja valmistajille ja kuluttajille
Joutsenmerkki on Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki. Merkki on perustettu tarjoamaan kuluttajille uskottavaa ympäristötietoa ja valmistajille ohjeita ympäristön kannalta paremmista tuotantomenetelmistä.
– Tarjoamme valmistajille mahdollisuuden merkitä nestepakkauksia Pohjoismaiden virallisella ympäristömerkillä. Tavoitteena on sekä vähentää ympäristövaikutuksia että tarjota hyvä työkalu kertomaan, että pakkaus on hyvä ympäristövalinta, Tanskanen sanoo.

Edistää kestävän kehityksen tavoitteita
Joutsenmerkin vaatimukset nestepakkauksille tukevat kestävän kehityksen ja kiertotalouden tavoitteita. Pakkaukset on suunniteltava kierrätettäviksi, eikä lakoissa, liimoissa tai musteissa käytettävät kemikaalit saa haitata materiaalin kierrätystä.

Sekä kuluttajat että viranomaiset ovat huolissaan kemikaalien terveysvaikutuksista. Joutsenmerkki on 30-vuotisen historiansa aikana asettanut erittäin tiukkoja vaatimuksia kemikaaleille, joita Joutsenmerkitty tuote voi sisältää.

Joutsenmerkin vaatimukset ovatkin lainsäädäntöä tiukemmat ja ne sulkevat pois haitallisiksi epäiltyjä aineita varovaisuusperiaatteella. – Tällaisia aineita ovat esimerkiksi hormonitoimintaa häiritsevät aineet, kuten muoveissa käytettävät ftalaatit ja bisfenoli A, jota käytetään esimerkiksi pinnoitteena alumiinitölkeissä.

Miten kuluttaja erottaa, että merkki on myönnetty pakkaukselle, eikä sisällölle tai pakkauksen ja sisällön yhdistelmälle?
– Nestepakkauksille on tehty oma Joutsenmerkki-logo, johon on selkeästi kirjattu ”Joutsenmerkitty pakkaus”-merkintä. Logoa ei saa sijoittaa pakkauksen etuosaan, kuten Joutsenmerkityissä tuotteissa yleensä, vaan sen täytyy sijaita siellä, missä muutkin pakkausta koskevat tiedot ja merkinnät ovat. Näin pyritään välttämään väärinkäsitys, että pakkauksen sisältökin olisi Joutsenmerkitty, Tanskanen ohjeistaa.

Suomessa Joutsenmerkki on erittäin arvostettu brändi. Tutkimusten mukaan kaksi kolmasosaa kuluttajista tarkistaa vähintään silloin tällöin onko tuotteella tai palvelulla Joutsenmerkki ja 86 % kuluttajista tunnistaa merkin. Juomapakkauksen joutsenmerkkikriteerit on julkaistu vasta vähän aikaa sitten, joten juomapakkausten Joutsenmerkkiä ei ole vielä tätä kirjoitettaessa myönnetty Pohjoismaissa.

Joutsenmerkitty elintarvikkeiden nestepakkaus:

• koostuu vähintään 90 % uusiutuvista materiaaleista tai vähintään 80 % kierrätysmateriaalista, jotta maapallon resursseja säästetään ja kasvihuonepäästöjä vähennetään

• täyttää tiukat kemikaalivaatimukset, joka edistää sekä terveysnäkökohtia että materiaalien kierrätettävyyttä

• on kierrätettävä, joten edistää kiertotaloutta

No Comments Yet.

Kommentoi julkaisua