Tilaa uutiskirje

Mitä iloa sertifioinnista?

Mitä iloa sertifioinnista?

Monet brändinomistajat vaativat, että heidän käyttämiensä kuitupakkausten raaka-aineet ovat peräisin sertifioidusta metsästä. Nyt kun PEFC-metsäsertifikaatin kriteereitä ollaan uudistamassa, on sertifikaatti saanut kritiikkiä tutkijoilta ja alueellisten ely-keskusten ympäristöviranomaisilta.  

Sertifiointia pidetään takuuna siitä, että metsät, joista pakkaustenkin raaka-aine tulee, on hoidettu vastuullisesti.  Onko sertifikaattia arvosteltu turhaan? 

– Vaikka kritiikki käynnissä olevaa PEFC-vaatimusten tarkistustyötä kohtaan on ollut yllättävää, se on myös ymmärrettävää. Työ tehdään ennätyksellisen laajassa yhteistyössä, johon kukin työhön osallistunut sidosryhmä toi työhön omat tavoitteensa ja odotuksensa. Lopputulos on kompromissi, jossa kestävyyden ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia ulottuvuuksia koskevat näkemykset on sovitettu yhteen. Lopputulokseen ei mikään osallistujataho ole saanut sisällytettyä kaikkia tavoitteitaan, kertoo Auvo Kaivola, Suomen Metsäsertifiointi ry:n pääsihteeri.  

– Tarkistettu metsänhoidon PEFC-standardi vastaa tunnistettuihin kestävyyden haasteisiin entistäkin paremmin. Tästä syystä tieto materiaalin PEFC-alkuperästä tarkoittaa jatkossakin kuluttajalle mahdollisuutta tehdä vastuullisia valintoja, jatkaa Kaivola.  

Metsäsertifiointi on maailmanlaajuinen käytäntö, jonka arvo yrityksille tulee usein kansainvälisen kaupan kautta. Myös kuluttajien ympäristötietoisuus lisääntyy ja tätä kautta yritysten kiinnostus raaka-aineen alkuperää kohtaan kasvaa.  

 
Kaikki puupohjainen materiaali ei suinkaan ole peräisin kohteista, joissa kestävyyttä edistävät vaatimukset olisivat käytössä tai joissa edes lainsäädännön noudattamista valvottaisiin. Tämä korostaa sertifioinnin merkitystä – sertifioitua raaka-ainetta käytettäessä voidaan luottaa siihen, että muun muassa ympäristökysymykset ja työntekijöiden oikeudet on otettu huomioon alkuperämaasta riippumatta.  

Sertifiointi on hyvä tapa varmistaa alkuperä monimutkaisten toimitusketjujen maailmassa. Sertifioinnin avulla puupohjaisen materiaalin alkuperä on kuluttajalle helposti jäljitettävissä: tuotantoa on seurattu ja selkeästi myös dokumentoitu läpi koko tuotantoketjun standardoiduilla tavoilla. Raaka-aineen alkuperä varmennetaan riippumattomilla auditoinneilla, jotka kohdistuvat muun muassa puun toimittajia koskevaan riskianalyysiin ja varmennuksiin siitä, että puuta ei ole hankittu kiistanalaisista lähteistä.  

Kysyntä sertifioinnille tulee tuotemarkkinoilta. Puun vastuullisen alkuperän seuranta on tärkeää kaikille yrityksille: kaupalle ja brändinomistajille, jotka voivat pakkausvalinnoillaan viestiä kestävyydestä. 

Metsäsertifiointi on toiminnan jatkuvaan parantamiseen perustuva käytäntö, jossa vaatimusten sisältö ajantasaistetaan määräajoin yhteistyössä eri tahojen kesken. − Parhaillaan Suomessa on käynnissä tarkistustyö, jossa metsäkriteerien sisältöä kehitetään PEFC:n kansainvälisten vaatimusten puitteissa vastaamaan muuttuvia kestävyyden haasteita, Kaivola toteaa. 

Metsäsertifiointi tarkoittaa jatkuvaa parantamista ja pitkäjänteistä työtä metsänhoidon kestävyyden hyväksi. Lainsäädäntö muodostaa pohjan, jota ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä edistävät PEFC-vaatimukset täydentävät. Käynnissä olevassa tarkistustyössä metsän monimuotoisuutta edistävien luonnon hoitomenetelmien vaikuttavuutta parannetaan edelleen. Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus tulee rantametsien hoitoon ja avosoiden suojakaistoille. Lisäksi mm. sekapuustoisuutta lisätään ja metsät säilytetään hiilinieluna. Uudet harmaata taloutta torjuvat toimenpiteet tukevat reilun yrittämisen mahdollisuuksia metsäalalla. 

Sertifiointi tuo puupohjaisille materiaaleille etuja.  

– Kovin monella materiaalilla ei ole vastaavaa, tarkkaa alkuperän seurantaa kuin mitä metsäsertifiointi tarjoaa. Pakkausalalla puupohjaiset materiaalit voivat myös olla kestävä vaihtoehto muovipohjaisille pakkausmateriaaleille. Tieto vastuullisesta alkuperästä on vielä uusiutuvan materiaalin käytön lisäksi tuleva bonus, Auvo Kaivola sanoo.  

Puun alkuperäketjun PEFC-sertifikaattien määrä on kasvanut vuosittain tasaisesti. PEFC-seurannan piirissä Suomessa on noin 250 yritystä ja niiden yli 500 tuotantoyksikköä. 


Artikkeli on julkaistu Pakkaus-lehdessä 4/2021.

Comments are closed.