Tilaa uutiskirje

Pakkauskierrätys kotitalouksille

Kotitalouksien pakkauskierrätys

Yritykset kantavat Suomessa päävastuun kierrätyksestä, mutta myös yksittäisten ihmisten teoilla on suuri merkitys. Suomessa pakkausjätteelle on luotu kattava talteenotto- ja hyötykäyttöverkosto. Kuluttajapakkausten keräystä koordinoi Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.

Sinäkin voit auttaa minimoimaan jätteistä aiheutuvaa ympäristökuormitusta: lajittele pakkausjätteet ohjeiden mukaan ja palauta ne Rinki-ekopisteisiin kierrätettäviksi.

Jokainen pieni teko on tärkeä, jotta kierrätys kokonaisuudessaan toimisi tehokkaasti ja järkevästi. Mitä useampi lajittelee käytetyt pakkauksensa oikein, sitä enemmän saadaan materiaalia talteen. Tämä on ympäristölle hyväksi, sillä kierrätyksen ansiosta vähenee tarve käyttää täysin uutta materiaalia tuotteiden valmistamiseen.

Kierrätys säästää energiaa ja luonnonvaroja. Lisäksi ympäristölle haitalliset hiilidioksidipäästöt vähenevät ja kaatopaikkakuormitus pienentyy.

Yritys kantaa vastuun

Yrityksillä, jotka pakkaavat Suomessa tai maahantuovat pakattuja tuotteita on lakisääteinen tuottajavastuu pakkauksistaan.

Tämä tarkoittaa, että yrityksellä on velvollisuus järjestää pakkausjätteidensä keräys ja kierrätys sekä vastata niistä aiheutuvista kustannuksista. Laissa on myös säädetty tuottajien vastuulle valtakunnalliset tavoitteet ja vaatimukset pakkausten kierrätykselle ja uudelleenkäytölle.

Yritykset voivat hoitaa tuottajavastuunsa tekemällä sopimuksen kahden Suomessa toimivan tuottajayhteisön kanssa. Tuottajayhteisöjä ovat Suomen Pakkaustuottajat Oy ja Sumi Oy, jotka vastaavat valtakunnallisen kuluttajapakkausten kierrätyksen järjestämisestä. Jokaisesta myydystä kuluttajapakkauksesta maksetaan kierrätysmaksu, jolla katetaan pakkausten kierrätyksen ekopisteverkoston ylläpitoa.

Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden maahantuojien ja valmistajien velvollisuutta huolehtia käytöstä poistettujen tuotteiden asianmukaisesta kierrätyksestä. Tämä koskee myös pakkauksia.

Suomessa tuottajavastuun käsite tuli lainsäädäntöön 1990-luvulla, mutta kierrätylseen on Suomessa pitkät perinteet jo ennen sitä. Paperia ja metallia on kierrätetty Suomessa jo 1930-luvulta saakka.

Ensimmäinen vapaaehtoinen sopimus pakkausten kierrättämisestä tehtiin 1980-1990 lukujen vaihteessa ja silloinkin tavoitteena oli vähentää pakkausten aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Kaatopaikoille ei Suomessa saa enää viedä yhdyskuntajätteitä, vaan vielä auki olevat kaatopaikat on tarkoitettu maamassojen varastointiin.

Aiemmin asumisen jätteet olivat kuntien vastuulla, ja kunta veloitti asukkailta jätemaksua. Tuottajavastuun voimaantulon myötä jätehuolto ja kierrätys siirtyi tuotteiden valmistajien vastuulle. Tuottajavastuu tähtää kiertotalouteen, kestävän kehityksen edistämiseen ja tavaroiden kierron ja käytön optimointiin.

 

Comments are closed.