Tilaa uutiskirje

Miksi pakkauksia tarvitaan

Pakkauksilla on kolme perustehtävää

- suojata tuotetta ympäristöltä ja ympäristöä tuotteelta
- helpottaa tuotteen käsittelyä jakeluketjun matkalla aina tuotannosta lopulliselle kuluttajalle saakka
- informoida tuotteesta.

Jos pakkaus on oikein suunniteltu ja toteutettu, se täyttää nämä kolme perustehtävää.

Kun kuluttaja saa käsiinsä minkä tahansa tuotteen, se on yleensä kulkenut pitkän jakelutien ja käynyt matkallaan läpi monta eri käsittelyvaihetta. Jotta tuote kestäisi kaikki jakelun aiheuttamat rasitukset, se pitää asianmukaisesti pakata. Tuotannosta on myös useimmiten kulunut aikaa ja tuote saattaa ilman asianmukaista pakkausta pilaantua.

Nykyaikainen jakelujärjestelmä ei toimisi ilman pakkauksia, jotka mahdollistavat tehokkaan ja usein automaattisen käsittelyn kuljetuksessa ja varastoinnissa. Pakkausten avulla onkin mahdollista saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä niin kuljetuksissa, varastoinnissa kuin myymälätyöskentelyssä. Lisäksi oikein suunniteltu ja toteutettu pakkaus helpottaa tuotteen käyttöönottoa ja säilytystä kotona.

Pakkauksella on tärkeä tehtävä myös tuoteinformaation välittäjänä. Pakkauksen päällysmerkinnät auttavat kuluttajaa valitsemaan omia tarpeitaan vastaavan tuotteen ja antavat tärkeää tietoa tuotteen ominaisuuksista ja sen käytöstä. Pakkauksissa on myös erilaisia jakelun kannalta tärkeitä merkintöjä. Pakkaus on myös tärkeä osa tuotteen markkinointia ja markkinointiviestintää, mikä asettaa omat vaatimuksensa pakkauksen ulkoasulle.

Nämä kolme perustehtävää ovat pakkaussuunnittelun lähtökohta ja ne palvelevat ennen kaikkea kuluttajansuojaa. Tätä edellyttää jo lainsäädäntö ja pakkauksilla onkin erittäin tärkeä tehtävä nykyaikaisen korkean kuluttajansuojan välineenä.

Comments are closed.